De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een doorlopende leerlijn van VVE naar PO Hoe wordt er aan de doorgaande leerlijn van voorschoolse educatie naar het primair onderwijs vormgegeven? Door:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een doorlopende leerlijn van VVE naar PO Hoe wordt er aan de doorgaande leerlijn van voorschoolse educatie naar het primair onderwijs vormgegeven? Door:"— Transcript van de presentatie:

1 Een doorlopende leerlijn van VVE naar PO Hoe wordt er aan de doorgaande leerlijn van voorschoolse educatie naar het primair onderwijs vormgegeven? Door: Margreet Mulder De Bast - Onstwedde

2 Situatie in Onstwedde VVE-PO-VO-school: voor kinderen van 2 – 17 jaar Peuterspeelzaal, primair onderwijs en voortgezet onderwijs onder één dak Verdeling in 4 units Unit 1: peuterspeelzaal en groep 1 en 2 van PO Unit 2: groep 3 t/m 6 Unit 3: groep 7, 8, klas 1 en 2 VO Unit 4: klas 3 en 4 VO Doorlopende leerlijnen van VVE-PO én van PO-VO

3 De Bast

4 Pilot VVE-PO Betrokken organisaties: Christelijke basisschool Peuterspeelzaal Kinderdagverblijf  3 verschillende stichtingen/verenigingen

5 Doorlopende leerlijn VVE- PO Taal, rekenen en zorg Aansluiting didactische aanpak Wederzijdse bewustwording van het pedagogisch klimaat

6 Taal en Rekenen: Basisschool: o LINN-project / RIK²-project o Doelen stellen o Effectieve instructie o Opbrengstgericht werken / juiste interventies o Methode: Schatkist Peuterspeelzaal: o Speerpunt: Taal o Ontwikkelingsgericht onderwijs o Methode: Startblokken Methode-onderzoek Woordenschat Doelen n.a.v. referentieniveaus

7 Zorg: Aansluiting didactische aanpak en bewustwording pedagogisch klimaat: o Kijkwijzers o Klassenbezoeken Signaleren van zorgleerlingen Afspraken over de overdracht: o Overdrachtsformulier o Warme overdracht o LOVS Cito-toetsen Overleg intern begeleiders psz-po

8 Hoe bewerkstellig je dit? Goede overlegstructuur: Werkgroep VVE: opstellen convenant Themagroep VVE: vier keer per jaar Overleg pilotleider / IB’er PO met coördinatrice / IB’er psz  Terugkoppeling naar directie

9 In de praktijk: een voorbeeld Kijkwijzers maken en klassenbezoeken afleggen Afspraken maken over doorgaande leerlijnen (a.h.v. document SLO / LINN) Professionalisering peuterspeelzaalleidsters Inzetten vouchers

10 Resultaten Met elkaar in gesprek zijn! Wederzijdse bewustwording van het pedagogisch klimaat (o.a. door klassenbezoeken) Convenant + professionalisering: “Doorgaande lijn van voorschoolse naar vroegschoolse educatie”

11 Goede afspraken over de manier van overdracht en een nieuw overdrachtsformulier Kennis van en inzicht in elkaars methoden: o Startblokken en Schatkist Gezamenlijke ouderavond o 2009: “Voorlezen, waarom?” o 2011: “Ontwikkelen kun je niet alleen!” Resultaten (vervolg)

12 Doorgaande leerlijnen taal/rekenen verder gestalte geven Bijwonen van elkaars IB-netwerk- bijeenkomsten Vervolgen klassenbezoeken Uitbreiden contacten met Kinderopvang Activiteiten

13 Door ons ondervonden knelpunten: Professionele houding/klimaat op psz Bewustwordingproces bij PZ-leidsters Professionalisering van de PZ-leidsters Verschillende stichtingen/verenigingen Knelpunten

14 En dan …

15 ..hopen wij er straks klaar voor te zijn!


Download ppt "Een doorlopende leerlijn van VVE naar PO Hoe wordt er aan de doorgaande leerlijn van voorschoolse educatie naar het primair onderwijs vormgegeven? Door:"

Verwante presentaties


Ads door Google