De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brief aan de Galaten -50- de vrucht van de geest: zachtmoedigheid inhouding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brief aan de Galaten -50- de vrucht van de geest: zachtmoedigheid inhouding."— Transcript van de presentatie:

1 Brief aan de Galaten -50- de vrucht van de geest: zachtmoedigheid inhouding

2 Met zachtmoedigheid de tegenwerkers opvoedend…. 2 Timotheus 2:24-26

3 niemand te lasteren, niet vechtlustig te zijn, welwillend, alle zachtmoedigheid betonend naar alle mensen. Titus 3:2 zachtmoedigheid

4 Zachtmoedigheid Jíj echter, o mens van God, ontvlucht deze (dinge)n, maar jaag naar: gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedig lijden - 1 Timotheus 6:11

5 is: …......inhouding* Galaten 5:22,23

6 inhouding de geest bewerkt…. Galaten 5:22,23

7 inhouding Een opengebroken stad zonder muur is een man die zijn geest niet in bedwang houdt Spreuken 25:28

8 inhouding – kun je het vlees beheersen? Ik zeg echter: wandelt in de geest en jullie volbrengen in geen geval begeerte van vlees 5:16

9 wanneer het vlees vrij is om de doen wat het wil (geen liefde/inhouding), dan krijg je…. Galaten 5:19-21, de werken van het vlees!

10 Een geduldige is beter dan een dappere held en wie zijn geest beheerst dan wie een stad inneemt Spreuken 16:32 inhouding…

11 geloof – deugd – kennis – inhouding – volharding – godsvrucht – broederliefde - liefde 2 Petrus 1:5-7 inhouding

12 inhouding – het vlees kan niet want het vlees onderschikt niet aan de wet van God, want het kan ook niet Romeinen 8:7

13 want een opziener zou zijn....... gastvrij, welwillend, verstandig, rechtvaardig, heilig, beheerst/ingehouden Titus 1:8 ingehouden

14 inhouding – kun je het vlees beheersen? Indien jullie echter door de geest geleid worden, zijn jullie niet meer onder wet 5:18

15 je niet kunnen inhouden – door het vlees: Laat alle bitterheid en gramschap en toorn en geroep en lastering van jullie worden weggenomen, tezamen met al het kwaad Efeziers 4:31 de geest trekt zich terug

16 je inhouden – door de geest Wandelt als kinderen van het licht, want de vrucht van het licht bestaat in alle goedheid, gerechtigheid en waarheid Efeziers 5:8,9

17 tegen zulke (dinge)n is de wet niet Galaten 5:24

18 Tegen welke (dinge)n is de wet niet? Vrucht van de geest: liefde vreugde vrede geduld mildheid goedheid geloof/trouw zachtmoedigheid inhouding

19 waar is de wet voor neergelegd? voor de wettelozen en opstandigen (niet-onderschikkenden), godde- lozen (oneerbiedigen) en zondaren, onheiligen (onbehoorlijken) en onreinen (ontheiligden), die vader of moeder vermoorden (vader- dorsers en moederdorsers), doodslagers, ontuchtigen (hoereerders), die met mannen liggen, mensenhandelaren (kidnappers), leugenaars, meinedigen (op-eed) en indien iets ander(soortig)s ligt tegen het gezonde onderricht 1 Timotheus 1:9,10

20 inhouding – uit liefde de liefde…handelt niet ongepast, zoekt niet haar eigen (belang) wordt niet verbitterd, rekent kwaad niet aan 1 Corinthiers 13:5,6

21 Wie nu van Christus Jezus zijn, - kruisigen het vlees, tezamen met de hartstochten en begeerten Galaten 5:24 (Romeinen 6:6) het vlees bestrijden? het vlees beheersen? kruisigen!

22 Wij zijn van Christus Jezus! Leven door de geest, volgens de grondregels van de nieuwe schepping


Download ppt "Brief aan de Galaten -50- de vrucht van de geest: zachtmoedigheid inhouding."

Verwante presentaties


Ads door Google