De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

7 mei 2004 Toelichting bij de activiteiten van de Helsinki-group on W&S en de beleidsaanbevelingen voor het Vlaamse onderzoeksbeleid Lut Bollen Administratie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "7 mei 2004 Toelichting bij de activiteiten van de Helsinki-group on W&S en de beleidsaanbevelingen voor het Vlaamse onderzoeksbeleid Lut Bollen Administratie."— Transcript van de presentatie:

1 7 mei 2004 Toelichting bij de activiteiten van de Helsinki-group on W&S en de beleidsaanbevelingen voor het Vlaamse onderzoeksbeleid Lut Bollen Administratie Wetenschap en Innovatie

2 7 mei 2004 Helsinki-groep Initiatief van de Europese Commissie : werkgroep rond Women in Science (Helsinki-group, december 1999) Mededeling EC (17 februari 1999) “Women and science : mobilising women to enrich European research” –Erkenning problematiek ondervertegenwoordiging van vrouwen in het wetenschappelijk onderzoek –Actieplan om de gelijkheid van vrouwen en mannen in de wetenschap te bevorderen

3 7 mei 2004 Helsinki-groep Europees Actieplan : doelstellingen –Oprichting beleidsforum : bevordering discussie en uitwisseling van ervaringen tussen lidstaten en staten geass. Met EU-onderzoeksprogramma’s –Gender Watch System : samenhangende aanpak voor bevordering van vrouwelijke deelname aan alle Europese onderzoeksactiviteiten (EU kaderprogramma) Actie “versterkt beleidsforum” –ETAN-rapport (november 99) : analyse + beleidsaanbevelingen van situatie vrouwelijke wetenschappers aan universiteiten (academische sector) –Helsinki-groep (december 99) : samengesteld uit ambtenaren van lidstaten en geassocieerde staten

4 7 mei 2004 Helsinki-groep Tweevoudig mandaat : –Stimuleren van de genderdiscussie, uitwisseling van ervaringen met beleidsmaatregelen ter bevordering van vrouwen in het wetenschappelijk onderzoek, wetenschappelijke loopbanen –De verzameling van genderstatistieken en ontwikkeling van genderindicatoren Situering binnen de Europese Commissie Research Directorate-General Directorate Science and Society Subunit “Women and Science” Helsinki werkgroup (Vlaanderen als regio vertegenwoordigd)

5 7 mei 2004 Helsinki-groep Realisaties : –Europees rapport : National Policies on Women and Science in Europe in 2002, T. Rees Algemeen overzicht : »Analyse nationale beleidscontext »Positieve acties, gendermainstreaming acties, future priorities Samenvatting van nationale rapporten, nationale statistische profielen –Europese publicatie “She Figures 2003 : Women and Science Statistics and Indicators” »Statistieken en indicatoren over de vrouwelijke vertegenwoordiging in H.O., wet.onderzoek in de academische wereld en industrie »Indicatoren voor 4 beleidsthema’s (kritische massa, horizontale segregatie, verticale segregatie, success ratio) »Enkel Belgische statistieken !

6 7 mei 2004 Helsinki-groep Overige studies, publicaties van W&S unit : –Women in Industrial Research : A wake up call for European Industry – rapport ENWISE Expert group : analyse van de situatie van vrouwelijke wetenschappers in de Centraal- en Oosteuropese landen en Baltische staten + beleidsaanbevelingen Website –http://europa.eu.int/comm/research/science- society/women-science/women-science_en.html

7 7 mei 2004 Vlaams overlegforum Vrouwen en Wetenschap Initiatief van de Administratie Wetenschap en Innovatie : informeel overlegforum rond Vrouwen en Wetenschap (april 2000) Vertegenwoordigers : contactpersonen voor de genderproblematiek de Vlaamse universiteiten, het FWO-Vlaanderen, het IWT, de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en kunsten, de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid, de Vlaamse onderzoeksinstellingen en het Departement Onderwijs

8 7 mei 2004 Vlaams overlegforum Vrouwen en Wetenschap Doel : klankbord en contactforum –Vlaamse onderzoekswereld op de hoogte houden van de Europese discussie en activiteiten rond W&S – Ter ondersteuning van de Vlaamse vertegenwoordiger in de Helsinki-groep bij de verzameling van genderstatistieken en ontwikkeling van genderindicatoren Electronisch contactforum (contactpersonen verspreiden relevante info binnen de instelling) Website http://www.innovatie.vlaanderen.be/gender

9 7 mei 2004 Beleidsaanbevelingen voor het Vlaamse onderzoeksbeleid Voorstel van actieplan : beleidsaanbevelingen ter bevordering van een grotere gelijkheid van vrouwen en mannen in het wetenschappelijk onderzoek -Geïnspireerd -op het Europees Rees-rapport -het debat binnen de Helsinki-groep -Referentie Advies nr.69 van de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid (september 2000) -Voorgelegd aan de Minister van Onderwijs en Vorming in 2003 - 4 voorstellen van acties

10 7 mei 2004 Beleidsaanbevelingen voor het Vlaamse onderzoeksbeleid Actie 1 : uitbouw van een centrale coördinatie- eenheid voor gelijke kansen aan elke universiteit, hogeschool en wetenschappelijke instelling –Uitbouw gendermainstreamingbeleid (toetsen op genderneutraliteit, genderopleiding,…) –Financiële ondersteuning centrale coördinator, logistiek medewerker –Jaarlijks beleidsplan rond gendermainstreaming (beloning)

11 7 mei 2004 Beleidsaanbevelingen voor het Vlaamse onderzoeksbeleid Actie 2 : uitbouw van Vlaams monitoringsysteem : systematische en gecentraliseerde verzameling van statistieken en de ontwikkeling van betrouwbare genderindicatoren over vrouwen in het onderwijs, het wetenschappelijk en technologisch onderzoek - Doeltreffend beleidsinstrument : meten en opvolging impact en efficiëntie van beleidsmaatregelen en initiatieven -Relevant voor Vlaamse onderzoeksbeleid en ondersteuning van de thematiek van gelijke kansen in’t algemeen -Bron van informatie naar het grote publiek : betere en ruimere bewustwording van de genderproblematiek

12 7 mei 2004 Beleidsaanbevelingen voor het Vlaamse onderzoeksbeleid Actie 2 - Geënt op het Europese monitoringsysteem ontwikkeld binnen de Helsinki-groep (Europese manual rond genderstatistieken en –indicatoren) : laat nationale vergelijkingen toe en analyse van best practices -Voorwaarde : maximale samenwerking tussen de verschillende beleidsrelevante onderzoeksactoren -Steunpunt O&O statistieken -Steunpunt Gelijkekansenbeleid -Administratie Wetenschap en Innovatie -Departement Onderwijs

13 7 mei 2004 Beleidsaanbevelingen voor het Vlaamse onderzoeksbeleid Actie 3 : integratie van het genderaspect in alle beheersovereenkomsten tussen de Vlaamse overheid en alle Vlaamse openbare instellingen –Analoog FWO-beheersovereenkomst (2002-2007) Actie 4 : Actieplan Wetenschapsinformatie permanente aandacht voor de genderdimensie, op een evenwichtige wijze - voorbeeld : tentoonstelling “sEXPERIMENT”(Technopolis, September 26, 2002 - August 31, 2003)

14 7 mei 2004 Beleidsaanbevelingen voor het Vlaamse onderzoeksbeleid -Voorgelegd aan de Minister van Onderwijs en Vorming in 2003 -Overheveling van de bevoegdheden momenteel in beraad bij Minister van wetenschappen en technologische innovatie -vrouwen en wetenschap een aandachtspunt in bijdrage van de Vlaamse administratie aan het regeerprogramma van de aantredende Vlaamse regering, de beleidsbrief 2004-2005


Download ppt "7 mei 2004 Toelichting bij de activiteiten van de Helsinki-group on W&S en de beleidsaanbevelingen voor het Vlaamse onderzoeksbeleid Lut Bollen Administratie."

Verwante presentaties


Ads door Google