De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 juli 2009 Evalueren van papers Workshop Fabienne De Ryck Mariet Vriens.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 juli 2009 Evalueren van papers Workshop Fabienne De Ryck Mariet Vriens."— Transcript van de presentatie:

1 1 juli 2009 Evalueren van papers Workshop Fabienne De Ryck Mariet Vriens

2 1 juli 2009 Workshop Evalueren van papers Doel van evaluatie ▪ Resultaatsbepaling, eindbeoordeling ▪ Product ▪ Quoteren ▪ Ondersteuning van leerproces, signaleren tekorten ▪ Verloop leerproces ▪ Feedback ▪ Binnen een opo of opl summatiefformatief

3 1 juli 2009 Workshop Evalueren van papers Formatieve evaluatie of feedback

4 1 juli 2009 Workshop Evalueren van papers Feedback geven is: ▪ De student informatie geven over ▪ (een aspect van) zijn leerproces ▪ in een bepaalde context ▪ met als doel het leerproces (persoonlijke vooruitgang) te ondersteunen. Feedback is nuttig voor student én docent

5 1 juli 2009 Workshop Evalueren van papers Feedback werkt! Meta-analyse onderzoek effect van feedback: “feedback resulted in positive benefits on learning and achievement across all areas, knowledge and skill types and levels of education” (Black & William, 1998, review >250 onderzoeken) (Hattie, 1987, review 87 onderzoeken) Waarom feedback?

6 1 juli 2009 Workshop Evalueren van papers Welke feedback? Dit is niet correct. Dit is fout. In de cursus wordt gewezen op het belang van de grootte van de steekproef bij de keuze van een bepaalde methode. Je bent op het juiste pad. Als je op deze manier verder werkt, zal je zeker slagen op het examen. Dit is niet juist. Ga terug naar de tekst en probeer de belangrijkste kenmerkten te identificeren door op sleutelwoorden in de tekst te letten. Gebruik het formularium en tabel x om deze berekening te maken.

7 1 juli 2009 Workshop Evalueren van papers Welke feedback? Dit is niet correct. Dit is fout. In de cursus wordt gewezen op het belang van de grootte van de steekproef bij de keuze van een bepaalde methode. Je bent op het juiste pad. Als je op deze manier verder werkt, zal je zeker slagen op het examen. Dit is niet juist. Ga terug naar de tekst en probeer de belangrijkste kenmerkten te identificeren door op sleutelwoorden in de tekst te letten. Gebruik het formularium en tabel x om deze berekening te maken. Informatie Motivatie Confirmatie Model Advies

8 1 juli 2009 Workshop Evalueren van papers ‘ Scores leiden de aandacht af van tekstuele feedback’ Stelling

9 1 juli 2009 Workshop Evalueren van papers Criteria voor feedback ▪ Gelinkt aan doelstellingen (Sadler, 1989) ▪ ‘Kort op de bal’ (Gibbs & Simpson, 2004) ▪ Tekstuele feedback en/of cijferscores ▪ Feedback over inhoud, aanpak en vorm

10 1 juli 2009 Workshop Evalueren van papers Stelling ‘ Feedback formuleren neemt teveel tijd in beslag.’

11 1 juli 2009 Workshop Evalueren van papers Vormen van feedback tutor-feedback peer-feedback directe feedbackindirecte feedback docent/assistent medestudenten individueel collectief verbale feedback schriftelijke feedback elektronische feedback

12 1 juli 2009 Workshop Evalueren van papers Vormen van feedback ▪ Selectie papers, collectieve feedback. ▪ Paper op Toledo, goede en ontbrekende elementen aangeven. ▪ Tussentijdse commentaar op ontwerpversie laboverslag. ▪ Checklist aandachtspunten of veel voorkomende fouten. ▪ Rondlopen tijdens practica, persoonlijke commentaar geven. ▪ Studenten presenteren aan elkaar opzet masterproef en geven feedback aan elkaar.

13 1 juli 2009 Workshop Evalueren van papers Summatieve evaluatie of het toekennen van een eindscore

14 1 juli 2009 Workshop Evalueren van papers ‘ Te duidelijke beoordelingscriteria maken het te gemakkelijk voor de student.’ Stelling 1

15 1 juli 2009 Workshop Evalueren van papers ‘Een mooi gepresenteerd werkje krijgt altijd een punt extra’ Stelling 2

16 1 juli 2009 Workshop Evalueren van papers ‘Studenten moeten de tussentijdse feedback die ik geef verwerken in hun eindresultaat’ Stelling 3

17 1 juli 2009 Workshop Evalueren van papers Stelling 4 ‘ Ik geef nooit meer dan 15/20 ’

18 1 juli 2009 Workshop Evalueren van papers Stelling 5 ‘ Voorstel tot schaal: ▪ 10 = nog net tolereerbare blunders ▪ 12 = geen echte blunders, net goed genoeg ▪ 14 = erg interessante piste ▪ 16 = niveau doctoraatstudent ▪ 18 = uitmuntend en zeldzaam’

19 1 juli 2009 Workshop Evalueren van papers Stelling 6 ‘ De kwaliteit van een tussentijds rapport beïnvloedt de eindscore’

20 1 juli 2009 Workshop Evalueren van papers Beoordelingsmodel ▪ Criteria aan de hand waarvan je de uitwerking of het antwoord beoordeelt. ▪ Enkel voorbeelden van globale criteria: ▪ Duidelijkheid, verantwoording en theoretisch kader van probleemstelling ▪ Selectie, inhoudelijke verwerking en correcte vermelding van bronnen ▪ Onderbouwde conclusies, kwaliteit van redeneringen, aansluiting conclusie op probleemstelling, onderscheid eigen meningen/onderzoeksresultaten en deze van anderen ▪ Keuze en gebruik van methode/techniek en analysetechniek ▪ Indeling van de tekst, structuur en passende titels ▪ Taalgebruik, toon, stijl en typografische verzorging

21 1 juli 2009 Workshop Evalueren van papers Beoordelingsmethoden ▪ Impressie-beoordeling ▪ Globale indruk ▪ Snel, eenvoudig ▪ Weinig detail, gevaar op verschuiving van criteria (lage betrouwbaarheid en validiteit) ▪ Analytische beoordeling ▪ Per kenmerk beoordelen, weging ▪ Inzichtelijk, controleerbaar, gezamenlijk evalueren (hoge betrouwbaarheid) ▪ Arbeidsintensief, gefragmenteerd oordeel

22 1 juli 2009 Workshop Evalueren van papers ▪ Voorbeeldtekst-methode Beoordelingsmethoden ▪ Gescoorde voorbeeldtekst als ijkpunt ▪ Geen normverschuiving (hoge betrouwbaarheid) ▪ Arbeidsintensief, niet voor alle contexten ▪ ‘Primary trait’-methode ▪ Één of enkele relevante aspecten ▪ Snel, gericht, duidelijk ▪ Informatiewaarde beperkt

23 1 juli 2009 Workshop Evalueren van papers Communicatie!! ▪ met docent over doelstellingen en beoordelingsmodel ▪ met collega-assistenten in geval van samen verbeteren ▪ met studenten (feedback, transparantie)

24 1 juli 2009 Workshop Evalueren van papers Afsluiting & evaluatie


Download ppt "1 juli 2009 Evalueren van papers Workshop Fabienne De Ryck Mariet Vriens."

Verwante presentaties


Ads door Google