De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Je examenresultaten tweede examenperiode 2015. Inhoud presentatie 1. Je resultaten Je resultaten 2. Studievoortgangsdossier Studievoortgangsdossier 3.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Je examenresultaten tweede examenperiode 2015. Inhoud presentatie 1. Je resultaten Je resultaten 2. Studievoortgangsdossier Studievoortgangsdossier 3."— Transcript van de presentatie:

1 Je examenresultaten tweede examenperiode 2015

2 Inhoud presentatie 1. Je resultaten Je resultaten 2. Studievoortgangsdossier Studievoortgangsdossier 3. Belangrijke informatie naargelang je situatie Belangrijke informatie naargelang je situatie 1.Algemeen 2.Je bent op alles geslaagd 3.Je hebt onvoldoendes en je CSE is ≥ 50 % 4.Je hebt onvoldoendes en je CSE is < 50 % 5.Je bent bisser en je CSE is nog steeds < 50 % 4. Nabesprekingen examens bij docenten Nabesprekingen examens bij docenten 5. Nuttige websites Nuttige websites

3 1. Je resultaten Bij monitor op 03/07  Starters (<60 stp verworven)  meer info op monitoraatscommunity Online  Resultaten in studievoortgangsdossier na ontvangst mailtje (voor deze mail proberen heeft geen zin) vrijdagavond 3 juli: niet-starters (meer dan 60 stp verworven) zondag 5 juli: starters Mogelijk tot vier uur verschil tussen vrijgave eerste en laatste resultaten in een opleiding  vrijgave gebeurt niet alfabetisch, maar lukraak

4 2. Studievoortgangsdossier Studievoortgangs- dossier Opleiding Detail per examenperiode Naam + Nummer Student DiplomaruimtepercentageCSE

5 Tabblad Mijn resultaten BR = beste resultaat (indien septemberresultaat lager was) Situering ten opzichte van overige studenten Naam + Nummer Student

6 3. Belangrijke informatie naargelang situatie 1. Algemeen Algemeen 2. Je bent op alles geslaagd Je bent op alles geslaagd 3. Je hebt onvoldoendes en je CSE is ≥ 50 % Je hebt onvoldoendes en je CSE is ≥ 50 % 4. Je hebt onvoldoendes en je CSE is < 50 % Je hebt onvoldoendes en je CSE is < 50 % 5. Je bent bisser en je CSE is nog steeds < 50 % Je bent bisser en je CSE is nog steeds < 50 % 1. Algemeen Algemeen 2. Je bent op alles geslaagd Je bent op alles geslaagd 3. Je hebt onvoldoendes en je CSE is ≥ 50 % Je hebt onvoldoendes en je CSE is ≥ 50 % 4. Je hebt onvoldoendes en je CSE is < 50 % Je hebt onvoldoendes en je CSE is < 50 % 5. Je bent bisser en je CSE is nog steeds < 50 % Je bent bisser en je CSE is nog steeds < 50 %

7 3.1. Algemeen o CSE = Cumulatieve studie-efficiëntie % = Belangrijk voor inzetten toleranties en risico op weigering Behaalde studiepunten Opgenomen studiepunten Voorbeeld: CSE = 50% 30 sp geslaagd 60 sp opgenomen

8 3.1. Algemeen o Herexamens Van 14/8/’15 tot en met 5/9/’15. Facultaire inhaaldag: 8/9/’15 (voor wie om een zwaarwichtige reden een examen mist) Examenregeling ten laatste op 31/7/’15 in je IER Vanaf 7/8/’15 ook de aanvangsuren voor mondelinge examens Inschrijven = verplicht! Als je niet ingeschreven bent, kan je niet deelnemen aan het herexamen Vóór 15 juli 2015 Via tabblad studievoortgangsdossier Hoe aanpakken? Overleg met je monitor Aan alle herexamens deelnemen? Niet a priori beste keuze! Nabespreking van het examen

9

10 3.1. Algemeen o Toleranties Mogelijkheid om vakken waarvoor je een onvoldoende gehaald hebt niet opnieuw te moeten afleggen Enkel in bacheloropleidingen, voorbereidings- en schakelprogramma’s Beperkingen Alleen mogelijk indien CSE ≥ 50 %CSE Enkel voor 8 of 9/20 Slechts voor 10 % van het totaal aantal studiepunten van de opleiding (10% van 180 studiepunten (totale bachelor) = 18 stp tolerantiekrediet) Indien starter (= nog geen 60sp verworven): maximaal 12 sp tolerantiekrediet inzetbaar Per opleiding kunnen nog bijkomende voorwaarden gelden (bijvoorbeeld niet-tolereerbare vakken)  Zie hiervoor de ECTS-fiches per vak in het programmaboek of je tolerantiedossier.programmaboek

11 3.1. Algemeen o Toleranties Let op als je tolereert: Geen vrijstelling in andere opleiding Verlies leerkrediet Verlies tolerantiekrediet CSE zal niet meer stijgen Inzet jokerkrediet studietoelage (contacteer de Sociale dienst voor meer informatie)Sociale dienst Leg herexamen af!  beste resultaat blijft behouden binnen academiejaar  resultaat van januari of juni tolereren is mogelijk in september

12 3.1. Algemeen o Toleranties Je wordt automatisch getolereerd door de examencommissie als je kan afstuderen in: Een bacheloropleiding Een schakelprogramma of voorbereidingsprogramma Een postgraduaatopleiding Tolerantie in de master of SLO?  kan worden ingezet door de examencommissie Bij bijzondere individuele omstandigheden Maximaal één 9/20 Minstens 68% gewogen percentage Ben je het niet eens dat er toleranties voor jou worden ingezet?  Stuur binnen 5 kalenderdagen na de bekendmaking een mail naar ombudsdienst@arts.kuleuven.be en onderwijssecretariaat@arts.kuleuven.beombudsdienst@arts.kuleuven.be onderwijssecretariaat@arts.kuleuven.be

13 3.1. Algemeen o Toleranties: werkwijze juni Je wilt vak x niet opnieuw afleggen en zet een tolerantie in?  Sla je tolerantie definitief op in je studievoortgangsdossier Je wilt vak x wel herkansen in september en zet geen tolerantie in?  Verwerp de tolerantie in je studievoortgangsdossier Beste resultaat blijft behouden binnen het academiejaar. Je neemt geen risico door herexamen af te leggen! Tolereren van resultaten van januari of juni kan ook nog in september  Doe dat binnen 15 dagen na verschijning resultaten in KU Loket  Voorlopige keuze wordt na verstrijken deadline automatisch definitieve keuze Je wilt vak x niet opnieuw afleggen en zet een tolerantie in?  Sla je tolerantie definitief op in je studievoortgangsdossier Je wilt vak x wel herkansen in september en zet geen tolerantie in?  Verwerp de tolerantie in je studievoortgangsdossier Beste resultaat blijft behouden binnen het academiejaar. Je neemt geen risico door herexamen af te leggen! Tolereren van resultaten van januari of juni kan ook nog in september  Doe dat binnen 15 dagen na verschijning resultaten in KU Loket  Voorlopige keuze wordt na verstrijken deadline automatisch definitieve keuze

14 Tabblad Tolerantie Recht op toleranties? => CSE Tolerantie- krediet [!] = waarschuwing (mogelijke) weigering herinschrijving Naam + Nummer Student

15 Groen bolletje = geslaagd Rood bolletje = geen tolerantie mogelijk Geel driehoekje = tolerantie mogelijk Sterretje / toverstafje? = uitzonderlijk tolerantie mogelijk / (uitzonderlijk) tolerantie mogelijk zonder verlies tolerantiekrediet

16 3.1. Algemeen o Heroriëntering: denk je eraan om van opleiding te veranderen? Win advies in van je monitor Win advies in van Dienst StudieadviesDienst Studieadvies o Herinschrijving Pas na voltooiing tolerantiedossier (waarvoor je 15 dagen tijd hebt na verschijning resultaten in studievoortgangsdossier ) Na uitnodiging via mail Indien je geen herexamens hebt: vanaf midden juli Indien je wel herexamens hebt: vanaf midden september Online via KU Loket

17 3.2. Je bent op alles geslaagd = Proficiat: je hebt geen herexamens! Je krijgt nu via mail een uitnodiging om je online herin te schrijven

18 3.3. Je hebt onvoldoendes en je CSE is ≥ 50 % = Je loopt geen risico op weigering, maar je doet er goed aan om op nog meer vakken te slagen. o Herexamens Herexamens o Toleranties Toleranties o Heroriëntering Heroriëntering o Herinschrijving Herinschrijving

19 3.4. Je hebt onvoldoendes en je CSE is < 50 % = je loopt risico op weigering, maar je kan dit nog vermijden  Bindende voorwaarden Bindende voorwaarden  Mogelijke weigeringen Mogelijke weigeringen  Herexamens Herexamens  Toleranties Toleranties  Heroriëntering Heroriëntering  Herinschrijving Herinschrijving

20 3.4. Je hebt onvoldoendes en je CSE is < 50 % o Bindende voorwaarden Voor wie? Studenten in een bacheloropleiding Nog meer dan 120 studiepunten verwijderd van het behalen van het diploma (= starters) CSE bedraagt minder dan 50% (je bent voor minder dan de helft van je studiepunten geslaagd) CSE Wat? Na het komende academiejaar moet je CSE ten minste 50% bedragen (als je binnen dezelfde opleiding blijft). Haal je dit niet, dan mag je je 1 academiejaar niet meer inschrijven aan de hele KU Leuven, ook niet in de geïntegreerde academische hogeschoolopleidingen (vb toegepaste taalkunde). Bij Met goede herexamens kun je je CSE nog optrekken!

21

22 3.4. Je hebt onvoldoendes en je CSE is < 50 % 1° sem2° sem3° sem4° sem Advies Bindende voorwaarden: minstens 50% CSE na 4e semester bindende voorwaarden te bereiken na 2° acjr  Bindende voorwaarden: wat? Met goede herexamens kun je je CSE nog optrekken!

23 3.4. Je hebt onvoldoendes en je CSE is < 50 % Bindende voorwaarden? Bespreek dit met je monitor! Nu? Op hoeveel stp moet je geslaagd zijn om in september wél een CSE van ≥ 50% te behalen?  als het lukt: bindende voorwaarden vervallen Nu? Op hoeveel stp moet je geslaagd zijn om in september wél een CSE van ≥ 50% te behalen?  als het lukt: bindende voorwaarden vervallen Na herexamens: je CSE is nog steeds < 50%? Hoeveel stp wil je in je tweede academiejaar opnemen? Op hoeveel daarvan moet je geslaagd zijn om cumulatief 50% te behalen? vb. na herexamens CSE van 0 % (= 0/60)  je moet het volgende academiejaar 60sp opnemen en op alles slagen! (0/60 + 60/60 = 60/120 = 50 %) Na herexamens: je CSE is nog steeds < 50%? Hoeveel stp wil je in je tweede academiejaar opnemen? Op hoeveel daarvan moet je geslaagd zijn om cumulatief 50% te behalen? vb. na herexamens CSE van 0 % (= 0/60)  je moet het volgende academiejaar 60sp opnemen en op alles slagen! (0/60 + 60/60 = 60/120 = 50 %)

24 3.4. Je hebt onvoldoendes en je CSE is < 50 % Mogelijke weigeringen Voor iedereen die bindende voorwaarden heeft en na het volgend academiejaar een CSE heeft van minder dan 50 %.  Weigering voor 1 jaar aan de hele KU Leuven Voor iedereen die na twee academiejaren niet geslaagd is voor hetzelfde vak (ook keuzevakken!) en geen CSE van minstens 50 % heeft.  Weigering voor 1 jaar voor alle opleidingen waarin het vak voorkomt Voor iedereen die na drie academiejaren niet geslaagd is voor hetzelfde vak (ook keuzevakken!)  Weigering voor 3 jaar voor alle opleidingen waarin het vak voorkomt

25 Studievoortgangsdossier Naam + Nummer Student Veroorzakend OPO Tabblad Weigering? Opleidingen waarop weigering van toepassing is

26 Geel uitroepteken = weigering herinschrijving (of risico op weigering)

27 bv: reeds 2x voor hetzelfde vak niet geslaagd Oplossing? OF: in september slagen/tolerantie inzetten OF: in september CSE van minstens 50% hebben om in opleidingen met het tris-vak te kunnen (her)inschrijven

28 3.4. Je hebt onvoldoendes en je CSE is < 50 % o Herexamens Herexamens Je kan je CSE nog opkrikken door goede herexamens o Toleranties Je kan geen toleranties inzetten, want CSE is < 50 % Je kan je CSE nog opkrikken door goede herexamens, waardoor je in september wel toleranties zou kunnen inzetten o Heroriëntering Overleg met monitor en Dienst Studieadvies Door goede herexamens kan je bindende voorwaarden nog voorkomen! o Herinschrijving Vraag advies aan je monitor Pas na voltooiing tolerantiedossier (midden september)  doe dit dan zo snel mogelijk!

29 3.5. Je bent bisser en je CSE is nog steeds < 50 % Je kreeg vorig academiejaar bindende voorwaarden? en Je hebt nu herexamens van bisvakken?  ga zeker langs bij je monitor

30 3.5. Je bent bisser en je CSE is nog steeds < 50 % = je loopt groot risico op weigering, maar je kan dit nog vermijden  Mogelijke weigeringen Mogelijke weigeringen  Herexamens Herexamens  Toleranties Toleranties  Heroriëntering Heroriëntering  Herinschrijving Herinschrijving

31 3.5. Je bent bisser en je CSE is nog steeds < 50 % Mogelijke weigeringen Voor iedereen die bindende voorwaarden heeft en een CSE heeft van minder dan 50 %.  Weigering voor 1 jaar aan de hele KU Leuven Voor iedereen die na twee academiejaren niet geslaagd is voor hetzelfde vak (ook keuzevakken!) en geen CSE van minstens 50 % heeft.  Weigering voor 1 jaar voor alle opleidingen waarin het vak voorkomt Voor iedereen die na drie academiejaren niet geslaagd is voor hetzelfde vak (ook keuzevakken!)  Weigering voor 3 jaar voor alle opleidingen waarin het vak voorkomt

32 3.5. Je bent bisser en je CSE is nog steeds < 50 % 1° sem2° sem3° sem4° sem Advies Bindende voorwaarden: minstens 50% CSE na 4e semester RISICO OP WEIGERING!!  Risico op weigering in september Ter-inschrijving Bindende voorwaarden Met goede herexamens kun je je CSE nog optrekken!

33 3.5. Je bent bisser en je CSE is nog steeds < 50 % o Herexamens Herexamens Je kan je CSE nog opkrikken door goede herexamens o Toleranties Je kan geen toleranties inzetten, want CSE is < 50 % Je kan je CSE nog opkrikken door goede herexamens, waardoor je in september wel toleranties zou kunnen inzetten o Heroriëntering Hetzij verplicht (door weigering), hetzij vrijwillig: overleg met monitor en Dienst Studieadvies Door goede herexamens kan je een weigering ontlopen o Herinschrijving Vraag advies aan je monitor Pas na voltooiing tolerantiedossier (midden september)  doe dit dan zo snel mogelijk!

34 4. Nabespreking examens bij docenten o Win advies in van je docent op nabespreking examens Zie studentenportaal onder ‘examens’ of glazen deur gang monitoraatexamens Nabesprekingsmomenten van proffen uit andere faculteiten vind je hier. hier Kijk zo snel mogelijk na wanneer je bij een docent terecht kan! Probleem wegwerken kan pas door oorzaak bloot te leggen

35 5. Nabespreking resultaten bij je monitor Warme oproep indien… … je vorig academiejaar bindende voorwaarden kreeg … je dit jaar een vak uit de eerste fase voor de tweede keer hebt opgenomen, maar er nog niet voor geslaagd bent … je CSE < 60 % …je leerkrediet < 60 studiepunten …je twijfelt of de richting toch wel iets voor jou is

36 5. Nabespreking resultaten bij je monitor GA NAAR JE MONITOR Wat is de sleutel tot een succesvolle herexamenperiode? Hoe kan ik het risico op weigering ontlopen? Hoeveel herexamens leg ik best af? Voor welke vakken zet ik best geen toleranties in? Wat zijn de gevolgen van mijn keuzes voor mijn leerkrediet / studietoelage? Heroriënteren of blijven?

37 6. Nuttige websites o Heroriënteren of stopzetten van studies: gevolgen http://www.kuleuven.be/studenten/studeren/twijfels/index.html o Diplomaruimte (CSE, toleranties,..) http://www.kuleuven.be/onderwijs/diplomaruimte o Leerkrediet http://www.kuleuven.be/leerkrediet/ o Opleidingsaanbod http://www.kuleuven.be/studieaanbod/http://www.kuleuven.be/studieaanbod/ (KU Leuven) http://www.hogeronderwijsregister.behttp://www.hogeronderwijsregister.be (Vlaanderen) http://www.studiekiezer.be/http://www.studiekiezer.be/ (Vlaanderen) o Studentenvoorzieningen KU Leuven http://www.kuleuven.be/dsv/


Download ppt "Je examenresultaten tweede examenperiode 2015. Inhoud presentatie 1. Je resultaten Je resultaten 2. Studievoortgangsdossier Studievoortgangsdossier 3."

Verwante presentaties


Ads door Google