De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgiebr. C. Slob Collecte: Hospice De Vlinder Psalm25:2, 4 Jacobus1:1 - 18 Psalm 25:6, 7 Jacobus1:2 - 5 Opwekking717: Gezang179b: Opwekking687: Gezang182C:Amen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgiebr. C. Slob Collecte: Hospice De Vlinder Psalm25:2, 4 Jacobus1:1 - 18 Psalm 25:6, 7 Jacobus1:2 - 5 Opwekking717: Gezang179b: Opwekking687: Gezang182C:Amen."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgiebr. C. Slob Collecte: Hospice De Vlinder Psalm25:2, 4 Jacobus1:1 - 18 Psalm 25:6, 7 Jacobus1:2 - 5 Opwekking717: Gezang179b: Opwekking687: Gezang182C:Amen

2 Voorganger: br. C. Slob Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: br. R. Braakman 16:30 voorganger: br. C. Slob Volgende week zullen aansluitend aan de diensten de verkiezingen voor ouderlingen en diaken plaatsvinden. Morgenavond vergadert de kerkenraad – aanvang 20.00 uur. De collecte is vandaag bestemd voor de stichting Het Bijna Thuis Huis De Vlinder in Best. Hier hebben mensen de mogelijkheid om hun laatste levensfase in een rustige en verzorgde omgeving door te brengen.

4 Agenda 4 mei10 00 Lidwina in Kleur koffie- en kleurochtend 6/7 meiwandelen over het trekvogelpad 11 mei 9 45 gespreksavond deputaatschap m/v Jacobuskerk, Eindhoven 14 mei19 30 Lidwina in concert

5 Deze week zijn jarig: 1 mei:br Sjoerd de Graaf Tess de Groot 3 mei:zr Bea Gort-ter Horst br Mart Sonneveld 4 mei:br Oscar de Ruiter Laura van der Weijden 5 mei:zr Jacobine Anholts-van Harten zr Annemieke Huizinga-Gosker zr Hannie Sonneveld-de Gelder 6 mei:Joris van de Kuilen 7 mei:Mirjam Sytsma br Frido van der Weijden

6 Liturgiebr. C. Slob Collecte: Hospice De Vlinder Psalm25:2, 4 Jacobus1:1 - 18 Psalm 25:6, 7 Jacobus1:2 - 5 Opwekking717: Gezang179b: Opwekking687: Gezang182C:Amen

7 Liturgiebr. C. Slob Collecte: Hospice De Vlinder Psalm25:2, 4 Jacobus1:1 - 18 Psalm 25:6, 7 Jacobus1:2 - 5 Opwekking717: Gezang179b: Opwekking687: Gezang182C:Amen

8 Liturgiebr. C. Slob Collecte: Hospice De Vlinder Psalm25:2, 4 Jacobus1:1 - 18 Psalm 25:6, 7 Jacobus1:2 - 5 Opwekking717: Gezang179b: Opwekking687: Gezang182C:Amen

9 Psalm 25: 2, 4 2 Heer, wijs mij toch zelf de wegen waar mijn voeten veilig gaan; maak mijn hart ertoe genegen, die blijmoedig in te slaan. God mijns heils, naar wie ik smacht, wil mij in uw waarheid leiden, leer mij, daar ik dag en nacht U gelovig blijf verbeiden.

10 Psalm 25: 2, 4 4 God is goed en hoog te prijzen, trouw en recht is zijn beleid. Zondaars wil Hij onderwijzen in de weg der zaligheid. Wie ootmoedig luistren wil, zal de rechte paden leren, hij die nederig en stil wandelt in de weg des HEREN.

11 Liturgiebr. C. Slob Collecte: Hospice De Vlinder Psalm25:2, 4 Jacobus1:1 - 18 Psalm 25:6, 7 Jacobus1:2 - 5 Opwekking717: Gezang179b: Opwekking687: Gezang182C:Amen

12 Liturgiebr. C. Slob Collecte: Hospice De Vlinder Psalm25:2, 4 Jacobus1:1 - 18 Psalm 25:6, 7 Jacobus1:2 - 5 Opwekking717: Gezang179b: Opwekking687: Gezang182C:Amen

13 Liturgiebr. C. Slob Collecte: Hospice De Vlinder Psalm25:2, 4 Jacobus1:1 - 18 Psalm 25:6, 7 Jacobus1:2 - 5 Opwekking717: Gezang179b: Opwekking687: Gezang182C:Amen

14 Psalm 25: 6, 7 6 Wie heeft lust de HEER te vrezen, als het hoogst en eeuwig goed? God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandlen moet. Hij mag uit des HEREN hand voorspoed op zijn weg verwachten. Het door God beloofde land erven ook zijn nageslachten.

15 Psalm 25: 6, 7 7 Gods vertrouwlijk' omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont, daar de HEER aan zijn beminden zijn verbondsgeheimen toont. Ik houd, ook in tegenspoed, steeds het oog op God geslagen, want ik weet dat Hij mijn voet redt uit alle hinderlagen.

16 Liturgiebr. C. Slob Collecte: Hospice De Vlinder Psalm25:2, 4 Jacobus1:1 - 18 Psalm 25:6, 7 Jacobus1:2 - 5 Opwekking717: Gezang179b: Opwekking687: Gezang182C:Amen

17 Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat.

18 Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid…

19 Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming.

20 …allerlei beproevingen… ‘beproeving’: tegenslag test verzoeking verleiding aanvechting

21 1.ik voel <> God zegt 2.beelden/geluiden vervullen/vervuilen je hart 3.opleiding/werk/inkomen heeft voorrang 4.veel gepraat > weinig stilte voor Gods stem 5.zoektocht naar kicks > ontrouw worden 6.alles is een optie > geen ritme / discipline 7.alles is privé > geen gesprek mogelijk

22 Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven.

23 -wijsheid: het vermogen de omstandigheden van het moment te zien in een bredere contekst -“Geef me wijsheid om te kijken zoals U kijkt en te handelen zoals U zegt”

24 Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God beloofd heeft aan iedereen die Hem liefheeft.

25 Liturgiebr. C. Slob Collecte: Hospice De Vlinder Psalm25:2, 4 Jacobus1:1 - 18 Psalm 25:6, 7 Jacobus1:2 - 5 Opwekking717: Gezang179b: Opwekking687: Gezang182C:Amen

26 Opwekking 717

27

28

29

30

31

32

33 Liturgiebr. C. Slob Collecte: Hospice De Vlinder Psalm25:2, 4 Jacobus1:1 - 18 Psalm 25:6, 7 Jacobus1:2 - 5 Opwekking717: Gezang179b: Opwekking687: Gezang182C:Amen

34 Gezang 179b, Gz4 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel; op de derde dag opgestaan uit de doden;

35 Gezang 179b, Gz4 opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene,christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving van de zonden; opstanding van het vlees; en een eeuwig leven. Amen.

36 Liturgiebr. C. Slob Collecte: Hospice De Vlinder Psalm25:2, 4 Jacobus1:1 - 18 Psalm 25:6, 7 Jacobus1:2 - 5 Opwekking717: Gezang179b: Opwekking687: Gezang182C:Amen

37 Liturgiebr. C. Slob Collecte: Hospice De Vlinder Psalm25:2, 4 Jacobus1:1 - 18 Psalm 25:6, 7 Jacobus1:2 - 5 Opwekking717: Gezang179b: Opwekking687: Gezang182C:Amen

38 Liturgiebr. C. Slob Collecte: Hospice De Vlinder Psalm25:2, 4 Jacobus1:1 - 18 Psalm 25:6, 7 Jacobus1:2 - 5 Opwekking717: Gezang179b: Opwekking687: Gezang182C:Amen

39 Opwekking 687

40

41

42

43 Liturgiebr. C. Slob Collecte: Hospice De Vlinder Psalm25:2, 4 Jacobus1:1 - 18 Psalm 25:6, 7 Jacobus1:2 - 5 Opwekking717: Gezang179b: Opwekking687: Gezang182C:Amen

44 Gezang 182C

45 Liturgiebr. C. Slob Collecte: Hospice De Vlinder Psalm25:2, 4 Jacobus1:1 - 18 Psalm 25:6, 7 Jacobus1:2 - 5 Opwekking717: Gezang179b: Opwekking687: Gezang182C:Amen


Download ppt "Liturgiebr. C. Slob Collecte: Hospice De Vlinder Psalm25:2, 4 Jacobus1:1 - 18 Psalm 25:6, 7 Jacobus1:2 - 5 Opwekking717: Gezang179b: Opwekking687: Gezang182C:Amen."

Verwante presentaties


Ads door Google