De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jezus Christus gekruisigd Mattheus 27:45-56. Mattheus 1:1-2:3 koningslijn (Jezus) getuigenis (12 discipelen) zending 28:20 3:1-4 Johannes doper kkrijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jezus Christus gekruisigd Mattheus 27:45-56. Mattheus 1:1-2:3 koningslijn (Jezus) getuigenis (12 discipelen) zending 28:20 3:1-4 Johannes doper kkrijk."— Transcript van de presentatie:

1 Jezus Christus gekruisigd Mattheus 27:45-56

2 Mattheus 1:1-2:3 koningslijn (Jezus) getuigenis (12 discipelen) zending 28:20 3:1-4 Johannes doper kkrijk verkondigd (anderen) apostelen dopen 28:16-19 3:5-17 Jordaan - water Zijn 2 dopen lijden a/h kruis 26:47-28:15 4:1-11 wildernis, satan Zijn beproevingen in hof, Judas 26:36-46 4:12-7:29 Herauten het koninkrijk verworpen 21:1-26:35 8:1-16:20 Herauten de Koning verworpen 16:21-20:34

3 Jezus gekruisigd * Pilatus gaf Hem over aan hun wil * met Hem werden twee rovers en twee misdadigers gekruisigd

4 27:45teken in de hemel: duisternis 27:46uitroep: mijn God, mijn God 27:47-49misverstand bij voorbijgangers 27:50uitroep: herhaald 27:51-53tekenen op aarde 27:54verstaan door centurion

5 Jezus gehoond door zondaren * tegenspreken door de mensen * onwetenden Matt.27:39,40 * religieuzen Matt.27:41,42 * veroordeeldenMatt.27:43

6 Teken in de hemel: 3 uur duisternis het 6 e tot het 9 e uur Duisternis zal de aarde bedekken, en donkerheid de volkeren, maar over jullie zal IEUE opgaan, en Zijn heerlijkheid zal over jullie gezien worden Jesaja 60:2

7 Mattheus 27:45 Eloi eloi lema sabachthani: mijn God, mijn God, waartoe U Mij (o)ver(ge)laten hebt! het negende uur

8 Hij roept Elia! - Mattheus 27:47 Wie is Hij? Mozes? Elia? Jeremia? Wie verwachten we? De Messias!

9 De soldaat gaf Hem zure wijn Mattheus 27:48 zure : beeld van verderf wijn: vreugde van het nieuwe leven

10 Laat het gaan! We mogen zien of Elia komt om Hem te redden. Er kwam nu een ander, pakte een lansspits en steekt in Zijn zijde, en er kwam water en bloed uit Mattheus 27:49 Zegen van het evangelie: God echter bewijst Zijn liefde voor ons, dat toen wij nog zondaren waren, Christus voor ons stierf Romeinen 5:6

11 Jezus nu, riep opnieuw met luide stem en de gaf de geest Mattheus 27:50 Het is volbracht! Zegen van het evangelie: wij zijn met God verzoend door de dood van de Zoon Romeinen 5:10

12 2 Corinthiers 5:19 God was in Christus, de wereld tot Zichzelf verzoenend

13 teken op aarde: het voorhang scheurde in twee, van boven naar beneden (vers 51) vrije toegang tot Vader vrucht dragen door openbreken een onlangs ‘geslachte’ en levende weg

14 tekenen op aarde: de aarde beefde - vers 51 Hebreeen 12:27; Haggai 2:7; Openbaring 16:18

15 teken op aarde: de rotsen scheurden (vers 51) beeld van opening - opstanding

16 graftombes open, veel lichamen opgewekt (vers 51,52) heenwijzing naar de opstanding in de toekomst

17 ontslapen heiligen opgestaan en verschenen later in de heilige stad (vers 53)  uitbeelding van de kracht van de dood van Christus opstanding gevolg van Zijn opwekking 1 Corinthiers 15:23

18 De hoofdman over 100 (centurion) gelooft (vers 54) Waarlijk, deze was Gods Zoon!

19 Vrouwen waren Hem gevolgd om Hem te dienen (vers 55,56)


Download ppt "Jezus Christus gekruisigd Mattheus 27:45-56. Mattheus 1:1-2:3 koningslijn (Jezus) getuigenis (12 discipelen) zending 28:20 3:1-4 Johannes doper kkrijk."

Verwante presentaties


Ads door Google