De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Grip op gemeenschappelijke regelingen PMG 13 april 2016 Drs. Inge Harmsen, strategisch adviseur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Grip op gemeenschappelijke regelingen PMG 13 april 2016 Drs. Inge Harmsen, strategisch adviseur."— Transcript van de presentatie:

1 Grip op gemeenschappelijke regelingen PMG 13 april 2016 Drs. Inge Harmsen, strategisch adviseur

2 Introductie Ca. € 90.000.000 Ca. 648.000 inwoners 17 gemeenten 3 regio’s Ca. 18 GR-en waarvan 3 gemeenschappelijk

3 Samenwerking Adviesgroep GR: Adviseurs/ controllers (2 per regio) Controllers GR Projectgroep infovoorziening: Griffiers Adviseurs/ controllers Proces- en regiegroep: Griffiers Gemeensecretarissen Adviseurs/ controllers Directeuren GR Opdrachtgever: kring van gemeente- secretarissen Opdrachtgever: Presidia/ Colleges B&W Opdrachtgever: Presidia Klankbord: GR-en gemeenteraden

4 Landschap in beeld Aanpak Noord Holland Noord Proces- en regiegroep samenwer- kingen NHN Adviesgroep gemeen- schappelijke regelingen Projectgroep informatie- voorziening Inzicht in totaalbeeld ontwikkelingen/initiatieven in kader van grip op verbonden partijen X Adequate informatie van GR-en aan gemeenteraden (ca. 10 producten) X Uniformering van sturing en beheersing X Verbeteren governance - eigenaar en opdrachtgever - de rol vd gemeentesecretaris i.k.v. eigenaarschap en opdrachtgever X Positionering - meer begrip voor samenwerkingsverband Inzicht in kosten en risico's X Voorstel voor de dialoog (inhoud/middelen) tussen gemeenteraden en GR-en over de begroting 2018 e.v. X Brief indexatie gemeentelijke bijdrage X Inzicht in wettelijke en niet-wettelijke taken, maatschappelijke effecten en bijbehorende doelen GR-en X

5 Bereikte resultaten  Procesmatig Afstemming tussen gemeenten (ambtelijk, bestuurlijk) - Informatie-uitwisseling verbeterd Adoptiemodel GR-en  Inhoudelijk Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (2012); Financieel beleidskader bij samenwerkingen (2013) Artikel BNG magazine (juli/ augustus 2014) Procesvoorstel en format kadernota (2016) Regionaal risicoprofiel per GR (2016)

6 Aandachtspunten  Kennisniveau griffiers, colleges en raadsleden, organisaties en gemeenschappelijke regelingen op peil  Initiatieven vanuit individuele gemeenten en gemeenschappelijke regelingen regionaal oppakken  Communicatie

7

8 Meer informatie? Inge Harmsen Strategisch adviseur i.harmsen@heerhugowaard.nl 06-10394062

9 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Grip op gemeenschappelijke regelingen PMG 13 april 2016 Drs. Inge Harmsen, strategisch adviseur."

Verwante presentaties


Ads door Google