De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Decentralisaties sociaal domein VNG Regiobijeenkomsten MO-groep maart 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Decentralisaties sociaal domein VNG Regiobijeenkomsten MO-groep maart 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Decentralisaties sociaal domein VNG Regiobijeenkomsten MO-groep maart 2013

2 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 1. Grote veranderingen in sociaal domein

3 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 2. Transities sociaal domein De grote veranderingen in het sociale domein: Participatiewet Jeugdwet AWBZ  Wmo Passend onderwijs

4 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 3. Wmo 1. Huishoudelijke hulp sterk beperkt (75%); wordt vangnetvoorziening 2. Begeleiding en Verzorging over van AWBZ naar Wmo (minus 25%). 3. Wtcg, CER en fiscale aftrek verdwijnen en worden een gem. "maatwerkvoorziening inkomensondersteuning" (min 40%) 4. Extramuraliseren ZZP 1, 2, 3, 4 (2013-2017). 150.000 mensen worden voortaan thuis geholpen.

5 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 4. Wat verandert er allemaal ? (transformatie) Andere relatie burger-overheid Gemeentelijk domein verdubbelt Versobering en bezuiniging Nieuwe vormen zorg en ondersteuning Branches in beweging Van inkoop naar partnerschap Samenwerking gemeenten-verzekeraars Meer regionale samenwerking

6 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 5. Principes sociaal domein "Bouwen op de kracht van burgers": 1.Maatwerk en integrale arrangementen 2.Rechten/plichten: compensatiebeginsel 3.Horizontale verantwoording 4.Samenhangende informatievoorziening 5.Gemeente als netwerkpartner 6.Bestuurskracht - samenwerking 7.Financiële ontschotting

7 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 6. Laatste nieuws uit Den Haag...

8 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 7. Veel tafels Rijk met gemeenten Rijk met "het veld" Sociaal akkoord Coalitie-oppositie / 1e en 2e Kamer Brusselse randvoorwaarden

9 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 8. Discussiepunten Hervorming compensatieplicht Kwaliteit en toezicht Persoonlijke budgetten Waar ligt de knip Versterking positie cliënten Gevolgen extramuralisering Draagkrachtbeginsel Mantel- en informele zorg

10 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 9. Planning nieuwe Wmo april 2013: contourenbrief VWS najaar 2013:wetsvoorstel naar RvS eind 2013: wetsvoorstel naar Kamer begin 2014:parlementaire behandeling heel 2014:voorbereiding jan 2015:start nieuwe Wmo Jeugdwet en Participatiewet al veel verder

11 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 10. Gevolgen voor welzijnsorganisaties Gemeenten zoeken partners: wijkgericht 1gezin-1plan activerende aanpak integraal - domein overschrijdend van zorgen voor - naar zorgen dat bereid tot samenwerken inzet professionals + vrijwilligers

12 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 11. Uitdagingen verbindingen welzijn - zorg - werk - wonen nieuwe contracterings vormen individuele naast algemene aanpak risico's aangaan - ondernemen schaal: wijk - stad - regio diversificeren of specialiseren richten op "nieuwe" doelgroepen

13 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Meer informatie: www.vng.nl/wmo www.invoeringwmo.nl


Download ppt "Decentralisaties sociaal domein VNG Regiobijeenkomsten MO-groep maart 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google