De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiemarkt 5 april 2012 Herstructureringsfaciliteit voor Sw-bedrijf Rijnstreek (SWA) Marjolein Buis Strategisch adviseur maatschappelijke ontwikkeling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiemarkt 5 april 2012 Herstructureringsfaciliteit voor Sw-bedrijf Rijnstreek (SWA) Marjolein Buis Strategisch adviseur maatschappelijke ontwikkeling."— Transcript van de presentatie:

1

2 Informatiemarkt 5 april 2012 Herstructureringsfaciliteit voor Sw-bedrijf Rijnstreek (SWA) Marjolein Buis Strategisch adviseur maatschappelijke ontwikkeling

3 Doel van deze bijeenkomst Beeldvorming over de noodzaak tot herstructurering van het Sw-bedrijf SWA in het kader van de Wet werken naar vermogen; Oordeelsvorming over de voorgestelde gemeentelijke investering van een half miljoen euro in de herstructurering van SWA (raadsvoorstel)

4 Inhoudsopgave 1.De Wet werken naar vermogen en de gevolgen voor de beschutte werkplaats 2.De noodzaak tot herstructurering van het Sw-bedrijf 3.De procedure omtrent de aanvraag herstructureringsfaciliteit bij het Rijk 4.Het herstructureringsplan voor SWA (op hoofdlijnen) 5.De gemeentelijke bijdrage aan de herstructurering 6.De regionale aspecten 7.De relatie met de businesscase voor de nieuwe uitvoeringsorganisatie werken naar vermogen 8.De planning

5 1. Werken naar vermogen in de Sw Sociale werkvoorziening gaat terug naar beschutte werkplaats Door strengere indicatie (UWV) minder instroom: 3 eruit (natuurlijk verloop), 1 erin Geen gedwongen ontslagen in de Wsw Behoud rechtspositie zittende Wsw’ers Beschutte werkplaats rond 2040 op 1/3 van huidige omvang (landelijk)

6 2. Noodzaak tot herstructurering SWA Minder Wsw’ers  overcapaciteit in de productie (te hoge kosten) Forse verlaging rijksbudget voor Wsw Gevolg: tekort op Sw (in huidige termen: exploitatieverlies SWA) neemt snel toe Gemeenten verplicht om verliezen af te dekken.

7 De (voorlopige) cijfers Tekort op Sw in de Rijnstreek loopt in 2018 op naar bijna € 2 miljoen per jaar Alléén het Sw-deel (van SWA), dus zonder re- integratie Bij ongewijzigd beleid en gelijkblijvende huidige gemeentelijke bijdrage van ca. € 1 miljoen per jaar Berekeningen gebaseerd op aannames (rekenmodel) 201220132018 Exploitatie Sw (X 1000) - € 709- € 1.276- € 1.922 Aantallen SE’s 508492415

8 Eén ontschot budget wwnv Per 1 januari 2013: één ontschot budget voor Wsw en re-integratie uitkeringsgerechtigden (participatiebudget); Gemeente blijft verplicht om Wsw-plekken aan te bieden; Tekorten Wsw “eten” het grootste deel van het participatiebudget “op” (berekeningen gaande); Daarom: tekorten Sw zoveel mogelijk omlaag brengen (herstructurering).

9 3. Procedure aanvraag herstructureringsfaciliteit Subsidiepotje van het Rijk voor herstructurering Sw 2012-2018; Deadline indiening: 30 april 2012; Opening “subsidieloket” is eenmalig; Daarna jaarlijkse voortgangsrapportages (mogelijkheid om plannen bij te stellen n.a.v. businesscase uitvoeringsorganisatie).

10 4. Het herstructureringsplan SWA Rijkssubsidie mag niet worden gebruikt om exploitatieverliezen (tekort op Wsw) af te dekken, Maar wel om hervormingen/reorganisatie door te voeren (frictiekosten), vanwege inkrimping productiecapaciteit; Opgenomen maatregelen nog “fictief”, Beslissingen volgen uit businesscase (zomer 2012) Bedrijfsgevoelige informatie: speculatie en self-fullfilling-prophecy vermijden

11 Herstructurering en re-integratie Aanname in aanvraag: herstructureringsmaatregelen brengen tekort op de Sw Rijnstreek in 2018 tot ca. de helft terug (fictief!); Er resteert dan nog steeds een tekort van ca. € 1 miljoen per jaar in 2018 op de Sw; Haalbaarheid wordt onderzocht in businesscase; Betaling tekort Sw uit de re-integratiegelden (ontschot participatiebudget) tenzij gemeente uit algemene middelen bijlegt; Herstructurering Sw dus nauw verbonden met nadere politieke keuzes re-integratie.

12 5. Gemeentelijke bijdrage herstructurering X1000 €Totaal SWA- gemeenten + Boskoop w.v. Alphen Trekkingsrecht2.2291.685 Gemeentelijke bijdrage743562 Totaal beschikbaar herstructurering SWA 2012-2018 2.9712.246

13 6. Regionale aspecten Aanvraag samen indienen met Rijnstreekgemeenten + Boskoop; Vijf gemeenteraden vooraf (voor 30 april a.s.) vragen om goedkeuring gemeentelijke bijdrage; Voor Wsw’ers die bij ander Sw-bedrijven dan SWA werken, geen subsidie herstructurering aanvragen (voor Alphen: 4 SE, ca. € 18.000).

14 7. Relatie businesscase nieuwe uitvoeringsorganisatie Nieuwe uitvoeringsorganisatie: zowel bechutte werkplekken (Sw) als re- integratie Herstructureringsmaatregelen Sw bezien i.r.t. taken re-integratie: delen infrastructuur benutten Businesscase zal dus ook maatregelen Sw-deel bevatten (op hoofdlijnen).

15 8. Planning Behandeling raadsvoorstel gemeentelijke bijdrage herstructurering Sw Vóór 30 april 2012 Technische consultatieronde2 e helft april 2012 kaderstelling voor programma Werkuiterlijk half mei 2012 Conferentie programma WerkEind mei/begin juni 2012 Businesscase nieuwe uitvoeringsorganisatie en programmaplan Werk September/oktober 2012


Download ppt "Informatiemarkt 5 april 2012 Herstructureringsfaciliteit voor Sw-bedrijf Rijnstreek (SWA) Marjolein Buis Strategisch adviseur maatschappelijke ontwikkeling."

Verwante presentaties


Ads door Google