De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe krijgt Boxmeer het voor elkaar om het bestand niet te laten groeien (het bijstandswonder van Boxmeer)? Dit komt gewoon door onze manier van werken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe krijgt Boxmeer het voor elkaar om het bestand niet te laten groeien (het bijstandswonder van Boxmeer)? Dit komt gewoon door onze manier van werken."— Transcript van de presentatie:

1 Hoe krijgt Boxmeer het voor elkaar om het bestand niet te laten groeien (het bijstandswonder van Boxmeer)? Dit komt gewoon door onze manier van werken. Wat doen wij nu anders dan anderen?

2 2007 voor HOR-project Alleen bezig met administratie Alle pijlen gericht op rechtmatigheid Nauwelijks de neus op werk gericht; kansen van de klant niet zichtbaar Vastlegging gegevens gebrekkig Geen indicatoren Geen onderzoeksplan

3 HOR-project Optimaliseren van de dienstverlening: –de klant hoeft geen gegevens aan te leveren die we al hebben –de klantmanager (= KLM) is de hele dag bereikbaar –minder (vereenvoudigde) formulieren –Afschaffen ROF-je

4 Verbeterde voorlichting - informatiemap WWB -dienstverleningsgesprek -communicatieplan -herbeoordelen poortwachtersfunctie

5 Kortom MINDER GEDOE Zowel voor de klant als voor de klantmanager De klantmanager doet datgene wat er toe doet, energie voor maatwerk

6 Proces 1 Als de klant een WWB uitkering wil, melden bij het UWV WERKbedrijf in Cuijk Afstand tot de arbeidsmarkt kort, UWV gaat aan de slag Afstand groot dan komt de klant bij de gemeente, de aanvraag WWB wordt afgehandeld

7 Proces 2 De KLM krijgt de aanvraag van UWV doorgestuurd en gaat aan de slag met de beoordeling en levert maatwerk Alle voorhanden bronnen worden gecheckt, de DPS-Matrix wordt ingevuld, op basis hiervan rolt er een profiel uit. Het profiel is bepalend voor de verdere dienstverlening.

8 Proces 3 Profiel A: werk boven inkomen, de KLM gaat zelf aan de slag om de klant (samen met het werkgeversteam van UWV) te bemiddelen Profiel C: hier gebeurt hetzelfde als bij A alleen er wordt extra controle uitgevoerd. Profiel B en D: hier wordt zorg toegepast, de KLM ziet de klant niet zo vaak als de A en C klant, maar controleert tijdens een kort administratief onderzoek wat hij/zij nodig heeft (minimabeleid/BB). Profiel D wordt meer in de gaten gehouden in het kader van regelovertreding.

9 Participatieladder Behalve het profiel wordt er ook naar de klant gekeken op welke sport hij van de ladder staat. De sport bepaalt de inzet van instrumenten. Profiel en participatieladder leveren hetzelfde resultaat op. De KLM kent zijn klant De klant krijgt: MAATWERK

10 Brede insteek De KLM kijkt niet alleen naar WWB/WERK, maar ook naar inkomensondersteuning: –Bijzondere bijstand –Langdurigheidstoeslag –Minimabeleid; stimuleringsregeling, tegemoetkoming schoolkosten, schuldhulpverlening, kwijtschelding gemeentelijke belastingen, maaltijdvoorziening (RMB), etc.

11 Wat levert het op? Inzicht in zittend bestand Controleplan (meerjarig) Efficiënter omgaan met doelmatigheid Efficiëntere controle op rechtmatigheid

12 Financiering Budget voor uitkeringen (inkomensdeel = I-deel) Budget voor re-integratie (werkdeel (= W- deel)/participatiebudget) Tekorten op I-deel en W-deel Stellingendebat: –kansrijk –kansarm


Download ppt "Hoe krijgt Boxmeer het voor elkaar om het bestand niet te laten groeien (het bijstandswonder van Boxmeer)? Dit komt gewoon door onze manier van werken."

Verwante presentaties


Ads door Google