De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie Bachelor 3: curriculumregistratie curriculum onderzoekstaak Maandag 27 september 2010

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie Bachelor 3: curriculumregistratie curriculum onderzoekstaak Maandag 27 september 2010"— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie Bachelor 3: curriculumregistratie curriculum onderzoekstaak Maandag 27 september 2010 eugenia.houvenaghel@ugent.be

2 1. Curriculumregistratie 1. Curriculumregistratie 2. Curriculum 2. Curriculum –A.Taalspecifieke vakken –B. Onderzoekstaak en Seminarie –C. Optietraject 3. Onderzoekstaak

3 1. Curriculumregistratie Vastleggen van curriculum Vastleggen van curriculum www.oasis.ugent.be www.oasis.ugent.be www.oasis.ugent.be Vanaf 29 sept. tot 27 okt. Vanaf 29 sept. tot 27 okt. (GIT-studenten tot 6 okt.) (GIT-studenten tot 6 okt.)

4 1. Curriculumregistratie Vooraleer je je curriculum vastlegt, moet je eerst herinschrijven Vooraleer je je curriculum vastlegt, moet je eerst herinschrijven Ook via www.oasis.ugent.be Ook via www.oasis.ugent.bewww.oasis.ugent.be (Via www.oasis.ugent.be kan je ook attesten (zoals NMBS) oproepen en afdrukken.) (Via www.oasis.ugent.be kan je ook attesten (zoals NMBS) oproepen en afdrukken.)www.oasis.ugent.be

5 1.Curriculumregistratie Op einde van deze sessie: Op einde van deze sessie: Weergave hoe een registratie verloopt. Weergave hoe een registratie verloopt. Vragen ivm curriculumregistratie: Vragen ivm curriculumregistratie: Myriam.pelgrims@ugent.be Myriam.pelgrims@ugent.be Myriam.pelgrims@ugent.be

6 1.Curriculumregistratie Algemene Werkwijze: Algemene Werkwijze: 1)herinschrijven voor 2010-11 via www.oasis.ugent.be 1)herinschrijven voor 2010-11 via www.oasis.ugent.be 2) grondig bestuderen en samenstellen curriculum via studiegids 2) grondig bestuderen en samenstellen curriculum via studiegids 3) invoeren curriculum via www.oasis.ugent.be 3) invoeren curriculum via www.oasis.ugent.be www.oasis.ugent.be ‘aanvullen curriculum 2010-11’ ‘aanvullen curriculum 2010-11’

7 1. Curriculumregistratie VOORAF VOORAF Eerst grondig aan hand van studiegids je curriculum samenstellen. Eerst grondig aan hand van studiegids je curriculum samenstellen. Pas daarna curriculum registreren Pas daarna curriculum registreren

8 1.Curriculumregistratie Klik op ‘curriculum voor dit jaar bewerken’ Klik op ‘curriculum voor dit jaar bewerken’ Voer je curriculum in. Voer je curriculum in. Indien je je vergist hebt, kan je een vak verwijderen door op ‘weglaten’ te klikken Indien je je vergist hebt, kan je een vak verwijderen door op ‘weglaten’ te klikken

9 1.Curriculumregistratie Als je curriculum is samengesteld klik je rechtsboven op ‘terug naar inschrijvingslijst’. Als je curriculum is samengesteld klik je rechtsboven op ‘terug naar inschrijvingslijst’. Als je zeker bent van je keuzes, klik je op Als je zeker bent van je keuzes, klik je op ‘voorleggen ter goedkeuring’. ‘voorleggen ter goedkeuring’.

10 1.Curriculumregistratie Het curriculum verdwijnt dan voor jou als student. Het curriculum verdwijnt dan voor jou als student. De secretaris van de examencommissie kan het ingediende curriculum goedkeuren (of eventueel afwijzen) De secretaris van de examencommissie kan het ingediende curriculum goedkeuren (of eventueel afwijzen)

11 1.Curriculumregistratie Als het curriculum is goedgekeurd, moet je je curriculum tenslotte elektronisch ondertekenen via de website. Als het curriculum is goedgekeurd, moet je je curriculum tenslotte elektronisch ondertekenen via de website.

12 1.Curriculumregistratie Vragen, problemen, meer informatie ivm curriculumregistratie: Vragen, problemen, meer informatie ivm curriculumregistratie: -tot 15 oktober bij Myriam.pelgrims@ugent.be -tot 15 oktober bij Myriam.pelgrims@ugent.be Myriam.pelgrims@ugent.be -op vrijdagnamiddag 8 oktober (vooraf inschrijven vereist via myriam.pelgrims@ugent.be) -op vrijdagnamiddag 8 oktober (vooraf inschrijven vereist via myriam.pelgrims@ugent.be) myriam.pelgrims@ugent.be

13 2.Curriculum 1. Taal X = 20 stp. 1. Taal X = 20 stp. Taal Y = 15 stp. 2. Onderzoekstaak en seminarie = 10 stp. 2. Onderzoekstaak en seminarie = 10 stp. 3. Optietraject = 15 stp. 3. Optietraject = 15 stp.

14 2. Curriculum 1. Taal X = 20 stp. (“taal 1”) 1. Taal X = 20 stp. (“taal 1”) Taal Y = 15 stp. (“taal 2”) Aanbod van de taalgroepen: zie studiegids http://studiegids.ugent.be/2010/NL/studiegi ds.html http://studiegids.ugent.be/2010/NL/studiegi ds.html

15 2. Curriculum 2. vakgebied onderzoekstaak : vier mogelijkheden: Taalkunde taal X (taal van 20 stp) Taalkunde taal X (taal van 20 stp) Letterkunde taal X Letterkunde taal X Algemene Taalwetenschap Algemene Taalwetenschap Algemene Literatuurwetenschap Algemene Literatuurwetenschap is bepalend voor seminarie

16 2. Curriculum = Seminarie nu reeds vast te leggen in curriculum (kan in uitzonderlijke gevallen gewijzigd worden) Voor de meeste combinaties keuze uit specifieke seminaries in tweede semester: Taalkunde N/E/D/Z/F/S Taalkunde N/E/D/Z/F/S Letterkunde N/E/D/Z/F/S Letterkunde N/E/D/Z/F/S Algemene Taalwetenschap Algemene Taalwetenschap Algemene Literatuurwetenschap Algemene Literatuurwetenschap

17 2. Curriculum Seminarie: Uitzonderingen Seminarie: Uitzonderingen Voor Italiaans is er één seminarie: Italianistiek Voor Italiaans is er één seminarie: Italianistiek Voor Latijn en Grieks geldt als seminarie: Vertaaltheorie en –praktijk: de klassieken Voor Latijn en Grieks geldt als seminarie: Vertaaltheorie en –praktijk: de klassieken (1e semester) Dit vak staat ook open als keuzevak voor combinaties met Latijn of Grieks. Verdere informatie: infobrochure bachelor 3 op www.tl2t.ugent.be www.tl2t.ugent.be

18 2. Curriculum 3. optietraject = 15 stp. Taalwetenschap Taalwetenschap Literatuurwetenschap Literatuurwetenschap Historische Taal- en Letterkunde Historische Taal- en Letterkunde Klassieke Traditie (L+G; open voor anderen) Klassieke Traditie (L+G; open voor anderen) Romaanse taal- en letterkunde (F+S, F+I) Romaanse taal- en letterkunde (F+S, F+I)

19 Curriculum 3. optietraject = 15 stp. - keuze staat los van onderzoekstaak - keuzevakken binnen optietraject: "discipline-ondersteunende vakken" - bij voorkeur // traject - niet per se // onderzoekstaak - geen vakken lerarenopleiding

20 3. Onderzoekstaak Kiezen van een onderwerp Kiezen van een onderwerp www.schrijven.ugent.be www.schrijven.ugent.be www.schrijven.ugent.be > onderzoekspaper > onderwerpskeuzes

21 3. Onderzoekstaak VERWACHTINGEN Omvang kan variëren per vakgebied, maar als richtlijn is opgegeven: ca. 10.000 woorden (ofte ca. 25 pp.) Omvang kan variëren per vakgebied, maar als richtlijn is opgegeven: ca. 10.000 woorden (ofte ca. 25 pp.) Criteria bij de beoordeling Criteria bij de beoordeling Wetenschappelijkheid: verwerking bestaande literatuur; opbouwen bibliografie, evt. uitwerking eigen these Opbouw van het betoog: worden de juiste stappen gezet om de these ‘hard’ te maken Vormgeving: verwijzingen, stijl, correct taalgebruik, vormelijke presentatie www.schrijven.ugent.be www.schrijven.ugent.be www.schrijven.ugent.be

22 3. Onderzoekstaak BEOORDELING Elke onderzoekstaak wordt gelezen door twee lezers: de promotor en een tweede lezer die door de promotor wordt voorgesteld (in overleg met de secretaris van de examencommissie) Elke onderzoekstaak wordt gelezen door twee lezers: de promotor en een tweede lezer die door de promotor wordt voorgesteld (in overleg met de secretaris van de examencommissie) www.schrijven.ugent.be www.schrijven.ugent.be www.schrijven.ugent.be

23 3. Onderzoekstaak Data (bij benadering) Data (bij benadering) Indienen onderwerp/werktitel: midden maart, via webapplicatie Indienen onderzoekstaak eerste zittijd: begin juni, zowel op papier (2x) als elektronisch Indienen onderzoekstaak tweede zittijd: midden augustus Precieze info komt op Minerva, bij het begin van het tweede semester Precieze info komt op Minerva, bij het begin van het tweede semester

24 3. Onderzoekstaak VERMIJD PLAGIAAT ! “Het overnemen, al dan niet in vertaling, van andermans woorden of het parafraseren van iemands gedachtegang zonder de vindplaats te vermelden of zonder aan te geven wiens ideeën worden overgenomen, wordt gezien als plagiaat. Alle stukken tekst (zinnen of zinsneden) die men overneemt uit om het even welke andere publicatie

25 3. Onderzoekstaak en om het even welke taal, zelfs uit webpagina's op het internet of uit een manuscript, moeten dus een bronvermelding krijgen en -- wanneer letterlijk overgenomen -- als citaat gekenmerkt zijn. en om het even welke taal, zelfs uit webpagina's op het internet of uit een manuscript, moeten dus een bronvermelding krijgen en -- wanneer letterlijk overgenomen -- als citaat gekenmerkt zijn.

26 3. Onderzoekstaak Een globale bronvermelding, bijv. bij het begin van een hoofdstuk, verschoont het plagiaat t.o.v. afzonderlijke passages niet. Het vermelden van een bron in de bibliografie of bronnenoverzicht verschoont het plagiaat niet.” Een globale bronvermelding, bijv. bij het begin van een hoofdstuk, verschoont het plagiaat t.o.v. afzonderlijke passages niet. Het vermelden van een bron in de bibliografie of bronnenoverzicht verschoont het plagiaat niet.”

27 Vanwege de opleiding Studenten voor de stuurgroep: Jurgen.Pieters@ugent.be Studenten voor de stuurgroep: Jurgen.Pieters@ugent.be Jurgen.Pieters@ugent.be Veel succes dit jaar! Veel succes dit jaar!


Download ppt "Infosessie Bachelor 3: curriculumregistratie curriculum onderzoekstaak Maandag 27 september 2010"

Verwante presentaties


Ads door Google