De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jeugdhulp: zo doen we dat in de gemeente Brunssum, samen in Parkstad Limburg én Zuid-Limburg! 2015 - 2018 Presentatie raadsinformatieavond 16 september.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jeugdhulp: zo doen we dat in de gemeente Brunssum, samen in Parkstad Limburg én Zuid-Limburg! 2015 - 2018 Presentatie raadsinformatieavond 16 september."— Transcript van de presentatie:

1 Jeugdhulp: zo doen we dat in de gemeente Brunssum, samen in Parkstad Limburg én Zuid-Limburg! 2015 - 2018 Presentatie raadsinformatieavond 16 september 2014

2 Samenwerken op verschillende schaalniveaus

3 Van beleidskader naar beleidsplan Zuid- LimburgParkstad Zuid-Limburg + Parkstad + Brunssum

4 Wie is betrokken bij opstellen beleidsplan? Cliënten Jeugdpartners, onder andere… (W)MO Raden Onderwijs

5 De opgave… Betere samenwerking rondom gezinnen Weg met kosten opdrijvende financiële prikkels Niet onnodig medicaliseren Betere aansluiting bij eigen kracht en sociaal netwerk Bezuinigen en tijdsdruk… Verschuiving van zware naar lichte zorg transitie & transformatie

6 De jeugd in Parkstad Cijfers CBS, 2012

7 De ondersteuningsvraag Licht verstandelijk beperkt ADHD Overbelast Zwanger van 4 e kind Relatieproblemen Werkloos Vaak complex en op meerdere leefgebieden!

8 Missie en Doelen Ieder kind in Parkstad Limburg groeit op in een veilige en gezonde omgeving; Ieder kind in Parkstad Limburg kan zich optimaal ontplooien en ontwikkelen tot een actief en zelfstandig burger; Ieder kind in Parkstad Limburg krijgt de bescherming en zorg die nodig is. investeren in preventie; het versterken van eigen kracht; investeren in vroegsignalering (vroeg)interventie en ondersteuning; transformatie; 1Gezin, 1Plan, 1Regisseur als leidend principe; samenwerking in Parkstad Limburg.

9 Innovatie! -2% budget Zuid-Limburg 2015 -3% budget Parkstad 2015 -bijdrage aanbieders jeugdhulp Deskundigheidsoverdracht aan voorliggend veld Minder overdrachtsmomenten, optimaliseren zorglijn Instellingen gaan samen aanbod ontwikkelen Samen met ouders en kinderen

10 Beoogde maatschappelijke resultaten

11 Aanpak Gezamenlijke uitgangspunten toegang: basis voor lokale werkwijze Verantwoord loslaten! Werkwijze 1G1P1R Zelfredzaamheidsmatrix GezinsdoelenVerwijsindex

12 Algemene <> Individuele voorzieningen Algemene voorzieningen (vrij toegankelijk) Bijvoorbeeld: Jongerenwerk Schoolmaatschappelijk werk Peuterspeelzalen CJG Individuele voorzieningen (niet-vrij toegankelijk) Bijvoorbeeld: Specialistische ambulante hulp Pleegzorg Jeugdzorg+ JGGZ

13 Met wie uitvoeren? Jeugdpartners; o.a. Onderwijs Huisartsen, medisch specialisten, jeugdartsen Welzijnswerk JGZ Zorgverzekeraars

14 Kwaliteitseisen Basis is landelijke set kwaliteitscriteria In 2015 samen met aanbieders onderzoeken of aanvullende criteria noodzakelijk zijn over: Aanpak seksueel misbruik Klanttevredenheidsonderzoeken obv standaarden Q4C die door cliënten zijn opgesteld Beleid t.a.v. privacybescherming Jaarlijks verslag aan gemeente over klachtenafhandeling

15 Financiën 2015: Budgetverdeling o.b.v. historisch gebruik 2016 e.v.: Budgetverdeling o.b.v. objectieve verdeelcriteria

16 Contracteren en bekostigen Inkoop RTA Inkoop zware specialistische jeugdhulp Vrijwillige centrumregeling Lichte Gemeenschappelijke regeling (geen eigen bestuur) Gemeente Maastricht voert uit

17 Monitoring en verantwoording Beleidsinformatie: Basis is landelijke gegevenssets en monitoren Financieel inzicht: Actief periodiek monitoren in eerste jaren! Opnemen in contractafspraken: -Meewerken aan levering info voor landelijke gegevens set -Meewerken aan levering financiële info -Outcome criteria t.a.v. missie en doelstellingen beleid Meten = Weten maar…. Teveel meten leidt tot onnodige bureaucratie!

18 Communicatie Brede integrale strategie Mix van middelen OEK bewustwording Onze samenleving verandert en de zorg en ondersteuning verandert mee. Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving. Daarbij kijken we eerst naar de eigen kracht en naar wat het sociale netwerk kan betekenen. Voor wie ondersteuning en zorg echt nodig heeft, zal deze blijven bestaan.


Download ppt "Jeugdhulp: zo doen we dat in de gemeente Brunssum, samen in Parkstad Limburg én Zuid-Limburg! 2015 - 2018 Presentatie raadsinformatieavond 16 september."

Verwante presentaties


Ads door Google