De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Burgerbegroting Ronde Tafel Gesprek d.d. 2 juni 2016 De Wolden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Burgerbegroting Ronde Tafel Gesprek d.d. 2 juni 2016 De Wolden."— Transcript van de presentatie:

1 Burgerbegroting Ronde Tafel Gesprek d.d. 2 juni 2016 De Wolden

2 Nieuw thema Speerpunt in Kadernota/begroting voor 2017. “Burgerparticipatie in de financiële kolom” Zit nog in ‘ontdekkingsfase’, we hebben nog geen plan. Wel veel literatuur, conferenties e.d. Pilots (w.o. Hoogeveen)

3

4 Vragen Welk probleem lossen we er mee op? We doen het toch al?

5 Doe-democratie De politiek-maatschappelijke verhoudingen tussen de overheid, de markt en de gemeenschap zijn ingrijpend aan het veranderen. Dit heeft gevolgen voor het handelen van bestuurders en ambtenaren in het openbaar bestuur. Steeds vaker zijn burgers en sociale ondernemers zelf actief in het publieke domein, bijvoorbeeld in de rollen van co- bestuurder en co-producent van publieke waarde. De overheid vindt dit een positieve ontwikkeling en wil het aansluitingsvermogen van overheden vergroten door initiatiefnemers meer positie te geven. We noemen dit Doe-democratie. Dit betekent meer zeggenschap, eigenaarschap en ruimte voor initiatiefnemers en daarnaast een bestuur dat partner is, ruimte geeft en de voorwaarden schept voor het initiatief.

6 Doe-democratie Budgetmonitoring G1000 Wijkbudgetten Open Data Initiatiefrijk De Wolden (!)

7 What’s in a name? 3 begrippen: Burgerbegroting Budgetmonitoring Buurtbegroting Invloed, transparantie, begroting per buurt

8 Nieuw? Brazilië Engeland Indische buurt (Amsterdam)

9 Achtergrond Mobilisatie van burgers Vormen van coalities Relatie met de overheid

10 Doel: Transparantie wordt het geld wel efficiënt besteed, kunnen we voor dezelfde euro niet meer “product” krijgen? kunnen we hetzelfde doel niet op een andere manier realiseren, denk maar aan de vele discussies over curatie versus preventie? kan niet iemand anders dat ‘product’ realiseren, oftewel wat kan de rol van buurtbewoners zijn? Of te wel:

11 3 focus-vragen Voor gemeente en inwoners Waarom doen wij het (niet)? Waarom doen we het zo?

12 Uitgangspunten budgetmonitoring Participatie van inwoners Invloed op overheidsbeleid en de begroting Bewoners en ondernemers moeten verantwoordelijkheid nemen in hun buurt Meer aandacht voor de resultaten in het licht van de uitgaven NB: Veel ligt al vast (wettelijke taak, kapitaallasten)

13 Sleutelwoorden Zeggenschap Eigenaarschap Ruimte voor initiatief (Right to challenge)

14 Acties Gemeentebegroting vertalen naar buurtbegroting 1. Programmabegroting (collegeprogramma vertaald naar 5 programma’s) 2. Productenbegroting (stuurinstrument voor college) 3. Optie: buurtbegroting (‘derde boekje’)

15 Voorwaarden Niet makkelijk, kost tijd Andere cultuur Andere methodes Er moeten initiatiefnemers zijn Gemeente moet willen meewerken Oa. door tijd beschikbaar te stellen -> het kan dus ook te bureaucratisch worden.

16 Rol gemeenteraad Hoe gaan we om met budgetrecht Gemeenteraad: Programmadoel (beleid) versus ‘lokale logica’ (uitvoering)

17 Voorbehouden is het initiatief wel representatief voor de wijk heeft het voldoende draagvlak zijn er garanties voor continuïteit wie draait ervoor op als het mis gaat ligt er een goed plan, is dat voldoende doorgerekend wie verdient er aan (….)

18 Conclusie ??


Download ppt "Burgerbegroting Ronde Tafel Gesprek d.d. 2 juni 2016 De Wolden."

Verwante presentaties


Ads door Google