De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jo Tondeur, Jasmine Hacquaert (UGent) Jeroen Thys (Groep T) Luc Vandeput (KHLeuven) Wouter Hustinx (PHLimburg) Velov/A’pen, februari 2012 iTeacher Education:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jo Tondeur, Jasmine Hacquaert (UGent) Jeroen Thys (Groep T) Luc Vandeput (KHLeuven) Wouter Hustinx (PHLimburg) Velov/A’pen, februari 2012 iTeacher Education:"— Transcript van de presentatie:

1 Jo Tondeur, Jasmine Hacquaert (UGent) Jeroen Thys (Groep T) Luc Vandeput (KHLeuven) Wouter Hustinx (PHLimburg) Velov/A’pen, februari 2012 iTeacher Education: Wat leren we uit praktijkvoorbeelden?

2 iPraktijkvoorbeelden (PV) voor de lerarenopleiding Doel iTeacher: inventariseren PV uit de lerarenopleidingen over educatief ICT-gebruik Omschrijving PV “E en representatie van een praktijk die voor anderen inspirerend kan werken en aanknopingspunten kan bieden voor aanpassingen of verbeteringen van de eigen praktijk” [Kelchtermans et al., 2008] PV zijn een belangrijke strategie om studentleraren voor te bereiden op educatief ICT-gebruik in hun toekomstige praktijk (zie Kay, 2006; Tondeur et al., 2012).

3 http://ugent.academia.edu/JoTondeur/Papers Strategieën om toekomstige leraren voor te bereiden op ICT-gebruik

4 http://iteacher.phl.be/iTeacher

5

6 Doel Verkennen in welke mate de praktijkvoorbeelden 1)een meerwaarde kunnen betekenen in de lerarenopleiding 2)als inspiratiebron kunnen dienen voor de toekomstige onderwijspraktijk. Mixed-method design Survey bij studenten in opleiding Focusgesprek met studentleraren en opleiders Sample 3 Vlaamse lerarenopleidingen (geografisch gespreid) Onderzoeksopzet

7 Aansluiting bij TPACK In welke mate sluit het praktijkvoorbeeld aan bij de integratie van technologische (T), didactische (P) en vakinhoudelijke kennis (K)? Vernieuwend In welke mate verkent het praktijkvoorbeeld innovatieve benaderingen van educatief ICT-gebruik? Meerwaarde In welke mate kan het praktijkvoorbeeld een waardevolle bijdrage leveren op het vlak van educatief ICT-gebruik? Overdraagbaarheid In welke mate is het praktijkvoorbeeld goed in te passen binnen het programma van de lerarenopleiding? Moeilijkheidsgraad In welke mate is het praktijkvoorbeeld realiseerbaar? Horizontale samenhang In welke mate is het praktijkvoorbeeld breed toepasbaar binnen meerdere leergebieden? Inspirerend denken In welke mate heeft het praktijkvoorbeeld een impact op uw denkwijze over ICT-gebruik in het onderwijs? Inspirerend handelen In welke mate biedt het praktijkvoorbeeld inspiratie voor de toepassing van ICT in uw toekomstige onderwijspraktijk? Zorgvuldige beschrijving In welke mate wordt het praktijkvoorbeeld zorgvuldige beschreven? Criteria voor de beoordeling van praktijkvoorbeelden

8 Reflecteren over competenties. Digitaal portfolio in de opleiding kleuteronderwijs

9

10 (+) “Duidelijke verwevenheid van TK, PK en CK” (?) “Niet domeinspecifiek”

11 (-) “Dit wordt al vaak gebruikt” “Ik ken weinig van ICT maar dit ken ik al”

12 (+) “kan voor verschillende domeinen gebruikt worden”

13 (-) “Met ICT zou je meer moeten kunnen”

14 . “Een portfolio is vooral sterk omdat het procesgericht is en ik denk dat een portfolio echt tools zou kunnen hebben om het procesgericht te maken. En dat zie ik niet terug in dat praktijkvoorbeeld” [Studentleraar M] “Maar je kan toch contactmomenten inlassen? Ik vind structuur duidelijk, de stappen zijn duidelijk, (…)” [Studentleraar G] Focusgesprek > Studenten > Meerwaarde?

15 . “Ik heb het gevoel dat het een stap terug is, waar je weer alles moet opschrijven. Dat gaat ten koste van creativiteit.” [Lerarenopleider R.] “Als er geen meerwaarde is zou ik het niet gebruiken. Ik heb een sterk argument nodig anders hou ik het op de traditionale manier” [Lerarenopleider M] Focusgesprek > Opleiders > Meerwaarde?

16 Het drieveldensysteem bij vreemdetalenonderwijs

17 (+) “Moderne vorm van hoekenwerk” “Duidelijk geïntegreerd in leerinhouden” (?) “Is ICT hier noodzakelijk”

18 (-) “Enkel voor taal” (?) “Ook toepasbaar in andere vakken?”

19 (+) “Werken op verschillende niveaus met verschillende ICT-toepssingen” (-) “Niet zo duidelijk?” “Praktisch moeilijk haalbaar”

20 “Ik heb dit eerlijk gezegt zelf in mijn eerste jaar al gedaan, maar dan zonder ICT” [Studentleraar Y] “Mooi in theorie maar als je geen middelen hebt? In een hogeschool kan het, maar in een secundaire school?” [Studentleraar M] Focusgesprek > TPACK, Innovatie, Realiseerbaar? “Dit is een leuke en de concreetste van allemaal qua TPACK” [Studentleraar J]

21 Conclusies en discussie Belang goede praktijkvoorbeelden over educatief ICT-gebruik tijdens de lerarenopleiding. – mogelijkheden van ICT voor het vakgebied worden zichtbaar – Inspiratie voor toekomstige onderwijspraktijk Kritische houding tav de meerwaarde van ICT in de voorbeelden Voorbeelden alleen volstaan niet – Focusgroepsgesprek wijst op het belang van reflectie en PD Onduidelijkheid over de plaats van ICT in de lerarenopleiding – vak apart, flankerend,geïntegreerd (TPACK)?

22 Meer info: Jo.Tondeur@Ugent.be http://ugent.academia.edu/JoTondeur http://sites.tpacknl.nl http://iteacher.phl.be/iTeacher Twitter @jtondeur


Download ppt "Jo Tondeur, Jasmine Hacquaert (UGent) Jeroen Thys (Groep T) Luc Vandeput (KHLeuven) Wouter Hustinx (PHLimburg) Velov/A’pen, februari 2012 iTeacher Education:"

Verwante presentaties


Ads door Google