De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nederlandse taal en cultuur Voorlichting eerstejaars studenten 2015-2016 Afdeling Neerlandistiek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nederlandse taal en cultuur Voorlichting eerstejaars studenten 2015-2016 Afdeling Neerlandistiek."— Transcript van de presentatie:

1 Nederlandse taal en cultuur Voorlichting eerstejaars studenten 2015-2016 Afdeling Neerlandistiek

2 Invulling keuzeruimte 2 e en 3 e jaar en meer Voorlichting eerstejaars 2015-20162 keuzevakken erkende minoren buitenland stage ervaringen studenten honoursprogramma tracks 3 e jaar

3 Studieschema Nederlandse taal en cultuur Voorlichting eerstejaars 2015-20163 http://studiegids.uva.nl/xmlpages/page/2015-2016/zoek- opleiding/opleiding/1470/166545

4 Algemene informatie invulling keuzeruimte: 42 EC elk vak binnen de UvA kan worden ingezet als keuzevak, mits je voldoet aan de volgorde- en ingangseisen max. 12 EC op propedeuseniveau. Uitzondering op de regel: - erkende minor binnen de UvA of taalvaardigheidsvakken 24 EC buiten de opleiding. Uitzondering op de regel: - specialistische minor binnen Neerlandistiek, dan 12 EC keuzevakken en minoren buiten de UvA: goedkeuring excie nodig aanmeldingsperiode vakken kan per faculteit verschillen. Informeer bijtijds! Onthou: vakaanmelding bij FGW: week 24 http://student.uva.nl/ned/az/item/vak--en-tentamenaanmelding.html Voorlichting eerstejaars 2015-20164

5 Voorbeelden minoren studielast minoren kan verschillen (24, 30 of 60 EC). Let op de verplichte vakken en ingangeisen. opstap naar de master: kwalificerende minor Journalistiek en kritiek voor duale master Journalistiek en Media Praktische filosofie (30 EC uit te breiden tot 60EC) Linguistics als extra aanvulling voor Rma Linguistics verdieping binnen de opleiding: specialistische minor Friese taal- en letterkunde/ Journalistiek en kritiek interdisciplinaire minor: vakken binnen en buiten de afdeling Cultural Analysis (Mediastudies, Literatuur- en Muziekwetenschappen) taalvaardigheidsminor Engels, Frans, Spaans, Duits, Italiaans, Noors, Russisch, en meer Voorlichting eerstejaars 2015-20165

6 Minor Educatie ingangseis: propedeuse + 30 EC postpropedeuse; lesbevoegdheid onderbouw havo en vwo (géén 2 e graads!); doorstroming naar master Leraarschap 1 e graads; mogelijk in eerste semester 3 e jaar of in uitloopjaar; semester vrij roosteren maar hoe? http://studiegids.uva.nl/xmlpages/page/2015-2016/zoek- opleiding/opleiding/1470/166545 Alternatief: Educatie en Communicatie: beroepsvoorbereiding Voorlichting eerstejaars 2015-20166

7 Aandachtspunten bij keuze let op goede verdeling vakken over de blokken en het hele jaar; kies niet willekeurig; laat zien we je bent: interesse, ambitie, talenten; kennis verbreden of verdiepen; denk na over je masterkeuze en je toekomstplannen; waarde en kansen op arbeidsmarkt verhogen; stel keuzes niet uit tot op het laatste moment. Voorlichting eerstejaars 2015-20167

8 Hoe vind je keuzevakken en minoren Binnen Geesteswetenschappen: ga naar de startpagina van de studiegids zoek je opleiding en klik op Meer informatie vervolgens via het menu aan de linkerkant naar Keuzeruimte Buiten Geesteswetenschappen, binnen de UvA: ga naar de startpagina van de studiegids zoek via Vak en Minor en zoek via filter Buiten de UvA (goedkeuring excie nodig): IIS, andere universiteiten, buitenlandverblijf, stage http://studiegids.uva.nl/sgs/WebSite_nl Voorlichting eerstejaars 2015-20168

9 Verblijf buitenland in eerste semester 3 e jaar (vrij roosteren) of na afloop studie http://studiegids.uva.nl/xmlpages/page/2015-2016/zoek- opleiding/opleiding/1472/166289http://studiegids.uva.nl/xmlpages/page/2015-2016/zoek- opleiding/opleiding/1472/166289 dispensatie ingangseisen bij bepaalde tracks; onderbreking afstudeertraject; contact met studieadviseur binnen Europa: International Office FGw (PCH 012) - Erasmus buiten Europa: Bureau internationale studentenzaken (BIS)– Global exchange neem ruim de tijd om je voor te bereiden en zorg dat je de taal van het land voldoende beheerst; voorlichtingsbijeenkomsten: 11 mei van 17-18.30 uur informatie via A-Z lijst van je opleiding: http://buitenland.uva.nl/http://buitenland.uva.nl/ beurzen, particuliere fondsen en steun overheid: //buitenland.uva.nl/praktische-zaken/financien/financiele-steun-van-de- uva/financiele-steun-van-de-uva.html //buitenland.uva.nl/praktische-zaken/financien/financiele-steun-van-de- uva/financiele-steun-van-de-uva.html Studentenassistent Nederlands aan buitenlandse universiteit Voorlichting eerstejaars 2015-20169

10 Stage oriëntatie beroepenveld, arbeidsmarkt, praktijkervaring eerste semester 3 e jaar, na afloop studie, tijdens zomerperiode maximaal 12 EC (336 uur) propedeuse + 30 EC aan postpropedeusevakken informatie over stages: A-Z lijst op de opleidingensite: Stages-FGw http://student.uva.nl/ned/az/item/stages-fgw.html stage lopen ook direct na afstuderen via Erasmus + https://www.wilweg.nl/financiering/beurzen/erasmus-plus https://www.wilweg.nl/financiering/beurzen/erasmus-plus contactpersoon Paul Bijl Voorlichting eerstejaars 2015-201610

11 Traject 1: voor studenten die belangstelling hebben voor wetenschappelijk onderzoek. Koppeling aan onderzoeksgroep of – project (12EC), honoursvakken (12EC), verzwaarde scriptie(+ 6 EC). Traject 2: voor studenten die belangstelling hebben voor verbreding en meer keuzeruimte. Honoursvakken (24EC) en een verzwaarde scriptie (+ 6EC). Keuze uit honoursvakken bij FGw, IIS, VU en AUC. Toelatingseisen: Cijfergemiddelde van 7,5 of hoger Propedeuse in één keer gehaald Motivatiebrief CV en cijferlijst Solliciteren tussen 2 mei en 19 augustus Voorlichting eerstejaars 2015-201611 Honoursprogramma: 30 EC extra

12 Trackkeuze 3 e jaar Afstudeertraject als specialisatie: 3 vakken met afsluitend ba onderzoek. http://studiegids.uva.nl/xmlpages/page/2015-2016/zoek-opleiding/opleiding/1470/166545 moderne letterkunde – Jan Rock historische letterkunde – Jeroen Jansen taalkunde – Fred Weerman taalbeheersing – Jean Wagemans Informatie in Studiegids, voorlichtingsboekje of bij coördinator. Bij twijfel over richting: volg twee vakken van andere track als keuzevak in eerste semester. Voorwaarde deelname ba onderzoeksgroep: alle trackvakken moeten zijn behaald! Voorlichting eerstejaars 2015-201612

13 Vragen? Neem contact op met de studieadviseur Marguerite Overtoom PC Hoofthuis, kamer 438 Inloopspreekuur: woensdag van 13-15 uur E. studieadviseur-nrl-fgw@uva.nlstudieadviseur-nrl-fgw@uva.nl Afspraken via online afsprakensysteem: http://student.uva.nl/ned/az/content2/studieadviseurs/studieadvie sformulier-fgw.html Voorlichting eerstejaars 2015-201613


Download ppt "Nederlandse taal en cultuur Voorlichting eerstejaars studenten 2015-2016 Afdeling Neerlandistiek."

Verwante presentaties


Ads door Google