De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OKo-infosessie Europese subsidieprogramma’s Kenniscentrum Sociaal Europa An Rommel 20 juni 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OKo-infosessie Europese subsidieprogramma’s Kenniscentrum Sociaal Europa An Rommel 20 juni 2016."— Transcript van de presentatie:

1 oKo-infosessie Europese subsidieprogramma’s Kenniscentrum Sociaal Europa An Rommel 20 juni 2016

2 KENNISCENTRUM SOCIAAL EUROPA Activiteiten Informatie, advies en coaching rond Europees beleid, Europese projecten en projectfinanciering Voor wie? Sociale ondernemingen, organisaties en sector-federaties van de socialprofitsector sociaal-cultureel werk, welzijn, inburgering, gezondheid, sociale economie Ledenorganisatie

3 Kenniscentrum Sociaal Europa Wie? Een initiatief van de koepels actief in de socialprofitsector: Socius, Zorgnet-Icuro, Vlaams Welzijnsverbond, SOM, In│C, Groep Maatwerk, Onfhankelijke ziekenfondsen, VVSG, Socialistische Mutualiteiten, de werkplekarchitekten, Minderhedenforum, Wit-Gele Kruis, Samenlevingsopbouw Vlaanderen, Vlaamse Christelijke Mutualiteiten, Familiehulp, Koepel Lokale Diensteneconomie Met de steun van Verso - de vereniging voor social profit ondernemingen Met de steun van de Vlaamse overheid en de VGC

4 VANDAAG OP DE AGENDA Hoe werken EU subsidies? Hoe start ik een Europees project? Verschillende fasen bij het indienen van een Europees project

5 Hoe werken EU subsidies?

6 WELK DOEL HEEFT EU MET HAAR SUBSIDIES? Europa beoogt de uitvoering van haar eigen beleid met de subsidielijnen Omdat het geen rechtstreekse bevoegdheden heeft in sommige domeinen Om concreet beleid in de lidstaten te stimuleren (onderzoek, innovatie, economische groei, sociale inclusie, tewerkstelling, …) Europese samenwerking te promoten TIP: Ga enkel voor Europese subsidies wanneer de organisatiedoelstellingen aansluiten bij de EU prioriteiten

7 EU BELEIDSKADER BEPALEND VOOR DE INHOUD SUBSIDIEPROGRAMMA’S (1) Aantal belangrijke thema’s Tewerkstelling en (creatief & sociaal) ondernemerschap: met jongeren als belangrijke doelgroep Innovatie en onderzoek: focus op sociale en technologische innovatie Sociale inclusie, armoedebestrijding, gelijke rechten Klimaat, milieu, energie, circulaire economie, … Stedelijke ontwikkeling Actief en gezond ouder worden Cross-sectorale samenwerking, cultuur als hoofddoel, cultuur als middel

8 EU BELEIDSKADER BEPALEND VOOR DE SUBSIDIEPROGRAMMA’S (2) Europa 2020 Slimme, duurzame en inclusieve groei Structuurfondsen Thematische Fondsen EU legt kader vast Regionale ontwikkeling Opzet en beheer decentraal Opzet op EU-nvieau Geen geografische beperking EFRO (Interreg) Beheer EU Commissie of Europese agentschappen Beheer nationale agentschappen Horizon 2020 Creatief Europa Europa voor de burger Nationale contactpunten Erasmus+ Europees Sociaal Fonds Erasmus+ Plattelandsfonds...

9 AANDACHTSPUNTEN VAN EU SUBSIDIES Partnerschappen Transnationale samenwerking  Investeer in een Europees netwerk Samenwerking tussen publieke sector, private sector, kennisinstellingen en civil society  Investeer in een lokaal netwerk EU Subsidies = transversaal Kijk met een open blik naar de verschillende subsidielijnen Bereid je goed voor (werkprogramma’s, ondersteuners, …) Specifieke financiering Projectmatig Co-financiering, enveloppefinanciering, …

10 AANDACHTSPUNTEN VAN EU SUBSIDIES (2) Output- en Impactgericht Probleemstelling  Output  Formulering werkpakketten en activiteiten e-coachingspakket rond nieuwe modellen voor creatieve en zakelijke ondersteuning van de kunstenaar een duurzaamheidsmeter voor de culturele sector: uitwisselen van goede praktijken rond duurzaam programmeren, duurzame communicatie, duurzame infrastructuur, duurzame participatie, … Duurzaamheid van project verzekeren door aandacht voor impact en verspreiding projectresultaten (disseminatie)

11 Hoe start ik een Europees project?

12 VIJF FASES BIJ HET INDIENEN VAN EEN EUROPEES PROJECT Fase 1: Interne voorwaarden in de organisatie: investeer in een projectomgeving Fase 2: Permanente screening informatie, voorbereiding en detectie opportuniteiten Fase 3: Projectontwikkeling: hoe een coherent EU-project schrijven? Fase 4: Projectuitvoering Fase 5: Projectafronding

13 Fase 1 Interne voorwaarden in de organisatie

14 BELANG VAN DEZE FASE? Kernvragen Moet mijn organisatie streven naar een Europese samenwerking? (meerwaarde) Zijn de voorwaarden om succesvol te zijn binnen Europese projecten aanwezig in de organisatie? (impact van deelname EU project op je organisatie)

15 VOORWAARDEN OP 5 NIVEAUS Stabiele organisatie Duurzame basisfinanciering, backoffice voor administratie en projectopvolging, tewerkstellingsperspectief projectmedewerkers, … Europese samenwerking als strategische keuze voor innovatie EU samenwerking is gedragen binnen de organisatie: de organisatie is lerend, nieuwsgierig, innovatief en dynamisch Investeer in een projectomgeving Een Europa-verantwoordelijke … zorgt voor permanente screening en procesmanagement Performante besluitvorming in het interne proces

16 Fase 2 Permanente screening informatie, voorbereiding en detectie opportuniteiten

17 BELANG VAN DEZE FASE? Informatie uit Europa is complex en divers  Nood aan systematiek in het screenen van informatie en detecteren van opportuniteiten Verzamelen van de nodige elementen om een EU project aan te vragen: goed projectidee, subsidielijn, potentiële partners, promotor

18 HOE BRENG JE SYSTEMATIEK IN DE SCREENING EN DETECTIE? (1) Welke thema’s / welke projectideeën wil je Europees ontwikkelen? Waarin is je organisatie geïnteresseerd?  Eerste brainstorming -Opvolgen EU fondsen en spotten opportuniteiten wordt eenvoudiger -Overleg met een expert in EU-subsidies over de mogelijke subsidiebronnen (KCSE / vleva / provincie / …) Projectidee

19 HOE BRENG JE SYSTEMATIEK IN DE SCREENING EN DETECTIE? (2) Baken je bronnen af -Eerste screening en keuze van relevante programma’s (en websites) -Blijf op de hoogte van de actualiteit (calls, partnersearches, events) via * eigen selectie info-bronnen (niet aangeraden) * subsidiewijzer vleva (www.vleva.eu/subsidiewijzer) * EU-service KCSE (http://www.kcse.eu/welke- subsidieprogrammas-voor-de-sociale-economie)www.vleva.eu/subsidiewijzerhttp://www.kcse.eu/welke- subsidieprogrammas-voor-de-sociale-economie -Wees selectief met infosessies, netwerkevents, project development workshops (“brokerage events”) Subsidielijn

20 HOE BRENG JE SYSTEMATIEK IN DE SCREENING EN DETECTIE? (3) Afwachtend of proactief in het zoeken naar partners? -Wachten op partnersearchoproepen van andere organisaties of zelf een projectidee Europa in sturen -Deelnemen aan infosessies, netwerkevents, project development workshops (= “brokerage events”) -Europees netwerk en contacten  belangrijk om goede en betrouwbare partners te vinden voor jouw projectidee Partners

21 PROMOTOR EN PENHOUDER Te beslissen doorheen je zoektocht: -Wie wordt ‘promotor’ van je project? -Wie schrijft de projectaanvraag? Promotor

22 STAP NAAR VOLGENDE FASE Door permanente screening, detectie en creatie van opportuniteiten … -Heb je een projectidee van een buitenlandse partner gevonden -Heb je een subsidie call (of minstens programma) gespot voor jouw projectidee en een aantal organisaties uit je Europees netwerk zijn bereid om mee te stappen -En het is duidelijk wie de promotor zal zijn en wie de pen vasthoudt om het dossier uit te schrijven Dan kom je in fase 3: projectontwikkeling

23 Fase 3: Projectontwikkeling

24 BELANG VAN DEZE FASE -Alle ontbrekende schakels realiseren -Het project omzetten in een projectaanvraag… -…die tijdig, volledig en coherent toekomt bij de subsidiegever.

25 OVERLEG MET DE SUBSIDIEGEVER Met de Vlaamse subsidieautoriteiten is overleg mogelijk. Kunnen besproken worden: -Aftoetsing van uw projectidee / partnerschap / alle inhoudelijk aspecten van de aanvraag -Vormelijke aspecten (deadline en timing, vragen bij aanvraagdossier, …) -Budget -Sommige geven (niet bindende) feedback bij de voorlopige projectaanvraag. Maak zeker gebruik van deze mogelijkheid!

26 FINALE BESLISSING OVER PARTNERSCHAP -Welke expertise en ‘type partners’ heb je nodig om je project uit te voeren?  complementariteit van het partnerschap -‘Rollen’ in het partnerschap -Ken je partners!

27 INHOUD: ALLES HANGT AAN ELKAAR -Werkpakketten, deliverables of intellectual output, dissemination activities of multiplicator events, time line -Per output is omschreven: Wat de activiteiten zijn om tot deze output te komen Welke partners betrokken zijn bij de activiteit en wat hun taak is Impact en disseminatie van de output Budget

28 BUDGETOPMAAK -Een duidelijk opgemaakt en realistisch budget -Begrippen en spelregels Maximum- en soms minimumbudget Percentage Cofinanciering – hoe gedefinieerd? ‘ Eligible costs’ ‘Lumpsums’ of enveloppefinanciering Verantwoordingsstukken! Financiële auditing -Goede afspraken met de partners

29 ALLE INFORMATIE IN HET AANVRAAGFORMULIER -Alle subsidielijnen werken met een elektronisch formulier (registratie tijdig opstarten, ook voor projectpartners) -Neem alle handleidingen (zowel inhoudelijk als budgettair) minutieus door

30 TIMING IS ESSENTIEEL Zet een realistische timing uit. Je moet wellicht immers vele radertjes in beweging zetten. Als je timing niet haalbaar blijkt: schakel een versnelling hoger of… aarzel niet om te temporiseren! Bevraag of er een gelijkaardige call te verwachten is. In een ander programma of in hetzelfde programma maar volgend jaar!

31 COMMUNICATIE MET JE TOEKOMSTIGE PARTNERS Hoe zal je in de toekomst communiceren met je partners? Start hiermee reeds in de fase van de projectaanvraag! -Archiveer permanent alle info -Zorg dat iedereen over de juiste (recentste en volledige) info beschikt. -Mail en skype -Een online ‘projectomgeving’ is aan te bevelen

32 FASE 4 EN 5: PROJECTUITVOERING EN AFRONDING Indien je project werd goedgekeurd: Proficiat voor het gelopen traject! Het werk kan nu beginnen!

33 Kenniscentrum Sociaal Europa Dienstverlening EU subsidies Kennismakingsgesprek: is mijn organisatie klaar voor EU subsidies? Website www.kcse.eu (Overzicht van relevante EU fondsen en actualiteitsinformatie)www.kcse.eu EuropaService: mail alert on time Partnersearch: digitaal + partners zoeken binnen EU netwerken Screeningsgesprek: uw projectidee koppelen aan EU subsidielijnen + begeleiding van de volgende stappen Projecten makelen en schakelen oa dmv actieve deelname aan Europese netwerken

34 Kenniscentrum Sociaal Europa Dienstverlening EU subsidies (2) Nalezen project + advies budget Betrekken externe knowhow in het project (hogescholen, consultants, …) Kennismakingstraject via: http://www.kcse.eu/user/register http://www.kcse.eu/user/register

35 CONTACT Kenniscentrum Sociaal Europa Kolonel Bourgstraat 122 bus 4, 1140 Brussel www.kcse.eu Jos Sterckx, directeur m +32 (0) 477 44 97 14 t +32 (0) 2 205 00 47 jos.sterckx@kcse.eu An Rommel, adviseur Europese projecten m +32 (0) 477 98 54 64 t +32 (0) 2 205 00 46 an.rommel@kcse.eu


Download ppt "OKo-infosessie Europese subsidieprogramma’s Kenniscentrum Sociaal Europa An Rommel 20 juni 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google