De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Decentralisatie jeugdzorg: Transitie en Transformatie Klankbordgroepen Maandag 13 februari 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Decentralisatie jeugdzorg: Transitie en Transformatie Klankbordgroepen Maandag 13 februari 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Decentralisatie jeugdzorg: Transitie en Transformatie Klankbordgroepen Maandag 13 februari 2012

2 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Proces decentralisatie 1.Stelsel / wetgeving - Transitie –Uitwerking bestuurlijke afspraken. –Gemeenten geven input/ ambtelijke voorbereiding wetsvoorstel –VNG heeft coördinerende en inhoudelijke rol –Nauw overleg met het Rijk over kaders wetgeving –Uitwerking inhoudelijke thema’s zoals kwaliteit, toezicht, inkoop, toegang tot zorg, opdracht aan gemeenten, informatievoorziening 2.Uitvoeringspraktijk / voorbereiding decentralisatie - Transformatie –Afhankelijk van kaders wetgeving –Uitwerking stelsel. Uitgangspunt is lokale context. Gemeenten maken binnen de kaders eigen keuzes –Gemeenten worden ondersteund door VNG en Rijk (vanuit stelselverantwoordelijkheid) via ondersteuningsprogramma.

3 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Transitie en Transformatie Stelsel ▪Transitie: Overgang van verantwoordelijkheden naar gemeenten Uitvoering ▪Transformatie: Opnieuw inrichten van (werk)processen Transitie Transformatie Organisatie

4 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Inzicht Gaat om grote bedragen en aantallen Zeer divers taakveld Meerdere overdragende partijen Inzicht in betrouwbare cijfers per gemeente van groot belang –Zorgvraag en -aanbod –Middelen en kosten –Ontwikkelingen April 2012 eerste beeld?

5 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Verdeling Middelen –Bestuurlijke afspraken 2011-2015: voorkeur verdeling middelen jeugdzorg via een decentralisatie-uitkering –Wel onderdeel van het gemeentefonds maar naast de algemene uitkering Verdeelmodel –Onderzoek uitgevoerd door SCP en Cebeon. –Planning oplevering voorjaar 2013 –Cijfers over aantallen jeugdigen en middelen per gemeente

6 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Bovenlokale samenwerking –Vanwege het karakter van bepaalde jeugdzorgtaken zullen deze bovenlokaal worden georganiseerd –Veel gemeenten werken al samen bij de voorbereiding op de decentralisatie (G32 enquête) –Gemeenten moeten een voorstel doen voor samenwerking, afspraak in bestuurlijk overleg –VNG inventariseert de samenwerkingsverbanden –Ondersteuningsprogramma Slim Samenwerken van VNG

7 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Overgang en samenhang –Overgangsregelingen worden uitgewerkt zodra kaders wetgeving bekend zijn (impactanalyse) –Frictieproblematiek wordt in kaart gebracht –Samenhang met andere decentralisaties en Passend Onderwijs niet uit het oog verliezen

8 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Organisatie VNG 1.Subcommissie jeugdzorg (25 wethouders) –Adviserend/ voorbereiden standpunten –Ambassadeursrol 2.Diverse ambtelijke netwerken: Jeugdzorg, Financiën, VNG- klankbordgroepen, begeleidingscommissie verdeelmodel –Voorpoortaal subcommissie (ambtelijk netwerk Jeugdzorg) –Verdieping –Toetsing 3.Samenwerking –G4/ G32/kleinere gemeenten –Gemeenten leveren input vanuit eigen positie

9 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vraag –Tijdens deze bijeenkomst zijn de belangrijkste partners transitie jeugdzorg aanwezig –We delen de ambitie, de maatschappelijke opgave, maar ook de vraagstukken –Wat zou u aan VNG willen meegeven zodat de transitie een warme overdracht wordt en de transformatie gestalte krijgt?

10 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Informatie www.vng.nl/jeugdzorgwww.vng.nl/jeugdzorg voor informatie en contact en www.samenwerkenvoordejeugd.nlwww.samenwerkenvoordejeugd.nl voor informatie over stelsel


Download ppt "Decentralisatie jeugdzorg: Transitie en Transformatie Klankbordgroepen Maandag 13 februari 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google