De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Naar een versterkt recht op wonen Knelpunten en mogelijkheden voor een versterkt recht op wonen in de OCMW - praktijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Naar een versterkt recht op wonen Knelpunten en mogelijkheden voor een versterkt recht op wonen in de OCMW - praktijk."— Transcript van de presentatie:

1 Naar een versterkt recht op wonen Knelpunten en mogelijkheden voor een versterkt recht op wonen in de OCMW - praktijk

2 VVSG - Cijfers Studienamiddag 'naar een versterkt recht op wonen'2 -11-3-2014 Gemiddelde prijs in euro van de verkopen van gewone woonhuizen in Vlaanderen (FOD economie)

3 VVSG - 107.090 unieke kandidaat-huurders ingeschreven op de wachtlijsten van de sociale huisvestingsmaatschappijen (VMSW- 2012) cijfers Studienamiddag 'naar een versterkt recht op wonen'3 -11-3-2014 26.552 kandidaat-huurders op de wachtlijsten SVK Gemiddelde reële huurprijs in euro sociale woningen (VMSW)

4 VVSG - cijfers Studienamiddag 'naar een versterkt recht op wonen'4 -11-3-2014 2000201020202030 5 952 5526 306 6386 678 2246 905 020 01/08/200501/09/201001/02/201201/09/2013 alleenstaande625,60740,32785,61817,36 Gezin / persoon met gezinslast 834,14987,091047,481089,82 Leefloon in euro op maandbasis (POD MI) Aantal inwoners Vlaanderen (FOD economie) Private huurmarktSociale huurmarkteigendomsmarkt 17,9%5,4%76,7% Raming verdeling woningmarkt naar bewonerstitel (steunpunt wonen)

5 VVSG - Woonproblematiek? Te weinig:  Betaalbaar, kwaliteitsvol en maatgericht aanbod  Inkomen  Middelen om antwoord te kunnen geven Te veel druk op lokale hulpverleners Selectie in problematiek en selectie in ‘oplossing’ ‘Roeien met de riemen die we hebben’ Studienamiddag 'naar een versterkt recht op wonen'5 -11-3-2014

6 VVSG - Versterkt recht op wonen als oplossing? ‘Menswaardig wonen is een recht’ als grondhouding en leidend principe van de overheid Lokaal verwacht persoon in de wachtzaal resultaat van de maatschappelijk werker. Maar het individueel versterkt recht op wonen mag geen valse hoop wekken! Resultaatverbintenis kan als alle voorwaarden vervuld zijn. Voor elk specifiek probleem moet er een juist antwoord kunnen zijn: gedifferentieerd aanbod is noodzakelijk Studienamiddag 'naar een versterkt recht op wonen'6 -11-3-2014

7 VVSG - Versterkt recht op wonen als oplossing? Blijft individu met een woonnood niet in de kou staan? ‘Eerst stappen en dan pas lopen’ Blijven opletten met categorisering: keuzes moeten kunnen vertaald worden naar het individu Studienamiddag 'naar een versterkt recht op wonen'7 -11-3-2014

8 VVSG - woonrechtcommissaris? Kan positief zijn voor zowel burger, lokale woonactor, als overheid Onafhankelijke positie is belangrijk Mag geen beroepsinstantie zijn Kennis van zaken nodig om signalen en gegevens te bundelen, filteren en interpreteren Studienamiddag 'naar een versterkt recht op wonen'8 -11-3-2014

9 VVSG - Verdere uitwerking?  Aanbodbeleid op alle woongerelateerde problemen: ‘Wonen is meer dan bakstenen’  Toekenning ‘individueel versterkt recht op wonen’?  Definitie van menswaardigheid?  Hoe parameters bepalen?  Is menswaardigheid te vatten in objectieve gegevens?  Cfr art. 1 OCMW - wet – individuele maatgerichte aanpak blijft noodzakelijk Studienamiddag 'naar een versterkt recht op wonen'9 -11-3-2014

10 VVSG - afsluitend  Concept  Geen directe oplossing  Advies draagt bij tot het debat.  Lokale overheden willen zeker meedenken want probleem komt lokaal aan de oppervlakte! Studienamiddag 'naar een versterkt recht op wonen'10 -11-3-2014


Download ppt "Naar een versterkt recht op wonen Knelpunten en mogelijkheden voor een versterkt recht op wonen in de OCMW - praktijk."

Verwante presentaties


Ads door Google