De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderwijs Zorg Combinaties “Jeugdhulp op school?!”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderwijs Zorg Combinaties “Jeugdhulp op school?!”"— Transcript van de presentatie:

1 Onderwijs Zorg Combinaties “Jeugdhulp op school?!”

2 2 Samen voorkomen we schooluitval. OPSchool 1 juni 2015 In ‘t Gooi werken de scholen van het SWV Qinas met Youké instelling voor jeugdhulp samen om jongeren die dreigen uit te vallen op de school en thuis te begeleiden. Ondersteunende Professionals op de School: OPSchool. Door Nelleke Mylius en Elly Rojer.

3 3 Programma Kennismaking Je eigen casus Context van het initiatief Het Passend Onderwijs in ‘t Gooi De Pilot Aanpak en Route De casus/good practice Werkzame principes Discussie OPSchool 1 juni 2015

4 4 Kennismaking Eigen casus

5 5

6 6 Ondersteuningsprofiel Qinas 1a: mentoraat, RT, faalangstreductietraining, SMW etc. 1b: Leercoaches, AB’ers, orthopedagoog (voorheen LGF/rugzak begeleiding). Lumpsumfinanciering, ondersteuning op school vormgeven en bepalen. OPSchool 1 juni 2015 5 Speciaal: VSO- arrangementen 4 3 Extra VO- arrangementen 2 Basis VO- arrangementen 1b 1a

7 7 De pilot - Sluiten Vliegden juni 2013 - Coaching jeugdhulppersoneel door Reijmerink Coaching - Presentatie Bestuur Qinas september - Toewijzing vanuit elk schoolbestuur een pilot school - Startbijeenkomst oktober 2013 - Evaluatie bijeenkomst mei 2014 - Interviews gezinnen zomer 2014 OPSchool 1 juni 2015

8 8 Visie van de pilot Geen leerlingen tussen de wal en ‘t schip = beter voorkomen dan genezen ⁻ Leerlingen kunnen in een veilige omgeving leren en opgroeien ⁻ Ouders, docenten en hulpverleners zijn samenwerkende opvoeders die voor de leerling gaan OPSchool 1 juni 2015

9 9 De scholen van de pilot Ook de bovenschoolse voorzieningen: De Rebound en de Villa. OPSchool 1 juni 2015

10 10 OPSchool 1 juni 2015 De aanpak Gemiddeld zes maanden durend programma waarin: Ouders, leerkrachten, leerling en hulpverleners elkaar ontmoeten rondom de thema’s onderwijs en pedagogiek om te werken aan een veilige en doorlopende schoolcarrière Een samenwerking tussen Ondersteunende jeugdhulp Professionals en School, kortweg OP School

11 11 OPSchool 1 juni 2015 ⁻ Versterken Rebound ⁻ Aansluiten zorg overleggen ⁻ Schoolmaatschappelijk werk ⁻ versterken. ⁻ Trainingen

12 12 Route Startgesprek op school met alle betrokkenen. Inventarisatie & crisisbezwering Observatie, gesprek en & iPod momenten Thematisering zorgvragen (Drieluik) Werksessies Ontmoetingen waarin leerling, gezin, leerkracht en belangrijke anderen relevante thema’s uitwerken en bespreken Maattrajecten Maattrajecten: oudercursus, training voor jongere, etc. OPSchool 1 juni 2015

13 13 Casus Sanne Beginsituatie: - Wisselende resultaten op school en achterstanden - Conflicten met medeleerlingen en docenten - Verzuim - Problemen thuis - Invloedrijke negatieve vriendengroep op straat Inzet OZC traject: - Problematiek verschillende contexten in beeld brengen - Drieluik gesprek op school - Rebound traject inzetten Verloop OZC traject: - begeleider in de school actief - Intensieve begeleiding thuis, veiligheid bleek in het geding te zijn - Nieuwe start op collega school, incl. voortzetten begeleiding OPSchool 1 juni 2015

14 14 Evaluatie door Reijmerink Coaching 16 werkzame principes: 1. Begeleiding op school. 2. Fysiek op school en thuis 3. Vangnet voor jongere door context (gezin en school) te betrekken. 4. De juiste vragen stellen waardoor iedereen eigen verantwoordelijkheid kan pakken en beweging komt. 5. Ieder krijgt een eigenstem die beter gehoord wordt. 6. Persoonlijke en bijna onvoorwaardelijke aanpak. 7. Aanvullen Rebound met bredere aanpak 8. Zoektocht naar gewenst gedrag door ouders en jongere. 9. Ontzorgen van ouders waardoor ze zich meer op zichzelf en kind kunnen richten. OPSchool 1 juni 2015

15 15 Vervolg werkzame principes 10. Regie voeren in de begeleiding door te doceren, af te stemmen en stroomlijnen. 11. Triple p cursus als bewustmaking van ouders voor eigen gedrag. 12. De focus op de communicatie tussen alle partijen 13. Zelfbeeld versterken door oplossingsgerichte aanpak. 14. Alle betrokken praten mee over de gewenste veranderingen 15. Constante dialoog met scholen zodat tijdig hulp wordt ingeschakeld 16. Transparante en snelle communicatie. OPSchool 1 juni 2015

16 16 Dialoog Eigen casus: Is deze aanpak ook wat voor jouw casus? Wat spreekt je aan. Waar heb je vragen over. Tips? Discussie? OPSchool 1 juni 2015

17 17 Einde Nog vragen?


Download ppt "Onderwijs Zorg Combinaties “Jeugdhulp op school?!”"

Verwante presentaties


Ads door Google