De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. H. van Hemmen uit Ede-Noord Collecte: E&R Psalm32:1, 2 H.C.Zondag:2, 3 Psalm51:1- 3 Galaten5:1- 21 PvN130: Gezang155: Opwekking428: Gezang182C:Amen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. H. van Hemmen uit Ede-Noord Collecte: E&R Psalm32:1, 2 H.C.Zondag:2, 3 Psalm51:1- 3 Galaten5:1- 21 PvN130: Gezang155: Opwekking428: Gezang182C:Amen."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. H. van Hemmen uit Ede-Noord Collecte: E&R Psalm32:1, 2 H.C.Zondag:2, 3 Psalm51:1- 3 Galaten5:1- 21 PvN130: Gezang155: Opwekking428: Gezang182C:Amen

2 Voorganger: ds. H. van Hemmen uit Ede- Noord Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. H. Hemmen uit Ede-Noord De collecte is bestemd voor de vereniging Evangelisatie en Recreatie – zij verzorgt evangelisatieactiviteiten op campings, in dorpen en steden en op de boulevard in Scheveningen.

4 Mededelingen kerkenraad Op 3 juli treden de brs. Nelemans en Ellen af als ouderling. De kerkenraad heeft ter vervulling van deze vacatures de broeders René van Kleef en David de Wit benoemd. Indien geen wettige bezwaren worden ingediend, zal de bevestiging van deze broeders in hun ambt plaatsvinden in de middagdienst van zondag 3 juli a.s. Verder is het de bedoeling dat in de vergadering van 4 juli de kerkenraad de nieuwe wijkverdeling zal vaststellen. Op zondag 10 juli informeren wij u hierover.

5 Mededelingen kerkenraad In verband met de vacature voor diaken heeft de kerkenraad besloten de ambtstermijn van boeder Gerrit Westerik te verlengen met maximaal 6 maanden. Voor de vervulling van de vacature, die daarna ontstaat, roept de kerkenraad u op namen in te dienen van broeders, die u voor dit ambt geschikt acht, uiterlijk 3 juli 2016 bij de secretaris.

6 Agenda 26 juni 9 30 kinderclub

7 Deze week zijn jarig: 19 juni:Mees de Graaf zr Jolanda Joosse-Kooistra 21 juni:Sanne Bareman 22 juni:zr Ryanne van den Aker-Paize br Bert Ellen zr Els Geertsema-Geluk 23 juni:Manon Anholts 25 juni:zr G.C.M. Janson-Zwiep zr Hanneke Joosse Christa Nelemans er ligt een kaart klaar achterin de kerk

8 Liturgieds. H. van Hemmen uit Ede-Noord Collecte: E&R Psalm32:1, 2 H.C.Zondag:2, 3 Psalm51:1- 3 Galaten5:1- 21 PvN130: Gezang155: Opwekking428: Gezang182C:Amen

9 Liturgieds. H. van Hemmen uit Ede-Noord Collecte: E&R Psalm32:1, 2 H.C.Zondag:2, 3 Psalm51:1- 3 Galaten5:1- 21 PvN130: Gezang155: Opwekking428: Gezang182C:Amen

10 Liturgieds. H. van Hemmen uit Ede-Noord Collecte: E&R Psalm32:1, 2 H.C.Zondag:2, 3 Psalm51:1- 3 Galaten5:1- 21 PvN130: Gezang155: Opwekking428: Gezang182C:Amen

11 Psalm 32: 1, 2 1 Welzalig hij wiens zonde is vergeven, die van de straf genadig is ontheven, wiens overtreding, die hem had bevlekt, voor ’t heilig oog des HEREN is bedekt. De HERE rekent hem niet toe zijn zonden, de ongerechtigheid, in hem gevonden. Welzalig hij die zo bevrijd van schuld, geen onoprechtheid in zijn geest meer duldt.

12 Psalm 32: 1, 2 2 Zolang ik zweeg verteerden al mijn krachten, ik klaagde luid, niets kon mijn pijn verzachten. Want dag en nacht lag zwaar op mij Gods hand, mijn merg verdroogde als in zomerbrand. Maar ik bekende U oprecht mijn zonden, verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. En toen ik dit beleed voor uw gezicht, sprak U mij vrij van schuld in uw gericht.

13 Liturgieds. H. van Hemmen uit Ede-Noord Collecte: E&R Psalm32:1, 2 H.C.Zondag:2, 3 Psalm51:1- 3 Galaten5:1- 21 PvN130: Gezang155: Opwekking428: Gezang182C:Amen

14 Liturgieds. H. van Hemmen uit Ede-Noord Collecte: E&R Psalm32:1, 2 H.C.Zondag:2, 3 Psalm51:1- 3 Galaten5:1- 21 PvN130: Gezang155: Opwekking428: Gezang182C:Amen

15 Liturgieds. H. van Hemmen uit Ede-Noord Collecte: E&R Psalm32:1, 2 H.C.Zondag:2, 3 Psalm51:1- 3 Galaten5:1- 21 PvN130: Gezang155: Opwekking428: Gezang182C:Amen

16 Psalm 51: 1 - 3 1 Ontferm U God, ontferm U, hoor mijn klacht, ik roep tot U, vergeef, vergeef mijn zonden. Herstel mijn hart, zie, hoe het is geschonden. Door eigen schuld verzink ik in de nacht. Wees mij nabij naar uw barmhartigheid, reinig mij door uw diepe mededogen. Om al mijn kwaad kwelt zich mijn hart en schreit, mijn zonden staan mij dagelijks voor ogen.

17 Psalm 51: 1 - 3 2 Want tegen U, want tegen U alleen heb ik gezondigd. Red mij van het kwade. In diep berouw belijd ik U mijn daden, hoor naar de donkre stem van mijn geween. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog, ja, ik erken, ik ben uw gunst niet waardig. Gij zetelt in gerechtigheid omhoog, uw woord is waar, uw vonnis is rechtvaardig.

18 Psalm 51: 1 - 3 3 Ik ben, o Heer, in ongerechtigheid geboren en in zware schuld gebonden. Ontvangen heeft mijn moeder mij in zonde, zie op mij neer in uw barmhartigheid. Gij wilt toch dat ik rein ben binnenin, dat ik in trouw en recht voor U zal leven. Opdat ik waarlijk zuiver ben van zin, hebt Gij uw wijsheid in mijn hart gegeven.

19 Liturgieds. H. van Hemmen uit Ede-Noord Collecte: E&R Psalm32:1, 2 H.C.Zondag:2, 3 Psalm51:1- 3 Galaten5:1- 21 PvN130: Gezang155: Opwekking428: Gezang182C:Amen

20 Liturgieds. H. van Hemmen uit Ede-Noord Collecte: E&R Psalm32:1, 2 H.C.Zondag:2, 3 Psalm51:1- 3 Galaten5:1- 21 PvN130: Gezang155: Opwekking428: Gezang182C:Amen

21 Preek Zonde bij jezelf: Het valt niet mee !

22 Preek Zonde bij jezelf: Het valt niet mee ! Een onderzoek...

23 Preek Zonde bij jezelf: Het valt niet mee ! Een onderzoek... Een boek...

24 Preek Zonde bij jezelf: Het valt niet mee !

25 Preek Zonde bij jezelf: Het valt niet mee ! Dat is niet erg !

26 Preek Zonde bij jezelf: Het valt niet mee ! Dat is niet erg !

27 Preek Zonde bij jezelf: Het valt niet mee ! Dat is niet erg !

28 Preek Zonde bij jezelf: Het valt niet mee ! Dat is niet erg !

29 Liturgieds. H. van Hemmen uit Ede-Noord Collecte: E&R Psalm32:1, 2 H.C.Zondag:2, 3 Psalm51:1- 3 Galaten5:1- 21 PvN130: Gezang155: Opwekking428: Gezang182C:Amen

30 Psalmen voor nu 130: 1,2,3,4 1 Uit de diepten roep ik U, Heer, mijn God. Ik heb U nodig, Here luister nu ik schor gebeden fluister, luister toch, Heer, luister toch.

31 Psalmen voor nu 130: 1,2,3,4 2 Als U niets dan zonden zag, Heer, mijn God, wie bleef in leven? Maar U wilt nu juist vergeven. Dus verdient U diep ontzag, ons diep ontzag.

32 Psalmen voor nu 130: 1,2,3,4 3 Ik blijf wachten tot U komt, Heer, mijn God. Ik blijf nog sterker op U wachten dan een mens in lange nachten wacht op licht, het morgenlicht.

33 Psalmen voor nu 130: 1,2,3,4 4 Israël, hoop op de Heer. Hoop op God, want Hij heeft zich aan jou verbonden. Hij verlost je van je zonden. Hij maakt vrij. Hij maakt jou vrij!

34 Liturgieds. H. van Hemmen uit Ede-Noord Collecte: E&R Psalm32:1, 2 H.C.Zondag:2, 3 Psalm51:1- 3 Galaten5:1- 21 PvN130: Gezang155: Opwekking428: Gezang182C:Amen

35 Gezang 155, Gz17: 1 - 5 1 God, enkel licht, voor wiens gezicht niets zuiver wordt bevonden, ziet ons bevlekt, met schuld bedekt, misvormd door duizend zonden.

36 Gezang 155, Gz17: 1 - 5 2 Der sterren pracht is bij Hem nacht, hoe hel zij schittren mogen, en wij, belaân met euveldaân, wat zijn wij in zijn ogen?

37

38 Gezang 155, Gz17: 1 - 5 3 Heer, waar dan heen? Tot U alleen! Gij zult ons niet verstoten. Uw eigen Zoon heeft tot uw troon de weg ons weer ontsloten.

39 Gezang 155, Gz17: 1 - 5 4 Ja, amen, ja, op Golgota stierf Hij voor onze zonden, en door zijn bloed wordt ons gemoed gereinigd van de zonden.

40

41 Gezang 155, Gz17: 1 - 5 5 Wil, U ter eer, steeds meer en meer ’t geloof in ons versterken. Dan zullen wij, gereed en blij, uit liefde ’t goede werken.

42 Liturgieds. H. van Hemmen uit Ede-Noord Collecte: E&R Psalm32:1, 2 H.C.Zondag:2, 3 Psalm51:1- 3 Galaten5:1- 21 PvN130: Gezang155: Opwekking428: Gezang182C:Amen

43 Liturgieds. H. van Hemmen uit Ede-Noord Collecte: E&R Psalm32:1, 2 H.C.Zondag:2, 3 Psalm51:1- 3 Galaten5:1- 21 PvN130: Gezang155: Opwekking428: Gezang182C:Amen

44 Liturgieds. H. van Hemmen uit Ede-Noord Collecte: E&R Psalm32:1, 2 H.C.Zondag:2, 3 Psalm51:1- 3 Galaten5:1- 21 PvN130: Gezang155: Opwekking428: Gezang182C:Amen

45 Opwekking 428

46

47

48

49 Liturgieds. H. van Hemmen uit Ede-Noord Collecte: E&R Psalm32:1, 2 H.C.Zondag:2, 3 Psalm51:1- 3 Galaten5:1- 21 PvN130: Gezang155: Opwekking428: Gezang182C:Amen

50 Gezang 182C

51 Liturgieds. H. van Hemmen uit Ede-Noord Collecte: E&R Psalm32:1, 2 H.C.Zondag:2, 3 Psalm51:1- 3 Galaten5:1- 21 PvN130: Gezang155: Opwekking428: Gezang182C:Amen


Download ppt "Liturgieds. H. van Hemmen uit Ede-Noord Collecte: E&R Psalm32:1, 2 H.C.Zondag:2, 3 Psalm51:1- 3 Galaten5:1- 21 PvN130: Gezang155: Opwekking428: Gezang182C:Amen."

Verwante presentaties


Ads door Google