De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toelichting bij de financiële nota van de jaarrekening 2015 Roger Caymax Financieel beheerder.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toelichting bij de financiële nota van de jaarrekening 2015 Roger Caymax Financieel beheerder."— Transcript van de presentatie:

1 Toelichting bij de financiële nota van de jaarrekening 2015 Roger Caymax Financieel beheerder

2 Inhoud van de bespreking : 1.De jaarrekening als beleidsrapport in BBC 2.De exploitatierekening - bespreking van het resultaat -vergelijking budget-jaarrekening -inkomsten- en uitgavenstromen 3.De investeringsrekening - het resultaat van de investeringsverrichtingen -verantwoording van de investeringsuitgaven t.o.v. budget 4.De liquiditeitenrekening 5.De gemeentelijke schuld 6.Het thesaurieverloop

3 1.De jaarrekening als beleidsrapport in BBC Welke rapporten zijn beleidsrapporten? Het meerjarenplan De aanpassing aan het meerjarenplan Het budget De budgetwijziging De jaarrekening Wat is de functie van de beleidsrapporten ? De raad bepaalt het beleid en evalueert de beleidsuitvoering

4 Meerjarenplan2014-2019Budget2015Jaarrekening2015Beleid Strategische nota BeleidsnotaBeleidsnota  Doelstellingennota  Doelstellingenrealisatie Financiële nota  Financieel doelstellingenplan  Doelstellingenbudget  Doelstellingenrekening  Staat v/h financieel evenwicht  Financiële toestand  Lijst overheidsopdrachten  Lijst daden van beschikking  Nominatieve lijst subsidies Autorisatie Financiële nota  Exploitatiebudget  Investeringsbudget  Liquiditeitenbudget Financiële nota  Exploitatierekening  Investeringsrekening  Liquiditeitenrekening SAR Balans Staat van opbrengsten en kosten 1.De jaarrekening als beleidsrapport in BBC

5 1. De beleidsnota * Doelstellingenrekening (schema J1) * Indeling per beleidsdomein * Onderscheid PBDS en overig beleid * Onderscheid exploitatie, investeringen en andere 2. Financiële nota * Exploitatierekening (schema J2) * Investeringsrekening (schema J3 & J4) * Liquiditeitenrekening (schema J5)

6 2. De exploitatierekening Wat ? Voor elk beleidsdomein worden de ontvangsten en uitgaven op vlak van exploitatie weergegeven Voor elk beleidsdomein worden de ontvangsten en uitgaven op vlak van exploitatie weergegeven De cijfers van de jaarrekening worden vergeleken met deze van het begin- en eindbudget De cijfers van de jaarrekening worden vergeleken met deze van het begin- en eindbudget

7 2. De exploitatierekening : 2.1. Het exploitatieresultaat : schema J2 = + 2.783.075,00 € Het schema J2 : De exploitatierekening Jaarrekening Eindbudget Initieel budget UitgavenOntvangstenSaldoUitgavenOntvangstenSaldoUitgavenOntvangstenSaldo Algemeen bestuur 5.354.893204.793-5.150.1015.643.476167.803-5.475.6735.821.983161.062-5.660.921 Algemene financiering 78.89115.198.80215.119.91189.05313.752.89813.663.84579.05313.749.59813.670.545 Leren en welzijn 4.485.9223.055.345-1.430.5764.897.5583.355.854-1.541.7044.851.5583.117.660-1.733.898 Ruimte en omgeving 3.068.681925.877-2.142.8043.440.431638.663-2.801.7683.375.431637.413-2.738.018 Vrije tijd 1.674.032455.917-1.218.1141.962.771513.311-1.449.4601.935.071481.839-1.453.232 Totalen14.662.41919.840.7345.178.31516.033.28918.428.5292.395.24016.063.09618.147.5722.084.476

8 2. De exploitatierekening : 2.1. De evolutie van het exploitatieresultaat : (schema TJ2) Saldo in stijgende lijn Ontvangsten stijgen Uitgaven dalen

9 2. De exploitatierekening : 2.1. De evolutie van het exploitatieresultaat : (schema TJ2) Uitgaven dalen ?

10 2. De exploitatierekening : 2.1. De evolutie van het exploitatieresultaat : (schema TJ2) Ontvangsten stijgen ? 2015 2014 2013

11 2. De exploitatierekening : 2.2. Vergelijking budget/jaarrekening per beleidsdomein Minder uitgegeven dan geraamd Meer ontvangen dan geraamd UitgavenOntvangsten JaarrekeningEindbudgetVerschil Algemeen bestuur5.354.8935.643.476-288.583 Algemene financiering78.89189.053-10.162 Leren & Welzijn4.485.9224.897.558-411.636 Ruimte & Omgeving3.068.6813.440.431-371.750 Vrije tijd1.674.0321.962.771-288.739 Totaal14.662.41916.033.289-1.370.869 JaarrekeningEindbudgetVerschil Algemeen bestuur204.793167.80336.990 Algemene financiering15.198.80213.752.8981.445.904 Leren & Welzijn3.055.3453.355.854-300.509 Ruimte & Omgeving925.877638.663287.214 Vrije tijd455.917513.311-57.394 Totaal19.840.73418.428.5291.412.205 Realisatiegraad 91,45 %Realisatiegraad 107,66 %

12 2. De exploitatierekening : 2.3. Vergelijking budget/jaarrekening uitgaven per beleidsdomein Uitgaven

13 2. De exploitatierekening : 2.4. Vergelijking budget/jaarrekening uitgaven per rubriek 2.Vergelijking jaarrekening - eindbudget naar kostensoort Uitgaven JaarrekeningEindbudgetVerschil% onbenut A. Operationele uitgaven 1. goederen en diensten3.643.668,774.498.687,00855.018,2319,01% 2. bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen7.887.354,658.031.977,00144.622,351,80% 3. specifieke kosten sociale dienst OCMW000,000,00% 4. toegestane werkingssubsidies3.014.652,883.367.719,55353.066,6710,48% 5. andere operationele uitgaven100.224,97118.381,0018.156,0315,34% B. Financiële uitgaven16.517,8116524,006,190,04% C. Rechthebbenden uit het overzicht v h boekjaar000,000,00% Totaal 14.662.419,0816.033.288,551.370.869,478,55%

14 2. De exploitatierekening : 2.5. Vergelijking budget/jaarrekening ontvangsten per beleidsdomein Ontvangsten

15 2. De exploitatierekening : 2.6. Vergelijking budget/jaarrekening ontvangsten per rubriek Ontvangsten JaarrekeningEindbudgetVerschil% A. Operationele ontvangsten 1.ontvangsten uit de werking1.394.645,461.387.370,947.274,52100,52% 2.fiscale ontvangsten en boetes a. aanvullende belastingen - opcentiemen onroerende voorheffing4.252.186,393.815.491,00436.695,39111,45% - aanvullende belasting op de personenbel.2.796.402,102.871.373,00-74.970,9097,39% - andere aanvullende belastingen277.199,45277.977,00-777,5599,72% b. andere belastingen1.352.277,101.254.344,0097.933,10107,81% 3.werkingssubsidies a. algemene werkingssubsidies - gemeente- of provinciefonds3.549.328,723.631.452,00-82.123,2897,74% - overige algemene werkingssubsidies267.498,86267.764,00-265,1499,90% b. specifieke werkingssubsidies4.073.899,264.045.739,0028.160,26100,70% 4. recuperatie specifieke kosten soc dienst OCMW 5. andere operationele ontvangsten300.522,37216.122,0084.400,37139,05% B. Financiële ontvangsten1.576.774,40660.896,00915.878,40238,58% C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar Totaal 19.840.734,1118.428.528,941.412.205,17107,66%

16 2. De exploitatierekening : 2.7. Vergelijking budget/jaarrekening Minder uitgegeven dan geraamd : Meer ontvangen dan geraamd : Verbruikte goederen en verstrekte diensten Toegestane werkingssubsidies In mindere mate : personeelsuitgaven Tendens over alle beleidsdomeinen Vooral fiscale opbrengsten en boetes voor beleidsdomein algemene financiering De financiële opbrengsten

17 2. De exploitatierekening : 2.8. Enkele belangrijke opbrengstenstromen: Gedetailleerde info : Deel 3 : samenvatting algemene rekeningen Detail van de opbrengsten

18 2. De exploitatierekening : 2.8. Enkele belangrijke opbrengstenstromen: CodesDienstjaar 2015EvolutieDienstjaar 2014 A.1. Verbruikte goederen en verstrekte diensten 1.394.645,46811.728.881,46 Verkopen en dienstprestaties-houtverkopingen7001010325.412,92309105.398,48 Verkopen en dienstprestaties: toegangsgelden700300044.481,0210542.244,80 Verkopen en dienstprestaties: concessies700400050.098,6110348.585,32 Verkopen en dienstprestaties: verhuur gemeentezalen701110069.301,1110268.088,23 Verkopen en dienstprestaties: verhuur van onroerende goederen (gebouwen)701110126.172,887833.730,75 Verkopen en dienstprestaties: pacht landbouwgronden7011102167.153,31100167.153,31 Verkopen en dienstprestaties: verpachting jachtrecht701110337.269,9213527.683,83 Verkopen en dienstprestaties: verhuur sportterreinen70111045.394,641005.413,43 Verkopen en dienstprestaties: begraafplaatsconcessies701110535.250,008840.000,00 Verkopen en dienstprestaties: verhuur gebouwen aan overheidsinstellingen7011200109.142,9973514.850,12 Verkopen en dienstprestaties: verhuur van roerende goederen70120003.230,001122.880,00 Verkopen en dienstprestaties-retributies702100096.646,8994102.821,15 Verkopen en dienstprestaties: tussenkomst ouders leerlingenvervoer7031110511,0459.883,52 Verkopen en dienstprestaties: tussenkomst ouders toezicht703113056.729,4011051.534,35 Verkopen en dienstprestaties: andere ontvangsten en terugvorderingen7039000355.692,5336996.769,77 Verkopen en dienstprestaties-cadeaucheques703900112.158,2010311.844,40

19 2. De exploitatierekening : 2.9. Enkele belangrijke kosten: 2. De exploitatierekening : 2.9. Enkele belangrijke kosten: (Deel 3 : Samenvatting algemene rekeningen /detail van de kosten)

20 2. De exploitatierekening : 2.9. Enkele belangrijke kosten: (Deel 3 : Samenvatting algemene rekeningen /detail van de kosten)

21 3. De investeringsrekening : Wat ? Voor elk beleidsdomein worden de ontvangsten en uitgaven op vlak van investeringen weergegeven Voor elk beleidsdomein worden de ontvangsten en uitgaven op vlak van investeringen weergegeven De cijfers van de jaarrekening worden vergeleken met deze van het begin- en eindbudget De cijfers van de jaarrekening worden vergeleken met deze van het begin- en eindbudget

22 3. De investeringsrekening : 3.1. Het resultaat van de investeringsverrichtingen : schema J3 = 4.956.255,00 minder uitgegeven (per saldo) Realisatiegraad uitgaven : 39 %

23 3. De investeringsrekening : 3.2. Het resultaat van de investeringsverrichtingen : uitgaven per balansrubriek

24 3. De investeringsrekening : 3.3. Investeringsverrichtingen in materiële vaste activa

25 3. De investeringsrekening : 3.4. De belangrijkste investeringsuitgaven : Totaal Kost Aanleg fietspad N118 (Arendonksesteenweg)- module 13- uitvoering1.117.605,93 Aanleg fietspad en heraanleg wegdek N135586.156,74 Aankoop aandelen Iveka374.375,69 Aankoop patrimonium (gronden)261.588,99 Volstorting kapitaalverhoging IKA aandeel 4e(Publi-T 2015)213.518,40 Heraanleg Kapelstraat- uitvoering210.130,65 Volstorting kapitaalverhoging IKA 21/1/2015199.088,04 Sanering Burcht Weelde197.713,47 Resterende uitvoering en ereloon bouw school Weelde189.167,44 Overige heraanleg / onderhoud wegen 2015- uitvoering182.931,83 Vrachtwagen (met containersysteem en kraan)176.938,30 Heraanleg omgeving kerk Sint-Michiel, inclusief Dreef140.826,04 Grasmachine (groot, plantsoendienst)98.010,00 Aanpassing verwarming gemeentehuis85.178,65 Aankoop speel-en skatetoestellen 201576.296,11 Investeringssubsidie hulpverleningszone Taxandria74.197,96 Aankoop tankwagen65.204,30 Volstorting kapitaalverhoging IKA aandeel 6b (W4F)65.000,00 Aanleg bijkomende wegeninfrastructuur verkaveling Heidestraat 201360.993,79 Vervangen en isoleren dak pastorij Ravels-Eel (wijkpost politie)60.155,41 Aanplanting en buitengewoon onderhoud bossen (uitvoering bosbeheersplan) 201535.672,63 Aankopen hardware scholen (W: 20.000/ R: 18.000) 201534.938,81 Vernieuwing keuken gemeentezaal Poppel32.167,94 Vervanging verlichting sporthal 't Molenslop31.905,52

26 3. De investeringsrekening : 3.5. De belangrijkste investeringsontvangsten : Subsidies label 10 op 101.324,59 Verkoop Mercedes type 2629K (aank 21/5/1990)16.235,00 Verkoop gazonmaaier Vandy3.500,00 Verkoop bestelwagen Renault Trafic242,00 Subsidie onteigening fietpad Arendonkseweg (Van Gompel)20.900,00 Subsidie heraanleg schoolomgeving Ravels-Eel198.732,48 Verkoop landbouwgrond 2014-2015544.000,00 Subsidie politiezone KENO voor vervangen dak pastorij62.500,00 Terugvordering kosten opwaarderingswerken burcht Weelde aan aangelande percelen7.500,00 Subsidie LEADER post 2014: Burcht Weelde64.898,12 Kapitaalvermindering Ae-aandelen1.765.552,43 Kapitaalsvermindering Ag- aandelen1.006.282,20

27 4. De Liquiditeitenrekening : Bijkomende ruimte in budget 2016 : 7.743.091,00 €

28 5. De schulden van de gemeente einde 2015 : 5.1. Mutatiestaat van de financiële schulden

29 6. Het thesaurieverloop (de liquide kasmiddelen) :


Download ppt "Toelichting bij de financiële nota van de jaarrekening 2015 Roger Caymax Financieel beheerder."

Verwante presentaties


Ads door Google