De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inkoop in het Sociaal Domein Financieel Kader 2016 Presentatie tbv 3 e ronde Ontwikkeltafels inkoop- en subsidie sociaal domein 2016, juni 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inkoop in het Sociaal Domein Financieel Kader 2016 Presentatie tbv 3 e ronde Ontwikkeltafels inkoop- en subsidie sociaal domein 2016, juni 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Inkoop in het Sociaal Domein Financieel Kader 2016 Presentatie tbv 3 e ronde Ontwikkeltafels inkoop- en subsidie sociaal domein 2016, juni 2015

2 Inhoudsopgave Uitgangspunten 2016 Budgettaire kaders 2016 Scenario’s 2016 Naam – Afdeling – Datum

3 Uitgangspunten 2016 “Rust & Ruimte” beschikbaarheidsfinanciering in de basis populatiegerichte bekostiging in eerstelijn resultaatgerichte bekostiging in tweedelijn, met een bescheiden uitzondering van top Beweging 2  1  0 ook financieel structureel uitkomen met de middelen die de Rijksoverheid voor het sociaal domein ter beschikking stelt Streven te werken met trajectprijzen Sturing op inhoud, kwaliteit en resultaat vanuit 1 e lijn Sheets tbv derde ronde Ontwikkeltafels Sociaal Domein, juni 2015

4 Effecten van Meicirculaire Naam – Afdeling – Datum Huidige vierkant l l Nieuwe vierkant €

5 Feitelijk Financiële Kader 2016 onder voorbehoud van collegebesluiten Naam – Afdeling – Datum Beschrijvingjeugd Beschermd eindhovenregioWMOwonen Decentralisatieuitkering 2016 € 45.418.000 € 136.829.601 € 29.728.000 € 39.408.000 Huisvestingkosten € 733.000 € 2.189.000 € - € 1.000.000 Verwacht verschil tussen budget en realisatie 2015 € 2.245.000 pm € 6.200.000 € 1.815.000 Investering in sociale basis pm Tarieven pleegzorg zijn niet gekort € 367.000 € 942.000 nvt Korting 2016 vanuit meicirculaire € 1.424.000 € 9.919.000 € - € 1.638.000 Vooruitontvangen accres pm

6 3 Streefscenario’s Naam – Afdeling – Datum De volgende voorkeursvolgorde voor contractafspraken vast te leggen Genormeerde objectieve tarieven per product obv de te ontwikkelen productcategorieën Met instellingen per nieuwe productcategorie een tarief af te spreken dat is gebaseerd op de kostprijs 2015, verminderd met de kortingen zoals vastgesteld onder 2 Met instellingen voor alle bestaande producten tarieven af te spreken, gebaseerd op de tarieven 2015 verminderd met de kortingen zoals vastgesteld onder 2

7 Onze (= OT financiering) Ambitie Naam – Afdeling – Datum Wij willen graag doorgaan op de ingeslagen weg Inhoudelijke PDC verder concretiseren met elkaar Scenario A zsm ontwikkelen Scenario B Ontwikkelen voor 1 november 2015 In oktober bezien of fallback op scenario C nodig is


Download ppt "Inkoop in het Sociaal Domein Financieel Kader 2016 Presentatie tbv 3 e ronde Ontwikkeltafels inkoop- en subsidie sociaal domein 2016, juni 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google