De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vernieuwde werkwijze Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg Anders denken, anders doen Technische briefing 17 november 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vernieuwde werkwijze Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg Anders denken, anders doen Technische briefing 17 november 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Vernieuwde werkwijze Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg Anders denken, anders doen Technische briefing 17 november 2011

2 Inhoud presentatie  Proces  De spelers  Uitgangspunten & specificaties  Drie pijlers, één huis!  Mijlpalen  Werk in uitvoering  Tot slot  Webapplicatie pijler 1 en 2A: Kees Verheijke, MediQuest  Vragen?

3 Proces  November 2010:VGN gaat eigen koers/neemt de regie  27 Januari 2011: de ALV stemt in met het plan van aanpak vernieuwde werkwijze KKGZ (inclusief uitgangspunten)  23 Juni 2011: de ALV stemt in met de uitgangspunten en bijbehorende specificaties, met pijler 1 en met de ontwikkeling van pijler 2 en 3 in de geschetste lijn  30 september 2011: de ALV stemt in met pijler 2A, de ontwikkeling van de ultimate question en de richting van pijler 3

4 Proces: hoe was het?

5 Proces: hoe is het nu? VGN/zorgaanbieders (beroepsorganisaties) Cliëntenorganisaties ZN/zorgverzekeraars (IGZ)

6 De spelers  Gehandicaptenzorgorganisaties  Projectteam  Taskforce  Stuurgroep

7 Uitgangspunten & specificaties Uitgangspunten 1. Visiedocument (domeinen kwaliteit van bestaan/Schalock) 2. Individuele cliënt (zorg- en ondersteuningsplan) 3. Verantwoorden in het verlengde van verbeteren Specificaties: 1. Eenvoud en zo min mogelijk administratieve lasten 2. Zo mogelijk aansluiting bij al ontwikkelde instrumenten 3. Doelgroepspecifiek 4. Aansluiten bij informatiebehoefte in- en externe betrokkenen 5. Vergelijkbaarheid

8 Drie pijlers, één huis!  Pijler 1:Kerngegevens kwaliteit op organisatieniveau  Pijler 2:Kerngegevens kwaliteit op cliëntniveau (2A) en cliëntervaringsgegevens (2B)  Pijler 3:Relatie cliënt-professional ALV 23 juni: instemming met de ontwikkelde pijler 1 en met de verdere ontwikkeling van pijler 2 en 3 zoals geschetst. ALV 30 september: instemming met de ontwikkelde pijler 2A en met de verdere ontwikkeling van pijler 2B en 3 zoals geschetst.

9 Pijler 1: kerngegevens kwaliteit op organisatieniveau  Van toepassing voor alle cliënten/instellingen, ongeacht doelgroep of zorgvorm, op organisatieniveau  Eenvoudig te verzamelen, eenvoudig te interpreteren  Onderdeel van Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording (JMV)  Zorgvoorwaardelijke domeinen Visiedocument  Verantwoording (JMV) met ingang van verslagjaar 2011  Verbeteren en verantwoorden  Meting: januari-februari 2012

10 Pijler 1: thema’s  Belangen  Zorgafspraken en ondersteuningsplan  Cliëntveiligheid  Kwaliteit van medewerkers en organisatie

11 Pijler 2  2A: Kerngegevens kwaliteit op cliëntniveau (veiligheid, vrijheidsbeperkende maatregelen, medicatieveiligheid, zorgafspraken en ondersteuningsplan)  2B: Cliëntervaringsgegevens op basis van waaier inclusief 1 tot 5 uniforme vragen tbv vergelijkbaarheid Doel:  Gegevens verzamelen per cliënt om het zorg- en ondersteuningsaanbod te verbeteren  Op geaggregeerd niveau (doelgroep, eenheid, instelling): verbeter- en verantwoordingsinformatie

12 Pijler 2A: kerngegevens kwaliteit op cliëntniveau  Zorgvoorwaardelijke domeinen Visiedocument  Vragenlijst op cliëntniveau  Voor alle cliënten gelijk  Onderdeel Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording (JMV) met ingang van verslagjaar 2011  Verbeteren en (op geaggregeerd niveau) verantwoorden  Meting: januari-december 2012, gekoppeld aan zorg- en ondersteuningsplancyclus

13 Pijler 2A: thema’s  Vast: Zorgafspraken en ondersteuningsplan  Vast: Cliëntveiligheid  Thematisch: Lichamelijk welbevinden (2012)

14 Pijler 2B: cliëntervaringsgegevens  Domeinen kwaliteit van bestaan Visiedocument/Schalock  Waaier van instrumenten (verbetering) met daaraan gekoppeld één tot maximaal vijf ultieme vragen (verantwoording)  Mogelijk (deels) onderdeel Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording met ingang van verslagjaar 2013  Meting: vanaf eerste helft 2012, gekoppeld aan zorg- en ondersteuningsplancyclus

15 Pijler 2B: concept criteria instrumenten waaier  Zoveel mogelijk raadpleging cliënt zelf  Aansluiting bij zorg- en ondersteuningsplancyclus  Genereren verbeterinformatie zowel op individueel niveau als op geaggregeerd niveau  Domeinen kwaliteit van bestaan  Tenminste 1 jaar in gebruik  Toepasbaar bij meerdere zorginstellingen  Voldoende (wetenschappelijke) onderbouwing en periodieke evaluatie

16 Pijler 3: gegevens relatie cliënt-professional  Inventarisatie instrumenten relatie cliënt-professional  Ontwikkeling waaier van instrumenten relatie cliënt- professional  Primair: verbetering  Géén onderdeel Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording (JMV)  Gereed: medio 2012  Meting: vanaf tweede helft 2012

17 Mijlpalen  Projectplan  Samenwerkingsafspraken  Vragenlijst pijler 1  Vragenlijst pijler 2A  Aanpassing JMV  Gedifferentieerde aanpak Kwaliteitsinstituut

18 Werk in uitvoering  Data-infrastructuur  Criteria pijler 2B  Waaier pijler 2B  1-5 ‘Ultieme’ vragen pijler 2B  Pijler 3  Actualisatie handreiking zorg- en ondersteuningsplan  Convenant  Publicatie zorginhoudelijke gegevens 2010 op www.kiesBeter.nl www.kiesBeter.nl

19 Tot slot  Nieuwsbrief Special  Powerpoint-presentatie op ledennet VGN en meegestuurd met notulen  Kwaliteitsdag 9 januari 2012

20 Demonstratie webapplicatie pijler 1 en 2A Kees Verheijke, MediQuest

21 Vragen?


Download ppt "Vernieuwde werkwijze Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg Anders denken, anders doen Technische briefing 17 november 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google