De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zeven verbonden en wat zij ons leren 1. Verbond: - overeenkomst tussen twee personen of partijen (algemeen) 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zeven verbonden en wat zij ons leren 1. Verbond: - overeenkomst tussen twee personen of partijen (algemeen) 2."— Transcript van de presentatie:

1 Zeven verbonden en wat zij ons leren 1

2 Verbond: - overeenkomst tussen twee personen of partijen (algemeen) 2

3 Verbond volgens theologie: - beloften van God met te vervullen voorwaarden door de mens: bijvoorbeeld gehoorzaamheid, bekering, geloof e.d. 3

4 Verbond: ברית diaqhkh brith diathèkè door-plaatsing 4

5 Verbond 1: - met Noach, Genesis 6:18-22 5

6 Verbond 1: éénzijdig verbond van Alueim met Noach Kenmerken: * geen: ‘indien’ * geen: ‘zullen/moeten’ * Ark (thevah)  Noachs gezin (8) gered תבה 6

7 7

8 Verbond 2: - met Noach, zijn zonen en heel de mensheid Genesis 9:9-17 8

9 Voor de grote vloed: geen regen (Genesis 2:5,6) Bij en na de grote vloed: wel regen (Genesis 7:4) 9

10 Ik maak Mijn verbond met u, dat niet meer alle vlees door het water van een vloed zal worden afgesneden, en dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te gronde te richten. Genesis 9:11 10

11 En Ieue Alueim zei tot Noach: Dit is het teken van het verbond dat Ik geef tussen Mij en u, en alle levende zielen die bij u zijn, voor generaties olam: Mijn boog heb Ik in de wolken gegeven; die zal dienen als teken van het verbond tussen Mij en de aarde. Genesis 9:11,12 11

12 3 e eon: regenboog 4 e eon: regenboog 5 e eon: geen regenboog Aarde vergaat niet meer door water, hemelen en aarde wel door vuur 12

13 Verbond 3: Verbond van het land Genesis 15:7-21 13

14 Hij zei tegen hem: Haal voor Mij 1.een driejarige jonge koe, 2.een driejarige geit, 3.een driejarige ram, 4.een tortelduif en 5.een jonge duif. 3 : belofte, vormwording 5 : genade,verborgen dingen 14

15 Hij haalde al deze voor Hem, deelde ze doormidden en legde de stukken tegenover elkaar; de vogels deelde hij echter niet Genesis 15:10 15

16 Genesis 15:18 16

17 Verbond 4: de besnijdenis: afsnijden van een stukje vlees (als type van het totale vlees) Genesis 17 17

18 God onthult zich als Al-Sjaddai, AL, de Algenoegzame Abram  Abraham (de letter hee = 5) Sarai  Sarah (de jod (10) wordt hee (5)) Genesis 17:5,15 18

19 Het land en de zegen was voor de gelovige rest van het volk die het geloof van Abram hebben dat hij in onbesneden staat bezat. Alle nageslacht in het vlees hoorde daar niet bij. Teken: de besnijdenis De be-teken-is van de besnijdenis 19

20 Verbond 5: Het oude verbond: de wet, de Thora 20

21 Het oude verbond: twee partijen die elk hun kant van het verbond moeten houden: Ieue en Israël huwen 21

22 Mozes kwam en riep de oudsten van het volk, en hield hun al deze woorden voor, die Ieue hem geboden had. Toen antwoordde heel het volk gezamenlijk en zei: Alles wat de Ieue gesproken heeft, zullen wij doen! En Mozes bracht de woorden van het volk weer over aan Ieue Exodus 19:8; 24:3,7 22

23 En het gebeurde, toen hij in de nabijheid van het kamp kwam en het kalf en de reidansen zag, dat Mozes in woede ontstak. Hij wierp de tafelen uit zijn handen en sloeg ze onder aan de berg in stukken. Exodus 32:19 23

24 Daarop maakte ik een kist van acaciahout en hieuw twee stenen tafelen uit, net als de eerste; en ik klom de berg op met de twee tafelen in mijn hand. Toen schreef Hij op de tafelen, overeenkomstig de eerste tekst, de Tien Woorden die Ieue tot u gesproken had op de berg, vanuit het midden van het vuur, op de dag dat u bijeenkwam; en Ieue gaf ze aan mij. En ik keerde mij om, daalde de berg af en legde de tafelen in de kist die ik gemaakt had. Daar zijn ze, zoals Ieue mij geboden had. Deuteronomium 10:3-5 Kist = arun  tweede Thora erin Deuteronomium 10:3-5 24

25 twee stenen tafelen onder het verzoendeksel (kapporèth/hilastèrion) = beschermdeksel 25

26 Thora: mislukt project? Israël hield zich er niet aan Bedoeling van God: Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd worden. Want door wet is erkenning van zonde. Romeinen 3:20 26

27 De wet echter kwam er bij in opdat de krenking zou toenemen, waar echter de zonde toeneemt, stroomt de genade over Romeinen 5:20 27

28 Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet! Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben van begeerte, als de wet niet zei: U zult niet begeren. Romeinen 7:7 28

29 Verbond 6: Zie, er komen dagen, spreekt Ieue, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, niet zoals het verbond dat Ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat Ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden – Mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ík hun heer was, spreekt Ieue. Jeremia 31:31,32 29

30 Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël snijden zal, spreekt Ieue: Ik zal Mijn Thora in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik ben hun tot een Alueim en zíj zullen Mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en eenieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen: Ken Ieue, want zij zullen Mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt Ieue. Want Ik zal hun slechtheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken. Jeremia 31:33,34; Hebreeën 8:8-12 30

31 Het nieuwe verbond kan niet misgaan, want het vraagt geen voorwaarden van de mens: God doet alles. Zijn geest werkt in de gelovige uit Israël (Ez.11:19) en het nieuwe is gebaseerd op het ene Offer; het oude vereiste veel offers die vooruit wezen. Kan het bij het nieuwe verbond mis gaan? 31

32 Oud (5) Nieuw (6) 2 partijen Ieue moet wat doen Israël moet wat doen in stenen gegrift vlees verdwijnende heerlijkheid verdeeldheid Israël faalde 2 partijen Ieue doet alles Israël vervult geen voorwaarden in harten geschreven geest blijvende heerlijkheid eenheid Israël doet de wil van Ieue 32

33 33 Verbond 7: Het is openbaar geworden dat jullie een brief van Christus zijn, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de geest van de levende God, niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees, van de harten. 2 Corinthiërs 2:3

34 34 Zo'n vertrouwen nu hebben wij door Christus tot God. ……, maar onze bekwaamheid is uit God. Hij maakt ons ook tot bekwame dienaars van een nieuw verbond zv, niet van de letter, maar van de geest; want de letter doodt, maar de geest maakt levend. 2 Corinthiërs 3:4-6

35 35 Hij maakt ons ook tot bekwame dienaars van een nieuw verbond zv, niet van de letter, maar van de geest * Door de stijlfiguur associatie of zinsverband hebben wij als heiligen vandaag een ‘verbond’ dat in plaats komt van dat wat aan Israël gegeven werd. * Paulus vertrouwt volledig op God. * Bij ons is er een nieuw ‘verbond’: niet slechts de wil, maar het hart. * Paulus beveelt ons niet iets te doen, zoals Mozes bij Israël deed; Paulus is zelf afhankelijk van God. * Als uitdeler heeft Paulus geen bekwaamheid in zichzelf, omdat het karakter nu heel anders is dan bij het oude.

36 36 Nadat Mozes geëindigd had met hen te spreken, legde hij een bedekking over zijn gezicht.……. En als de zonen van Israël aan het gezicht van Mozes zagen dat de huid van het gezicht van Mozes glansde, dan deed Mozes de bedekking weer over zijn gezicht……. Exodus 34:33-35 Zonen van Israël zagen een ver- dwijnende heerlijkheid

37 37 Zonen van Israël zagen een verdwijnende heerlijkheid Onvermogen van Israël om de wet te houden: Oppervlakkige, waarneembare verschijning die verdween. De heerlijkheid van de Thora van Mozes reflecteerde nooit in de gezichten van de ontvangers; eerder de komende verduistering.

38 38 Ons ‘verbond’ heeft een onwaarneembare, geestelijke heerlijkheid. Paulus hoefde de eerste heerlijkheid van zijn eerdere brieven nooit te bedekken. In die brieven ging het al van heerlijkheid tot heerlijkheid. In de latere brieven is de heerlijkheid nóg groter!

39 39 Wat leren deze 7 verbonden ons

40 40 God alleen is in staat een verbond te houden Menselijk onvermogen wordt zichtbaar tijdens de eonen, God bereidt de mens voor op de volkomen onderschikking bij en na de voleinding van de eonen!


Download ppt "Zeven verbonden en wat zij ons leren 1. Verbond: - overeenkomst tussen twee personen of partijen (algemeen) 2."

Verwante presentaties


Ads door Google