De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Groepsdruk Aaron Bataille 1BaO A.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Groepsdruk Aaron Bataille 1BaO A."— Transcript van de presentatie:

1 Groepsdruk Aaron Bataille 1BaO A

2 Wat is groepsdruk? De druk die een peergroup uitoefent op een bepaald persoon of kleinere groep om diens gedrag te veranderen zodat het overeenkomt met het gedrag van die peergroup. Een peergroup is een groep mensen uit de samenleving, die een vergelijkbare leeftijd, status, belang of belangstelling hebben en gemeenschappelijke gedragscodes.

3 Sociale vaardigheden De menselijke eigenschap die zorgt dat je goed met je medemens kunt omgaan. Thema's die daarbij aan bod komen zijn onder meer: beleefdheid assertiviteit respect vragen en geven complimenten geven en erop reageren weerstand bieden aan groepsdruk

4

5 Buitensportactiviteiten
Deze activiteiten maken het voor jongeren mogelijk om grenzen te verkennen, met sociale vaardigheden te experimenteren en succeservaringen op te doen.

6 Jongeren hebben uitdagingen nodig om te kunnen leren.
Juist het fysiek bezig zijn leent zich prima om de activiteiten af te stemmen op ieders persoonlijke grenzen. Wat kan ik? Wat vind ik moeilijk? Hoe los ik problemen op? Hoe moet ik samenwerken?

7 Voorbeeld van een buitensportactiviteit
Outdoor Eindhoven organiseert de Boeren Zeskamp Spelen.

8 Theoretische achtergrond
De buitensportactiviteit zorgt ervoor dat de jongere concrete ervaringen opdoet. De begeleiders dagen de jongere uit goed waar te nemen en het gebeurde te overdenken. Vervolgens begeleiden ze de groep beide abstracte begripsvorming over wat er moet gebeuren om de activiteit beter te laten verlopen. Wat ze bedenken kunnen ze meteen uitproberen: het actief experimenteren. De training sluit aan op de leercirkel van David Kolb.

9 Houding van de trainer aan de hand van 3 basiswetten
Directief: de trainer houdt het heft in handen tijdens de training. Hij treedt sturend, vanzelfsprekend en voortvarend op. Accepterend: de trainer laat de deelnemers in hun waarde en toont begrip voor terughoudendheid en gevoelens van spanning. Bekrachtigend: de trainer richt de aandacht op wat de deelnemers goed doen.

10 Bedankt voor de aandacht
Aaron Bataille 1BaO A


Download ppt "Groepsdruk Aaron Bataille 1BaO A."

Verwante presentaties


Ads door Google