De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanbesteden door de lokale overheid (gemeente). presentatie 30 mei 2016 regionale marktdag Stedendriehoek Jan Teunis Hartgers inkoopadviseur, team inkoop.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanbesteden door de lokale overheid (gemeente). presentatie 30 mei 2016 regionale marktdag Stedendriehoek Jan Teunis Hartgers inkoopadviseur, team inkoop."— Transcript van de presentatie:

1 Aanbesteden door de lokale overheid (gemeente). presentatie 30 mei 2016 regionale marktdag Stedendriehoek Jan Teunis Hartgers inkoopadviseur, team inkoop gemeente Apeldoorn

2 Inkoopplatform Stedendriehoek Gemeenten: Apeldoorn, Brummen, Deventer (Olst-Wijhe, Raalte), Epe, Lochem, Voorst, Zutphen. Doel o.a. Uitwisseling kennis en ervaring Gezamenlijke aanbestedingen Bijeenkomsten

3 Presentatie vanmiddag: Algemeen, maar soms iets Apeldoorns Hoofdlijnen identiek, maar op onderdelen per gemeente verschillend Zie ook de websites van de gemeenten Uitgebreide wetgeving en jurisprudentie, nu een ‘populaire samenvatting’. Uitleg werkwijze en betrokkenen. Dank voor de gelegenheid.

4 Kennismaken Wie aanwezig (gemeente, potentiele opdrachtnemer, adviseur) Opdrachtnemer: wie voert opdrachten uit voor een gemeente ?

5 Soorten inkopen (met voorbeelden) Leveringen: meubilair, straatklinkers, software. Diensten: schoonmaak, advies, schoffelwerk, thuiszorg, leerlingenvervoer. Werken: aanleg weg, renovatie van een gebouw, aanleg riolering.

6 Regio Stedendriehoek als opdrachtgever Beïnvloedbaar inkoopvolume ca. € 500 mln. (gebaseerd op aantal inwoners en bekende omzet per gemeente). Binnen de regio: 40-45% (indicatie o.b.v. Apeldoorn, verschillen per individuele gemeente): € 200- € 225 mln.

7 Organisatie inkoop bij de gemeente. (situatie en namen kunnen per gemeente verschillen) Gecoördineerde inkoop (eenheden/diensten/afdelingen zijn verantwoordelijk) Vele decentrale inkopers (budgethouders) Honderden betrokkenen Team inkoop/inkoop coördinator ondersteunt bij deel van de aanbestedingen.

8 Positionering inkoop bij de gemeente. Kleine gemeente: inkoop coördinator Grote gemeente (Apeldoorn, Deventer): team inkoop. Taken: opstellen en bewaken beleid, begeleiding EU en nationale aanbestedingen, soms betrokken bij meervoudig onderhands, advies, contractbeheer centraal (niet bij elke gemeente).

9 Aanbestedingsprocedures 1.Europees/ Nationaal Openbaar Niet-openbaar (met voorselectie) 2.Onderhands meervoudig enkelvoudig

10 Uitgangspunten: Transparant Objectief Niet-discriminerend

11 Kaders: Aanbestedingswet 2012 Flankerend beleid: gids Proportionaliteit ARW 2012 Aanbestedingsbeleid gemeente

12 Doel aanbestedingswet. 1.Meer concurrentie, doordat meer ondernemers kunnen meedingen naar een overheidsopdracht; 2.Minder administratieve lasten; 3.Meer lijn in aanbestedingsprocedures; 4.Betere naleving van de regels; 5.Betere besteding van belastinggeld; 6.Eenvoudige afhandeling van klachten.

13 Aanbestedingswet: EMVI tenzij (dus gunnen op prijs en kwaliteit) Proportionele eisen ‘MKB vriendelijk’ (afwijkende) keuzes motiveren Eigen Verklaring Klachten regeling (commissie van aanbestedingsexperts).

14 Inkoop en aanbestedingsbeleid Oog voor lokale economie Oog voor MKB Bij meervoudig minimaal 1 lokale leverancier Duurzaamheid (circulair inkopen) SROI eis D/W > € 209.000 Inkoopvoorwaarden NB: dit is Apeldoorns beleid, regionale verschillen mogelijk.

15 Aanbestedingsbeleid (raming inclusief opties), Apeldoorn. Leveringen/ diensten Werken Europese aanbesteding > € 209.000> € 5.225.000 Nationaal€ 100.000 < € 209.000 € 1.500.000 < € 5.225.000 Meervoudig onderhands € 30.000 < € 100.000 € 50.000 < € 1.500.000 Enkelvoudig< € 30.000< € 50.000

16 Afwijken kan (indien niet EU) De volgende aspecten meewegen bij het bepalen van een geschikte en proportionele aanbestedingsprocedure: - omvang van de opdracht - transactiekosten voor de aanbestedende dienst en de inschrijvers - aantal potentiële inschrijvers - gewenst eindresultaat - complexiteit van de opdracht - type van de opdracht en het karakter van de markt. Doelmatig en rechtmatig.

17 Aanbesteding, hoofdlijnen Programma van eisen (bestek) Procedure afspraken: wat, wanneer, hoe vragen stellen, offerte indienen etc. Gunningscriteria Aanvulling per soort aanbesteding Soms meer functionele specificatie i.p.v. bestek

18 Werkwijze EU/Nationaal. Aankondiging op www.tenderned.nlwww.tenderned.nl Procedure loopt vaak digitaal. Uitsluitingsgronden (inschrijver algemeen) Geschiktheidseisen (aanbesteding specifiek) Programma van eisen Gunningcriteria

19 Werkwijze Meervoudig Decentrale inkoper bepaalt en motiveert uit te nodigen partijen (3 tot 5). Eventueel via team inkoop (op verzoek decentrale inkoper en voldoende tijd beschikbaar). P rogramma van eisen Gunningcriteria

20 Werkwijze enkelvoudig onderhands: Decentrale inkoper verstrekt/gunt opdracht (geen aanbesteding dus).

21 Hoe lees ik een bestek ? Kijk goed wat er gevraagd wordt Is het wat voor u ? Verdiep u in de gunningcriteria Stel vragen ikv Nota van Inlichtingen

22 Hoe is een aanbestedingsprocedure ingericht ? Programma van eisen Gunningcriteria Informatie over indienen, termijnen Uitsluitingsgronden (niet altijd bij meervoudig) Geschiktheidseisen (indien openbaar)

23 Wat wordt van inschrijvers verwacht ? Tijdig en juist indienen Volledig inleveren (weinig herstelmogelijkheid) Gevraagde bijlagen toevoegen Nakomen, doe wat je belooft Meedenken, innovatie (wel gelijk speelveld)

24 Kansen vergroten Ben in beeld bij decentrale inkoper/budgethouder Geen niet-gevraagde informatie toevoegen Concreet vragen beantwoorden Maak er geen zoekplaatje van Goede prijs/kwaliteitsverhouding In gunningscriteria verdiepen (en concreet uitwerken) Indien afgewezen: vraag naar motivatie Abonnement op www.tenderned.nlwww.tenderned.nl Veel info op internet Externe advies/training: EHBA

25 Nieuwe aanbestedingswet (enkele wijzigingen, per 1 juli ?)  2B dienst vervalt  EMVI wordt overkoepelend begrip  Gewijzigde Eigen Verklaring  Uitsluitingsgronden  Nieuwe procedures  Termijn aanpassen (tussen NvI en indienen offerte)  Keurmerk mogelijk  Elektronisch aanbesteden  Integriteit

26 Vragen, suggesties ? Dank voor uw aandacht.


Download ppt "Aanbesteden door de lokale overheid (gemeente). presentatie 30 mei 2016 regionale marktdag Stedendriehoek Jan Teunis Hartgers inkoopadviseur, team inkoop."

Verwante presentaties


Ads door Google