De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten Anoeska Mosterdijk Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 10 januari 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten Anoeska Mosterdijk Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 10 januari 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten Anoeska Mosterdijk Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 10 januari 2013

2 Gezamenlijk einddoel 1. minder ziekenhuisopname dagen astma en COPD 2. vermindering verloren werkdagen door astma en COPD 3. meer rendement van inhalatiemedicatie 4. minder kinderen die beginnen met roken 5. minder doden door astma en COPD 2 Duurzame participatie en goede, betaalbare zorg

3 Urgentie van ambitieuze doelen 3 De ontwikkeling van de zorgkosten loopt uit de pas met de ontwikkeling van het BBP. De vergrijzing verklaart slechts een deel van de toegenomen kosten.

4 Urgentie van ambitieuze doelen Bron: Oostrom et al, 2011 4 In totaal telt Nederland ongeveer 4,5 miljoen chronisch zieken. Ongeveer 1 miljoen mensen hebben een chronische longaandoening en ongeveer 1,3 miljoen mensen in Nederland heeft multimorbiditeit.

5 Inzet op andere domeinen 5 Ook op domeinen buiten de zorg wordt ingezet op gezondheid, bijvoorbeeld bij het Nationaal Programma Preventie.

6 Een gezonde omgeving: werk 6 Inzet op Stimuleren van actief gezondheidsbeleid en kennisverspreiding in bedrijven Vergroten van bewustzijn voor veilig en gezond werken en het behoud van duurzame participatie Efficiënt functioneren van de arbeidsgerelateerde zorg Verbeteren van samenwerking tussen de curatieve- en arbeidsgerelateerde zorg Ondersteuning van enkele specifieke groepen, m.n. chronisch zieken Participatie bevordert gezondheidsgevoel. Gezondere mensen hebben grotere kans op maatschappelijke participatie en gezonde werknemers resulteren in hogere arbeidsproductiviteit.

7 Een gezonde omgeving: rookvrij 7 Zowel het versterken van de sociale norm als een gezonde uitgaansomgeving zijn aandachtspunten binnen het NPP.

8 Substitutie Het terugdringen van het aantal vermijdbare ziekenhuisopname past binnen de ingezette substitutie beweging 8

9 Substitutie in hoofdlijnakkoorden 9 Additionele groei eerste lijn voor ‘zorg op de juiste plek’ Financiële afspraken voor MSZ en GGZ en Eerste lijn: 1,5% groei in 2014 1,0% in 2015 t/m 2017 Financiële afspraken Eerste lijn door additionele groei substitutie: 2,5% groei in 2014 2,5% in 2015 t/m 2017 Substitutiemonitor Verdere versterking en verdere ontwikkeling van de eerste lijn nodig ten behoeve van meer multidisciplinaire samenwerking Nieuw bekostigingsmodel: stevig neerzetten basis, focus op samenwerking bij intensieve of chronische zorg én belonen van (gezondheidsuitkomsten)

10 Patiënt centraal en zelfmanagement Zelfmanagement bij chronische aandoeningen is cruciaal niet alleen voor goede gezondheidsuitkomsten, maar ook voor kosten. Onderzoek rondom de Patient Activation Measure toont dat patiënten met laagste niveau van zelfmanagement 21% meer kosten maken dan patiënten met een hoger niveau van zelfmanagement (Hibbart et al, Health affairs 2013) 10

11 Kansen voor e-health en zelfmanagement 11 E-health en zelfmanagement bieden kansen voor zowel aanbieders als patiënten met longaandoeningen. Tegelijkertijd werpt technologie en e-health vraagstukken op rondom standaardiseren en de toepassing van e-health in reguliere zorg.

12 Op naar 2017! 12


Download ppt "Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten Anoeska Mosterdijk Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 10 januari 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google