De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HANGAR 11 Nol Graas VOLT-Twente 14 mei 2013. Hangar 11 Algemeen Geschiedenis Projectafwijkingsbesluit Conclusie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HANGAR 11 Nol Graas VOLT-Twente 14 mei 2013. Hangar 11 Algemeen Geschiedenis Projectafwijkingsbesluit Conclusie."— Transcript van de presentatie:

1 HANGAR 11 Nol Graas VOLT-Twente 14 mei 2013

2 Hangar 11 Algemeen Geschiedenis Projectafwijkingsbesluit Conclusie

3 Hangar 11 - Algemeen Eerst totaal plan opgebouwd uit op elkaar afgestemde deelplannen. Daarna de totale Mer opgebouwd uit op elkaar afgestemde deel Mer’s, en vervolgens Totaal bestemmingsplan opgebouwd uit op elkaar afgestemde deel bestemmingsplannen Indien aan dit alles voldaan is, eerst dan kan over onderdelen van de deelplannen beslist worden.

4 Hangar 11 Basis van de Gebiedsontwikkeling is de LUCHTHAVEN Echter de realisatie daarvan is uiterst onzeker!

5 Hangar 11 - Geschiedenis Stukje geschiedenis: In 2010 is er overleg geweest met bewoners van het gebied, VTM en de gemeente over het gaan gebruiken van Hangar 11 voor evenementen. Dit stuitte op veel weerstand en van het plan werd afgezien. Toegezegd werd dat in voorkomende gevallen vooraf overleg gepleegd zou worden.

6 Hangar 11 - Geschiedenis Dat overleg vooraf, met de bewoners, is er nooit meer van gekomen. Met of zonder vergunning, feitelijk werd gepoogd van alles toe te staan. De bewoners met wie de afspraak door de gemeente gemaakt is, hebben daarna de weg gekozen van Zienswijze, bezwaar maken omdat er steeds meer evenementen toegestaan werden.

7 Hangar 11 - Geschiedenis In 2011 waren er meer dan 3 activiteiten en via de weg van bezwaar, beroep zijn we nu aangeland bij de Raad van State. In 2012 waren er ook meer dan 3 evenementen. Voor 2013 zijn er al te veel vergunningen en of toezeggingen gegeven, dat er zonder dit PAB een groot probleem zal ontstaan. En er loopt nog een beroep bij de rechtbank.

8 Hangar 11 - PAB Een projectafwijkingsbesluit kan verleend worden indien er sprake is van een goede ruimtelijke inpassing en onderbouwing. Goede Ruimtelijke Onderbouwing? Op basis waarvan? Is er al een Mer? Provincie: Verklaring van geen bezwaar? Is er niet! Natuurlijk is er iets geschreven, maar is dat realistisch gezien de onzekerheden over de andere ontwikkelingen: De luchthaven, de werkkampen, het gehele Oostkamp met daarin Hangar 11 ?

9 Hangar 11 - PAB Zolang het niet duidelijk is of er een luchthaven komt is het onaanvaardbaar om op onderdelen van deelprojecten vooruit te lopen en een verklaring van geen bezwaar af te geven. Wij ervaren dit als onbehoorlijk bestuur. De motivatie is uiterst dun: meer inkomsten uit Hangar 11. Hoeveel op jaar basis? Planschade wordt verwacht en die wordt doorberekend aan ADT = Enschede!

10 Hangar 11 - PAB Evenementen tot 5000 bezoekers per dag toe Kleinschalig: bij 200 dagen, 1.000.000 bezoekers! Dit is absoluut niet kleinschalig meer te noemen. Een evenement is niet eenduidig gedefinieerd. Het aantal evenementen per jaar is ongelimiteerd. En voor hoelang is de PAB geldig? Ontsluiting kan nog jaren op zich laten wachten! Onduidelijk is of alleen in de hal evenementen toegestaan worden of ook daarbuiten en ga zo maar door.

11 Hangar 11 - Conclusie Vooruitlopen op ontwikkelingen, die absoluut onduidelijk zijn, wijzen we af. Eerst duidelijkheid over de luchthaven: – Komt er een luchthaven dan tenminste eerst de integrale Mer en een integraal bestemmingsplan. – Komt er geen luchthaven dan eerst een ander totaal plan. Tot de tijd verwachten we dat de gemeente zich aan de wet houdt: niet meer dan 3 evenementen per jaar voor de totale gebiedsontwikkeling. En niet op niveau van: onderdeel van een deelplan.

12 Hangar 11 - Conclusie Voorstellen niet behandelen voordat: – De concept concessieovereenkomst getekend is – Duidelijkheid van Brussel, is maar 4 maand – Verklaring van geen bezwaar van de Provincie – Meer duidelijkheid over de werkkampen – Mer procedure afgerond En zeker niet ter visie leggen in de zomervakantie!


Download ppt "HANGAR 11 Nol Graas VOLT-Twente 14 mei 2013. Hangar 11 Algemeen Geschiedenis Projectafwijkingsbesluit Conclusie."

Verwante presentaties


Ads door Google