De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Landelijke raad 16 juni 2012 Toelichting op de belangrijkste onderwerpen van de agenda.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Landelijke raad 16 juni 2012 Toelichting op de belangrijkste onderwerpen van de agenda."— Transcript van de presentatie:

1 Landelijke raad 16 juni 2012 Toelichting op de belangrijkste onderwerpen van de agenda

2 Agenda 1.Voordrachten nieuwe bestuursleden 2.Voortgangsrapportage speerpunten Meerjarenbeleid 3.Rapportage activiteitenplannen 2012 4.Voorstel ‘In veilige handen’ 5.Financiën 2011

3 1. Voordrachten bestuursleden Voor de benoeming van penningmeester/secretaris landelijk bestuur: Nic van Holstein Voor herbenoeming als bestuurslid: Jothijs van Gaalen Voor herbenoeming als bestuurslid: Lars Wieringa Als voorzitter geschillencommissie: Chess Patelski Als lid geschillencommissie: Jeroen Nusteling Als lid geschillencommissie: Christine Kooijmans Als lid geschillencommissie: Berry Murray

4 2. Voortgangsrapportage speerpunten Meerjarenbeleid 1. Programma Spel: Gidsen en kompassen voor bevers, welpen, scouts en explorers zijn klaar. Er is een projectgroep gestart voor het spelmiddel roverscouts, wordt verwacht najaar 2012. Introductie nieuwe spelmiddelen verloopt via speltips in de @-scout, de Scouts Info, de activiteitenbank en via landelijke ledenactiviteiten. Vanaf 2013 wordt bekendheid en gebruik nieuwe spelmiddelen onderzocht. Spelspecialisten beantwoorden vragen van groepen en regio’s, maar aanvullende ondersteuning van vrijwilligers t.b.v. coördinatie is gewenst. Problematiek van meisjes en scouts binnen Scouting vraagt meer aandacht.

5 2. Programma Scouting Academy: Landelijk kernteam van Scouting Academy functioneert goed en modules worden in hoog tempo ontwikkeld. Er is veel informatie, tips&trucks op de website beschikbaar. Ook het systeem voor assessment van talentontwikkelaars, een methodiekenbank en systeem voor uitwisseling tussen regio’s is volop in ontwikkeling. Ondersteuning van groepen en regio’s bij invoering van vernieuwingen, waaronder werving en training voor praktijkbegeleiders, is nog een belangrijk aandachtspunt. Er wordt nog gezocht naar geschikte aanbieder voor een e-learningpakket.

6 3. Programma Groepsontwikkeling Mede dankzij enorme inzet vanuit regio’s verloopt de uitvoering van het programma Groepsontwikkeling buitengewoon goed en binnen de gestelde financiële kaders. In januari 2012 is gestart met de tweede ronde geselecteerde groepen en de voorbereiding voor de volgende 200 groepen in 2012/2013 wordt binnenkort gestart. In 39 van de 46 regio’s zijn regiocoaches uit de eigen regio actief. Er worden diverse hulpmiddelen ontwikkeld vanuit Groepsontwikkeling, zoals: –wervingsmaterialen regiocoaches en leden; –een handleiding Scouts Online. De nulmeting m.b.t. de resultaten van het programma Groepsontwikkeling is uitgevoerd (en via de website beschikbaar).

7 3. Rapportage activiteitenplannen 2011 In het algemeen zijn de meeste doelen succesvol gerealiseerd. Focus op ontwikkeling van producten en methoden voor Spel, Scouting Academy en Groepsontwikkeling. De methode Groepsontwikkeling is daarbij succesvol van start gegaan. Implementatie en doorgaande ontwikkeling blijft de komende jaren een belangrijk aandachtspunt. In een aantal teams is hiervoor nog aanvullende ondersteuning van vrijwilligers gewenst.

8 4. Voorstel ‘In veilige handen’ Het bieden van een veilige speelomgeving is cruciaal. Uit onderzoek onder kaderleden en gesprekken in de landelijke raad bleek eerder al een groot draagvlak voor het invoeren van omgangsregels en een gedragscode. Nu als officieel voorstel aan de landelijke raad: –Invoeren van een gedragscode als onderdeel van het huishoudelijk reglement. –Alle geledingen binnen de vereniging op te roepen zelf werk te maken van het opstellen van omgangsregels (veel groepen hebben deze al).

9 5. Financiën 2011 Jaarrekening 2011 wordt met een gepland tekort afgesloten, door de ‘lasten’ (uitgaven voor het programma Groepsontwikkeling) voor de ‘baten’ (extra inkomsten door contributieverhoging) zijn uitgegaan. De komende jaren wordt het tekort weer gecompenseerd. De financiële commissie adviseert de landelijke raad om de jaarrekening 2011 goed te keuren.


Download ppt "Landelijke raad 16 juni 2012 Toelichting op de belangrijkste onderwerpen van de agenda."

Verwante presentaties


Ads door Google