De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SLO Geschiedenis - Kunst - Muziek Masterinfoavond Letteren 29 april 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SLO Geschiedenis - Kunst - Muziek Masterinfoavond Letteren 29 april 2014."— Transcript van de presentatie:

1 SLO Geschiedenis - Kunst - Muziek Masterinfoavond Letteren 29 april 2014

2 Waarom kiezen voor een academische lerarenopleiding?

3

4 je wil je interesse in je vak niet verdunnen tot een hobby, maar versterken en verbreden via een beroepsgerichte opleiding je wil je passie voor je vak overbrengen op jongeren aan de universiteit krijg je een echte vakdidactische opleiding het diploma is vereist wil je vastbenoemd worden in het secundair onderwijs; zonder het diploma verdien je heel wat minder als leraar je versterkt je organisatorische en communicatieve vaardigheden je verworven vaardigheden zijn een pluspunt bij sollicitaties in het hoger onderwijs en in de culturele sector Waarom kiezen voor een academische lerarenopleiding?

5 specifieke vakdidactische opleiding concentratie praktijkdeel op quasi één dag (woensdag) flexibele mogelijkheden inzake volgen vakken uit theoretisch deel heel persoonlijke en intense begeleiding door praktijklectoren (specialisten) stap-voor-stap-groeitraject wordt voorzien evenwicht individueel werk - groepswerk Waarom kiezen voor de SLO geschiedenis?

6 Structuur van de opleiding Theoretisch deel (30 stp)  algemene pedagogische en didactische vakken (10 stp)  keuzedeel (6 stp): keuze uit universiteitsbreed aanbod vakspecifiek aanbod  vakspecifiek deel (14 stp) vakdidactiek (Geschiedenis, Kunst, Muziek) (8 stp.) seminarie kunst- en muziekdidactiek / stagevoorbereidend seminarie geschiedenis (6 stp) Praktijkcomponent (30 stp)  'gewone' stage (18 stp) observatie lesgeven andere activiteiten van de leraar  diversiteitsstage (4sp)  stageseminaries (8 stp) feedback bij stages productontwikkeling (gesch.) actie-onderzoek

7 Theoretisch deel  ALGEMENE PEDAGOGISCHE EN DIDACTISCHE VAKKEN Leren en onderwijzen (inclusief praktijkinitiatie) (5+2 stp) Onderwijs, opvoeding en samenleving (3 stp)

8 Theoretisch deel  KEUZEVAKKEN (6 stp) (vrijstelling mogelijk voor een vak uit je basisopleiding) vakspecifieke: - Publieksgeschiedenis: Geschiedenis en onderwijs (6 stp) - Kunst en publiek (6 stp) universiteitsbrede, bv.: - Psychologie van de adolescentie (4 stp) - Leer- en gedragsmoeilijkheden op school (4 stp) - Doelgerichte communicatie en taakgericht werken met groepen (4 stp)

9  GESCHIEDENIS-, KUNST- en MUZIEKDIDACTIEK (8 stp) ~ basisopleiding samen te stellen uit: - Geschiedenisdidactiek I (2 stp) en II (4 stp) - Kunstdidactiek I (2 stp) en II (2 stp) - Muziekdidactiek I (2stp) en II (2 stp)  voor studenten Kunst & Muziek: SEMINARIE KUNST- en MUZIEKDIDACTIEK (6 stp) - Omgaan met kunst - Omgaan met muziek Theoretisch deel

10 in één jaar af te leggen inschrijving vooraf + voorkeur stageregio (5 steden)  SEMINARIES - aanwezigheid verplicht stagevoorbereidend seminarie (6 stp): stagebegeleidend seminarie (4 stp): seminarie historisch-didactisch onderzoek (4 stp): Praktijktraject - SLO Geschiedenis

11  SEMINARIES - aanwezigheid verplicht stagevoorbereidend seminarie (6 stp): didactisch startpakket: maken van lesvoorbereidingen, toetsen, klasmanagement, activerende werkvormen etc. stagebegeleidend seminarie (4 stp): - feedback bij stages, vraaggestuurd - modules film, kaarten en bronnen, ICT, burgerschap, taalbeleid, leren leren seminarie historisch-didactisch onderzoek (4 stp): opzetten van beperkt vakdidactisch actie-onderzoek en ontwikkelen van lesmaterialen Praktijktraject - SLO Geschiedenis

12  STAGES twee stageperiodes - oktober – januari - februari – mei inhoud - ASO & TSO/KSO, 2 scholen - 18 luisterlessen; 36 praktijklessen - diversiteitsstage: individuele tutoring (leerondersteuning), differentiatie - extra activiteiten: vakvergaderingen, excursies, projectdagen etc. begeleiding - vakmentor op school - praktijklector KU Leuven Praktijktraject - SLO Geschiedenis

13  SCHOOLSTAGE KUNST I & II (2x 6 stp) stageseminaries observatiestage doestage  MUSEUMSTAGE KUNST II (6 stp) stageseminaries observatiestage doestage  MESOTAKEN (4 stp)  ACTIEONDERZOEK (4 stp)  DIVERSITEITSSTAGE (4 stp) Praktijktraject - SLO Kunst

14  SCHOOLSTAGE MUZIEK I (9 stp) stageseminaries observatiestage doestage  SCHOOLSTAGE MUZIEK II (9 stp) idem  MESOTAKEN (4 stp)  ACTIEONDERZOEK (4 stp)  DIVERSITEITSSTAGE (4 stp) Praktijktraject - SLO Muziek

15  STAGES twee stageperiodes - november – februari - maart – mei inhoud - ASO/KSO (TSO/BSO) en Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) - 18 luisterlessen; 36 praktijklessen - Kunst: ook museumstage (mindering praktijklessen) - extra activiteiten: vakvergaderingen, excursies, projectdagen etc. ook mogelijkheid om voor aparte diversiteitsstage te kiezen (zie http://www.kuleuven.be/slo/stage/diversiteitsstage.html)http://www.kuleuven.be/slo/stage/diversiteitsstage.html begeleiding - vakmentor op school - praktijklector KU Leuven Praktijktraject - SLO Kunst & Muziek

16  personeelslid van de school  minstens 500 lesuren (~ 13u per week, heel het schooljaar lang)  begeleiding door schoolmentor op school en praktijklector KU Leuven  staat voor de 30 studiepunten van het praktijkdeel Alternatief praktijktraject: LIO-baan

17 licentiaat of master in het basisvak zijn of voor dit laatste programma ingeschreven zijn of academisch bachelor in het basisvak zijn en ingeschreven zijn voor een academische master of een academische bacheloropleiding hebben behaald, ingeschreven zijn voor een academische master en voor minstens 40 studiepunten specifieke vakken (geschiedenis/kunst/muziek) hebben afgelegd LIO: MA-diploma hebben behaald ! MA-diploma moet worden behaald vóór (of in dezelfde zittijd als) het SLO-diploma Toelatingsvoorwaarden

18 je masterdiploma bepaalt voor welke vakken je een 'vereist bekwaamheidsbewijs' hebt bv. enkel een MA geschiedenis/oude geschiedenis leidt tot een vereist bekwaamheidsbewijs voor het vak geschiedenis elke MA + lerarenopleiding levert een 'voldoende geacht bekwaamheidsbewijs' op zie website van het departement Onderwijs van de Vlaamse regering: www.ond.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzenwww.ond.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen Welke vakken mag je geven?

19 hele opleiding na masterjaar: volledig jaar (60 stp) = het ideale scenario spreiding over meerdere jaren is mogelijk: bv. theoretisch deel (24 à 30 stp) tijdens masterjaar; praktijktraject jaar erna (30 à 36 stp) (evt. in LIO-statuut) Wanneer volgen?

20  programmaboek: http://www.kuleuven.be/onderwijs/aanbod/opleidingen/N/SC_5063369.htm  facultaire website (o.a. infobrochure, kalender praktijktraject) : https://www.arts.kuleuven.be/home/opleidingen/lerarenopleiding/praktisch  Academisch Vormingsinstituut voor Leraren (AVL) http://www.kuleuven.be/slo/  voor alle administratieve regelingen (ISP, examens enz.) : sloletteren@arts.kuleuven.be stb-slo@arts.kuleuven.be (studietrajectbegeleiding) Meer informatie

21 Infosessie diversiteitsstages (o.a. Buddy)  (data nog niet bekend)  zie ook website AVL http://www.kuleuven.be/slo/stage/diversiteitsstage.html http://www.kuleuven.be/slo/stage/diversiteitsstage.html of mail naar freddy.matthysen@avl.kuleuven.befreddy.matthysen@avl.kuleuven.be

22  Kunst: prof. dr. Brigitte Dekeyzer (brigitte.dekeyzer@arts.kuleuven.be)  Muziek: prof. dr. Mark Reybrouck (mark.reybrouck@arts.kuleuven.be)  Geschiedenis: prof. dr. Karel Van Nieuwenhuyse (karel.vannieuwenhuyse@arts.kuleuven.be) Coördinatoren

23 Inschrijven praktijktraject SLO Kunst & Muziek  contact opnemen met vakdidacticus  Kunst: Brigitte Dekeyzer (brigitte.dekeyzer@arts.kuleuven.be)  Muziek: Mark Reybrouck (mark.reybrouck@arts.kuleuven.be)

24 Inschrijven praktijktraject SLO Geschiedenis  graag vóór maandag 5 mei 2014 (op voorwaarde dat je zeker bent van je keuze; later inschrijven kan uiteraard ook nog)  infobrochure en inschrijvingsformulier op https://www.arts.kuleuven.be/home/opleidingen/lerarenopleid ing/praktisch https://www.arts.kuleuven.be/home/opleidingen/lerarenopleid ing/praktisch


Download ppt "SLO Geschiedenis - Kunst - Muziek Masterinfoavond Letteren 29 april 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google