De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LOP werking en anderstalige nieuwkomers N.a.v. opening van asielcentra aan de kust LOP Westkust basis LOP Oostende – Middelkerke Basis LOP Oostende – Middelkerke.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LOP werking en anderstalige nieuwkomers N.a.v. opening van asielcentra aan de kust LOP Westkust basis LOP Oostende – Middelkerke Basis LOP Oostende – Middelkerke."— Transcript van de presentatie:

1 LOP werking en anderstalige nieuwkomers N.a.v. opening van asielcentra aan de kust LOP Westkust basis LOP Oostende – Middelkerke Basis LOP Oostende – Middelkerke Secundair

2 Waar ?  Koksijde : Fedasil (militaire kazerne)  Lombardsijde/Nieuwpoort : Fedasil  Camping bij militaire basis  Gesloten in maart 2016  Bredene : Fedasil  Vakantiedomein  gesloten in december 2015  Privé woningen in Oostende : Caritas

3 Aantal kinderen/jongeren  Asielcentrum Koksijde : 82  49 in kleuter en lager  33 in secundair  Aantal basisscholen :  Koksijde : 3  Oostduinkerke : 2  Aantal secundaire scholen : 1 (GO!)  Atheneum Calmeyn

4 Aantal kinderen/jongeren  Maart 2016  Asielcentrum Lombardsijde/Nieuwpoort : 81  42 lln : kleuter en basis  39 lln : secundair  Aantal basisscholen :  3 scholen in Nieuwpoort  2 scholen in Lombardsijde (Middelkerke)  Aantal secundaire scholen :  Sint Bernarduscollege (27 lln)  College Veurne (12 lln)

5 Overlegpartners  Fedasil (hiërarchie in contactpersonen t.a.v. intern personeel, AGODI, gemeentebestuur,…), directeur, centrumverantwoordelijke, medewerker onderwijs,…)  Lokaal bestuur (Burgemeester, schepen, stadssecretaris, ambtenaren, ocmw)  Onderwijsverstrekkers basis + secundair (directies, codi’s, aldi, schoolbestuur, zoco’s)  CLB – directies / medewerkers/ Kind en Gezin  Agentschap voor integratie en inburgering

6 Spreiding in het basisonderwijs  8 leerlingen per school x 5 basisscholen = 40 lln  Aantal bewoners en gezinnen met kinderen inschatten (20 % bewonersaantal)  Niet begeleide minderjarigen  Duur van verblijf ?  Leerplicht binnen 60 dagen  Regulier onderwijs versus onderwijs op de site  Busvervoer

7 Spreiding in het basisonderwijs  Contactpersoon Fedasil mailt het aantal kinderen met leeftijd  Tijd tussen aankomst in asielcentrum en inschrijving in school  Ambtenaar onderwijs /sociale zaken verantwoordelijk voor de toewijzing van lln aan de scholen (bij problemen in overleg met schepen en LOP)  Scholen melden capaciteit + open plaatsen /match met LOP afspraken per geboortejaar en leerjaar

8 Bijzondere LOP afspraken inzake spreiding  Wekelijks op woensdag bezorgen de scholen hun capaciteiten en open plaatsen aan Patricia met duidelijke FOCUS waar er bij voorkeur wél plaats is (ook in CC aan Liesbeth Croene)  Scholen mailen Patricia en Liesbeth in CC in welke leerjaren/geboortejaren ATN - lln zijn vertrokken en zij vragende partij zijn om bij voorkeur eerst nieuwe kinderen in te schrijven  Kinderen uit één gezin worden samen gehouden bij de toeleiding naar een school  Indien meerdere scholen vragende partij zijn om in dezelfde jaren leerlingen in te schrijven : Patricia beslist neutraal  Indien er nieuwe kinderen moeten toegeleid worden naar leerjaren die niet bij voorkeur als vrij zijn aangeduid door de scholen :  Patricia stelt per mail/telefonisch de vraag welke school een extra inspanning wil leveren  De kinderen worden ingeschreven in de eerste school die per mail bevestigt dat ’t kan  Indien er geen scholen positief reageren, wordt de maximum capaciteit neutraal gehanteerd. (in overleg met het LOP)

9 Spreiding in het basisonderwijs  Kinderen uit 1 gezin gaan naar dezelfde school  Min 6 en gemiddeld +/- 11 lln (+ 5 jaar) per school : belangrijk voor omkadering  - 5 jarigen: tellen niet mee inzake volverklaring en kunnen formeel niet geweigerd worden als ATN - leerling  Advies - formulier van de school : in welke geboortejaren en leerjaren is er bij voorkeur plaats.  Ouders kunnen de toewijzing naast zich neerleggen en zelf een (andere) school kiezen maar kunnen dan in mindere mate beroep doen op praktische voordelen zoals busvervoer,…

10 Inhoudelijke LOP werking  Studiedag ‘Interculturaliteit bij kinderen en jongeren op 4 februari (zie programma)  Dossier Radicalisering (Klasse)  Vormingssessie rond afscheid nemen bij terugkeer/(plots) vertrek: zorg & zelfzorg voor leerkrachten door Sarah Strauven (zelfstandig therapeut)  Aanbod traumabehandeling voor vluchtelingen :  Solentra (helpdesk)  Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg  Op zoek naar sprekers/vorming om trauma’s bij lln te herkennen op school

11 Inhoudelijke LOP werking  Taaltips voor anderstalige en Nederlandstalige ouders / visietekst rond meertaligheid  Integratie problematieken (tolken, zwemmen, hoofddoek, bespreken van actualiteit op school en perceptie bij ouders,…)


Download ppt "LOP werking en anderstalige nieuwkomers N.a.v. opening van asielcentra aan de kust LOP Westkust basis LOP Oostende – Middelkerke Basis LOP Oostende – Middelkerke."

Verwante presentaties


Ads door Google