De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderwijsveranderingen in Nederland Glazen bol 2.0 ? Fred Verboon 19 mei 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderwijsveranderingen in Nederland Glazen bol 2.0 ? Fred Verboon 19 mei 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Onderwijsveranderingen in Nederland Glazen bol 2.0 ? Fred Verboon 19 mei 2016

2 Onderwijs in Nederland ‘De inhoud van het onderwijs moet echt anders om leerlingen de kennis en de vaardigheden bij te brengen die ze voor hun toekomst nodig hebben’ Bron: Voorwoord advies Platform Onderwijs2032

3 Onderwijs in Nederland Invloedrijke factoren: - 21st Century Competences / OECD (2008 - 2009) - Pisa 2018 (2014-2015) - Advies Platform Onderwijs2032 (2015-2016)

4 21st century skills /OECD

5 Pisa2018 Vergelijkend onderzoek onder 15 jarigen naar de kennis, vaardigheden en houding die noodzakelijk zijn om succesvol te participeren in de moderne samenleving Waarom belangrijk? Nederlandse politiek volgt de OECD – Voorbeeld: invoering van de rekentoets Prestige bij internationale vergelijkingen Platform Onderwijs2032 refereert veelvuldig naar de OECD

6 Pisa2018 Focus van Pisa door de jaren heen: 2000Leesvaardigheden 20032000 + Wiskundige concepten 20062003 + Wetenschaporiëntatie 2009Leesvaardigheden, wiskundige concepten, wetenschaporiëntatie 20152006 + Probleemoplossend vermogen 2018Inter-persoonlijke vaardigheden, wereldoriëntatie, leer- en ontwikkelvaardigheden, emotionele intelligentie, leesvaardigheden geherdefinieerd, minder focus op kennis, meer op toepassing

7 Platform Onderwijs2032 ‘De inhoud van het onderwijs moet echt anders om leerlingen de kennis en de vaardigheden bij te brengen die ze voor hun toekomst nodig hebben’ Rapport advies Platform Onderwijs2032 is de eerste stap in de herziening van het curriculum van het primair en voortgezet onderwijs in Nederland Bron: Voorwoord advies Platform 2032

8 Onderwijs2032 De uitgangspunten: Minder verplichte vakken Minder feitenkennis Focus op toepassingen Vakoverstijgende aanpak School streeft naar samenwerking met vervolgopleidingen, bedrijfsleven, en andere relevante instellingen Leereffect: Leervaardigheden: inzicht in eigen leerstijl, zelfstandig werken en zelfreflectie Creëren; innovatief vermogen, buiten gebaande paden Kritisch denken Probleemoplossend vermogen

9 Onderwijs 2032 Kern curriculum: Vaste basis van kennis en vaardigheden dat zich beperkt tot datgene wat alle leerlingen nodig hebben om succesvol te zijn in het vervolgonderwijs en in de maatschappij. Verbreding: Scholen en leerlingen maken keuzes op basis van voorkeuren school (missie, visie) en leerlingen (talenten en voorkeuren)

10 Onderwijs 2032 Kern curriculum: Afgebakend, wettelijk verankerd. Meer verdieping (toepassing), minder vakken Voorgeschreven door overheid Centrale toetsing Verbreding: Keuzedeel vrij in te vullen door scholen en leerlingen Toetsing primair door de school

11 Onderwijs 2032 Kern curriculum: Nederlandse taal Rekenen en wiskunde Engels Digitale geletterdheid Burgerschap Verbreding: Vreemdetalenonderwijs – Nadruk op communicatie en cultuur Natuurwetenschappelijke verdieping – Techniek, scheikunde, scheikunde, biologie Mens en maatschappij – Geschiedenis, aardrijkskunde, economie, Bewegen en sport Kunst en cultuureducatie Beroepsgerichte verdieping

12 Conclusie Adviesrapport Platform 2032 is in lijn met Pisa2018 en de 21st century competences van de OECD en vernieuwingen in landen zoals Schotland, Ierland, Finland, Canada, etc. Invoering zal leiden tot veel veranderingen in het VO Overheid zal gedeeltelijk leidend zijn (kerncuriculum) School is leidend bij de uitwerking van de verbreding Begin nu al met de voorbereidingen / orientatie

13 Advies Creëer ruimte in het huidige curriculum door: -Invoering van projectweken voor competentiegericht onderwijs -Invoering van lestijdverkorting -Focus op verplichte vakken: -Moderne vreemde talen onderwijs op VWO, -Wereldburgerschap en ICT -Leer van andere Entreprenasium scholen -Implementatie van de projectmatige modules die veranderende houding en vaardigheden adresseren

14 Onderwijs2032 en Entreprenasium Houding en gedrag: Project: Jij de baas, etc 7 Habits of Covey (studiereis april 2016), High Tech High (studiereis maart 2017) Innovatieve pedagogische aanpak: Unic, Vathorst (inspiratiemiddag in september) Leerling leidend : Dingstede College, Hondsdrug colleges Gebruik van een portfolio Wereldoriëntatie: Project: Jij de wereldburger Unesco world citizenship programma Vakoverschrijdende aanpak: Rietveld College IJssel College Keuzetijd: Agnieten college School in relatie tot de buitenwereld: Heerbeeck College Profielwerkstukken: Pieter Groen College

15 Discussie Is dit haalbaar?


Download ppt "Onderwijsveranderingen in Nederland Glazen bol 2.0 ? Fred Verboon 19 mei 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google