De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uitgeverij Malmberg Presentatie Wouter Westerkamp.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uitgeverij Malmberg Presentatie Wouter Westerkamp."— Transcript van de presentatie:

1 Uitgeverij Malmberg Presentatie Wouter Westerkamp

2  Aanleiding instellingsexamens rekenen  Uitgangspunten en kaders  Opdracht  Samenstelling vaststellingscommissie  Werkwijze  Implementatie op school

3  Deze unieke onderwijswet legt de kern van het onderwijs voor langere tijd vast. Voor alle sectoren.  De regelgeving impliceert dat mbo-instellingen voor de cohorten vanaf 2010 – zolang er voor een opleiding nog geen centraal ontwikkeld examen rekenen beschikbaar is – instellingsexamens moeten afnemen op basis van het vereiste referentieniveau.  Instellingen hebben de mogelijkheid in (een deel van) deze periode deel te nemen aan pilotexamens. Deze gelden dan als instellingsexamen

4 Het instellingsexamen:  moet overeenkomen met het 2F of 3F referentieniveau;  moet voor afname door de instelling vastgesteld worden;  moet onder kwalificerende omstandigheden worden afgenomen;  valt onder verantwoordelijkheid van de examencommissie van de instelling.

5  Het resultaat telt niet mee bij de afweging zakken / slagen.  Het resultaat mag op (de bijlage van) het diploma vermeld worden.

6 Stel voor 2011 en voor 2012 de instellingsexamens 2F en 3F vast die in opdracht van uitgeverij Malmberg ontwikkeld worden.

7  J.G. KruijsRekencoördinator Sector Techniek Docent Exacte vakken | Deltion College  Cecilia BroodbakkerMedewerker Onderwijs & Innovatie | ROC Flevoland  Thomas van den ElzenDocent : Wiskunde en rekenen, werktuigbouwkunde en Nederlands |ROC Ter AA  Wouter Westerkamponderwijskundig procesbegeleider |ROC Mondriaan

8  Géén instellingsexamen Rekenblokken, maar een instellingsexamen rekenen.  Examen zal in opzet en inhoud vergelijkbaar moeten zijn met nog te ontwikkelen landelijke examens (voor zo ver mogelijk).  Domein getallen komt voor in andere domeinopgaven (Verhoudingen, Meetkunde en verbanden) De verhoudingen tussen de laatste drie domeinen dient ongeveer gelijk te zijn (1:1).

9  Minstens 40 opgaven om gok kans te verkleinen  Alleen computer scoorbare opgaven  Digitale rekenmachine  Instelling bepaalt zelf cesuur en tijdsduur  Door opgaven bladeren kan

10  Afspraken maken met Malmberg over werkwijze en vaststellingsprocedure  Bespreken papieren versie in commissie  Bespreken papieren versie met ontwikkelaar en opdrachtgever  Bespreken digitale versie in commissie  Bespreken digitale versie met ontwikkelaar en opdrachtgever

11  Bij vraag over bouten: leerlingen van technische opleiding hier in het voordeel  Teveel tekst  Rekensom werd puzzel  Tekst te moeilijk  Tekening niet duidelijk/onderscheidend genoeg


Download ppt "Uitgeverij Malmberg Presentatie Wouter Westerkamp."

Verwante presentaties


Ads door Google