De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Planning & Control cyclus Bestuursrapportage 2011 Themabegroting 2012 Lokale lasten (belastingdruk) TECHNISCH BERAAD 3 NOVEMBER 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Planning & Control cyclus Bestuursrapportage 2011 Themabegroting 2012 Lokale lasten (belastingdruk) TECHNISCH BERAAD 3 NOVEMBER 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Planning & Control cyclus Bestuursrapportage 2011 Themabegroting 2012 Lokale lasten (belastingdruk) TECHNISCH BERAAD 3 NOVEMBER 2011

2 PLANNING & CONTROL CYCLUS Verantwoordings- en Perspectiefnota: juli Verantwoordings- en Perspectiefnota: juli Themarekening: juli Themarekening: juli Themabegroting: november Themabegroting: november Bestuursrapportage: november Bestuursrapportage: november Planning Control

3 BESTUURSRAPPORTAGE (1) Opbouw bestuursrapportage: Thema’s Ontwikkelingen (inclusief financiële gevolgen); Formalisering budgetten; Reactie moties en amendementen. Bijlagen Uitkomsten (blz. 31); Administratieve begrotingswijzigingen (blz. 35); Overzicht CISKA voorstellen (blz. 39); Uitwerking motie uitvoeringsprogramma nieuw beleid (blz. 43).

4 BESTUURSRAPPORTAGE (2) Gevolgen bestuursrapportage Formalisering voor en nadelen Doorwerking bestuursrapportage in de Themabegroting Incidenteel = geen doorwerking Structureel = wel doorwerking (via raadsvoorstel) ‘Na akkoord van de raad via begrotingswijziging’

5 BESTUURSRAPPORTAGE (3) Opbouw voorziening 'Verliezen Grondbedrijf‘ (blz. 30) Stand 1 januari 20118.700.000 Toevoeging Verantwoordings- en perspectiefnota 20115.100.0001) Bestuursrapportage 20113.430.0002) 8.530.000 Stand na besluitvorming bestuursrapportage 2011 17.230.000 1)Dekking project Stadiongebied (Noord-Oost) 2) Dekking toevoeging bestuursrapportage 2011 Winst project Industrieterrein Kanaal680.000 Onttrekking Algemene reserve geblokkeerd2.750.000 3.430.000 Dekking rentederving vorming voorziening Beschikbaargesteld krediet (V&P nota 2011)200.000 Benodigd voor dekking van de rentederving110.000 Beschikbaar voor (mogelijke) afwaardering in 201290.000

6 THEMABEGROTING (1) Indeling Themabegroting Deel 1 (blz. 9): 6 thema’s Indeling per thema: Beschrijving en hoofdstructuur Koers van Heerenveen Doelen, resultaten en beoogde maatschappelijk effecten Wat gaat het kosten Reserves en voorzieningen Totaal middelen

7 Indeling Themabegroting Deel 2 (blz. 55): 7 verplichte paragrafen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Lokale heffingen THEMABEGROTING (2)

8 Indeling Themabegroting Deel 3 (blz. 81): Financiële begroting (overzichten) Totaal overzicht themabegroting Overzicht reserves en voorzieningen Overzicht van te verstrekken subsidies Berekening EMU-saldo Projecten grondbedrijf e.a. Investeringsplan Grafiek totaal begroting 2012 Verklaring verschillen 2012 t.o.v. 2011 THEMABEGROTING (3)

9 LASTENDRUK (1) ONTWIKKELING LOKALE LASTEN 2012 Afvalstoffenheffing2,5 %Verhoging 4% -/- 1,5% Rioolheffing2,5 %Watertakenplan Onroerende-zaakbelastingen1,5 %Inflatie 2,0 %Extra verhoging 1,0 %Slagboomtarief 4,5 % De verhoging van de onroerende-zaakbelastingen is conform de besluitvorming in de Verantwoordings- en perspectiefnota 2011.

10 LASTENDRUK (2) Lokale heffingHuurwoning Koopwoning waarde € 185.000 Koopwoning waarde € 300.000 Koopwoning waarde € 400.000 Afvalstoffenheffing231,05 Rioolheffing156,96 OZB0,00215,34349,20465,60 Lokale lasten 2011388,01603,35737,21853,61 Afvalstoffenheffing234,41 Rioolheffing160,80 OZB0,00230,33373,50498,00 Lokale lasten 2012395,21625,54768,71893,21 Mutatie 2012 t.o.v. 20117,2022,1931,5039,60 Lastendruk 2012 t.o.v. 2011 (Meerp.huish.)

11 LASTENDRUK (3)

12 LASTENDRUK (4) Ontwikkeling belastingdruk 2007-2012

13 LASTENDRUK (5) Ontwikkeling belastingdruk 2007-2012

14 LASTENDRUK (6) Ontwikkeling belastingdruk 2012 t.o.v. 2007 (in %)

15 Huurwoning Koopwoning waarde € 185.000 Koopwoning waarde € 300.000 Koopwoning waarde € 400.000 Omslagpunt Koopwoning waarde € 357.000 Afvalstoffenheffing met slagboomtarief144,09 OZB zonder slagboomtarief0,00228,29370,20493,60 440,54 Totaal144,09 372,38 514,29 637,69 584,63 Afvalstoffenheffing zonder slagboomtarief140,16 OZB met slagboomtarief0,00230,33373,50498,00 444,47 Totaal140,16 370,49 513,66 638,16 584,63 Totaal effect gecombineerde aanslag -3,93 -1,89 -0,63 0,47 0,00 OMSLAG SLAGBOOMTARIEF NAAR OZB Financieel effect en omslagpunt

16 OMSLAG SLAGBOOMTARIEF NAAR OZB Financieel effect en omslagpunt

17 VRAGEN ? Planning & Control cyclus Bestuursrapportage 2011 Themabegroting 2012 Lokale lasten (belastingdruk)


Download ppt "Planning & Control cyclus Bestuursrapportage 2011 Themabegroting 2012 Lokale lasten (belastingdruk) TECHNISCH BERAAD 3 NOVEMBER 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google