De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Circulair denken en doen in de Metropool regio Amsterdam Jacqueline Cramer Ambassadeur Circulaire Economie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Circulair denken en doen in de Metropool regio Amsterdam Jacqueline Cramer Ambassadeur Circulaire Economie."— Transcript van de presentatie:

1 Circulair denken en doen in de Metropool regio Amsterdam Jacqueline Cramer Ambassadeur Circulaire Economie

2 Ambitie 2 De MRA wil wereldwijd voorloper zijn op het gebied van slimme oplossingen voor de beperkte beschikbaarheid van grondstoffen door het herontwerpen en sluiten van kringlopen. Tegelijkertijd realiseren we daarmee innovatie en nieuwe bedrijvigheid in de eigen regio Speerpunten 1.Energietransitie versnellen 2.Herontwerpen van producten en producthergebruik 3.Hoogwaardig verwaarden van grondstofstromen Nadruk op regio schaal: daarnaast lokale initiatieven

3 Energietransitie versnellen

4 4

5 Herontwerpen van producten/producthergebruik Hoogwaardig verwaarden van grondstofstromen

6 Refuse Reduce Re-use Repair Refurbish Remanufacture Re-purpose Redesign Recycle Recover (energy) Hoog Niveaus van circulariteit (10 R’s) Laag

7 7 Grondstofstromen Herontwerpen van producten en diensten: Cradle to Cradle Voorbeeld: matrassen

8 8 Reuse, Repair and Repurpose Bedrijvigheid meestal lokaal Circulair inkopen: stimulans

9 Nieuwe business modellen: sharing & leasing

10 Hoogwaardig verwaarden van grondstofstromen

11 PRIORITEITEN VOOR 2015-2017 -Op gemeentelijke schaal: Voortbouwen op activiteiten op het gebied van preventie, afvalscheiding en inzameling en allerlei vormen van producthergebruik. Deze activiteiten kunnen worden opgeschaald en geprofessionaliseerd. -Op (sub)regioschaal: Kringloopsluiting van 9 grondstofketens (prioritering in MRA verband), stimulering van teelt van biogewassen en bevordering van circulair inkopen 11

12 Starten met hoogwaardige recycling van (een keuze uit) 9 prioritaire grondstofstromen: 1. biomassa (GFT, zuiveringsslib, agro-food, openbaar groen (incl. waterplanten); 2. bouw- en sloopmaterialen; 3. elektronisch en elektrisch afval; 4. niet meer draagbaar textiel; 5. plastics; 6. inco- en luiers; 7. matrassen 8. servers van ICT sector; 9. metalen; 12

13 In Metropoolregio: overheid neemt regie 13 Biomassa: zuiveringsslib (verwaarding door waterketen; loopt al goed); Bouw- en sloopmaterialen; opdrachtgevers (waaronder de overheid) nemen regie via aanbestedingsbeleid en opdrachtnemers voeren uit (samenwerking in MRA verband?); Elektrisch- en elektronisch afval; opzetten van ontmantelings-werkplaatsen in subregio’s; vrijkomende materialen poolen voor verwerking in/buiten de regio (samenwerking in MRA verband?)

14 In Metropoolregio: bedrijfsleven neemt regie (1) Biomassa (GFT opwerken tot bio aromaten en/of eiwitten: initiatief ligt bij afvalverwerkingsbedrijven) Biomassa (agro-food; hoogwaardige recycling: initiatief ligt bij agrofoodketen); Plastics (overheid schept condities via zekerheid over volume plastics; markt investeert in plastic sorteerfabriek; kunststof recycling monostromen); Textiel (overheid schept condities via zekerheid over volume niet meer draagbaar textiel en mogelijke afzet recyclaat; markt investeert in textiel sorteerfabriek); 14

15 In Metropoolregio: bedrijfsleven neemt regie (2) Inco-materialen en luiers (hoogwaardig recyclen: initiatief ligt bij verwerkingsbedrijven primair i.s.m. zorginstellingen en kinderdagverblijven; daarna ook inzet van gemeenten); Matrassen (hoogwaardige recycling: eerst nationaal verwijderingsbijdrage invoeren/ketendeficit oplossen); Servers van ICT sector (hoogwaardig hergebruik/recycling: initiatief ligt bij ICT sector); Metalen (metaalrecycling is wereldmarkt; primair starten met nichemarkten voor recycling van vervuild metaal en mogelijk van metalen uit elektrisch/elektronisch afval) 15

16 Biomassa teelt (overheid gronduitgifte/r.o beleid; markt productie materialen) Samenwerking in MRA verband? 16 Bio-based producten uit b.v. bamboe, vlas, hennep, openbaar groen en waterplanten

17 17 1.Mate van circulariteit; 2.Verbetering van product/dienst op People, Planet en Profit. Uitgaande van: objectiviteit; transparantie en non-discriminatie Circulair inkopen

18 Diverse praktijken BeginnersPeletonKoplopers

19 Invoering van circulair inkoopbeleid: in MRA verband? In 2018: tenminste 10 % van jaarlijkse inkoop- en aanbestedingscontracten (speerpunten) circulair? In 2018: tenminste 3 nieuwkomers op het gebied van circulaire economie voor 3 jaar adopteren? Na 2018: ambities verhogen? Communicatie en breed draagvlak: cruciaal 19


Download ppt "Circulair denken en doen in de Metropool regio Amsterdam Jacqueline Cramer Ambassadeur Circulaire Economie."

Verwante presentaties


Ads door Google