De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie stand van zaken AMHK Gelderland Noord en Midden Transitiemanagers G7 4 februari 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie stand van zaken AMHK Gelderland Noord en Midden Transitiemanagers G7 4 februari 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie stand van zaken AMHK Gelderland Noord en Midden Transitiemanagers G7 4 februari 2014

2 Uit Verkenning AMHK in Gelderland: 1.Veiligheid centraal 2.Dichtbij 3.Onafhankelijk 4.Experts voor alle specifieke doelgroepen 5.Integraal en systeemgericht Uitgangspunten AMHK Gelderland

3  Fungeren als herkenbaar en toegankelijk Advies en meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling  Verlenen van advies en consult aan de melder  Doen van onderzoek nav een melding om te bepalen of sprake is van kindermishandeling of andere vorm van hg.  Informeren van, indien nodig, politie, RvdK en inschakelen van passende hulpverlening  Overdragen van casus aan RvdK als vrijwillige hulpverlening probleem niet kan oplossen Wettelijke taken AMHK

4 Procesmodel voor de uitvoering van de wettelijke taken van het AMHK

5 Niet-wettelijke taken in AMHK?  Uitvoering WTH  Advies projectgroep: hoort in AMHK  Deelname screeningsoverleg  Advies projectgroep: essentiële taak, hoort in AMHK  Regievoering  Advies projectgroep: AMHK speelt centrale rol in proces, hoort in AMHK  Monitoring  Advies projectgroep: AMHK is meest geëigende partij om casusregie te voeren  Expertise opbouwen en onderhouden op hg  Advies projectgroep: Hoort bij AMHK, zeker bij start met scenario 1

6 Rol AMHK in het veiligheidshuis

7 Overige taken wel/niet in AMHK?  Voorlichting en deskundigheidsbevordering  Advies projectgroep: absoluut een taak die bij het AMHK thuishoort, deskundigheid breed ter beschikking stellen  Spoedeisende zorg, crisisdienst, crisisinterventie  Advies projectgroep: voorstel G7 afwachten, crisisdienst hoeft niet per sé bij AMHK

8 De projectgroep adviseert bovenregionaal afspraken te maken over:  Behoud van specifieke expertise  Inzet van vertrouwensartsen  Maken van eenduidige afspraken  Afspraken over regio-overschrijdende casussen  Inzet crisisdienst  Interne deskundigheidsbevordering  Inkopen extern trainingsaanbod  Voorlichting en training  Gezamenlijke verantwoording Bovenregionale afspraken

9  Start in 2014 met scenario 1 (outreachend werken)  Groei waar mogelijk door naar scenario 2 (AMHK gaat werken in gebiedsgerichte teams)  Kijk naar de lokale omstandigheden in de betreffende regio bij de mogelijke doorgroei  Situeer in iedere veiligheidsregio een AMHK (dus drie in totaal) Keuze scenario

10 AMHK en SAVE  Save = samen veilig => outreachende werkwijze van (afgeslankte/vernieuwde) BJZ, samen met andere partners zoals: Raad, WSG, EKC  Save = JB, JR en dranghulp in het vrijwillige kader (voorwaardelijke hulpverlening) (=BJZ)  Advies: samenspel tussen AMHK en Save, sociale wijkteams en andere samenwerkingspartners is noodzakelijk. (Opschalen en afschalen)  Advies: AMK formatie is noodzakelijk voor AMHK.


Download ppt "Presentatie stand van zaken AMHK Gelderland Noord en Midden Transitiemanagers G7 4 februari 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google