De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Herstructurering De Betho Informatieve raad d.d. 12 november 2015 Participatiewet Afschaffen Wsw, beschut werken Doelgroep uitbreiding Re-integratie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Herstructurering De Betho Informatieve raad d.d. 12 november 2015 Participatiewet Afschaffen Wsw, beschut werken Doelgroep uitbreiding Re-integratie."— Transcript van de presentatie:

1 Herstructurering De Betho Informatieve raad d.d. 12 november 2015 Participatiewet Afschaffen Wsw, beschut werken Doelgroep uitbreiding Re-integratie

2 Aanleiding Per 1 januari 2015 afschaffing Wsw Uitbreiding doelgroep met jonggehandicapten met arbeidsvermogen Gemeenten verantwoordelijk voor organisatie beschut werk Korting op Wsw-gelden en Participatiebudget

3 Bestuursopdracht Vaststelling op 24 maart 2015 door AB De Betho Uitwerken 3 scenario’s: 1. Afbouw 2. Status quo 3. Uitbreiding met ontwikkelopties Randvoorwaarden

4 Uitvoering Wsw (en beschut werken) blijft bij De Betho Omzettaakstelling gemeenten (uitbesteding aan Betho) blijft van kracht Financiële reserves van De Betho inzetten voor reorganisatie Ontwikkelopties bedrijfseconomisch verantwoord Functie van B-flex (werkervaring met behoud van uitkering) blijft overeind De Betho verantwoordelijk voor integrale werkgeversbenadering

5 Scenario’s 1.Afbouw 2.Status quo 3.Uitbreiding met ontwikkelopties

6 Afbouwscenario (1) Sluiting De Betho in 2016 Ontslag leidinggevenden, stafpersoneel Verkoop panden Verplichtingen t.a.v. het Wsw-personeel blijven bestaan

7 Afbouwscenario (2) Conclusies en bevindingen Afbouw leidt tot hoge kosten voor gemeenten. Gemeenten houden verantwoordelijkheid voor sociale werkvoorziening Desinvestering gebouw en verlies aan personeel Advies Afbouwscenario afwijzen op grond van kosten en desinvestering

8 Scenario status quo (1) Continuering huidige situatie. Geleidelijke aanpassing organisatie De Betho vanaf 2016 Afbouw Wsw aantallen met 5% per jaar Afbouw Wsw-subsidie

9 Scenario status quo (2) Conclusies en bevindingen Geen hogere gemeentelijke bijdragen tot en met 2020; reservepositie De Betho voldoende tot en met 2020 Geen noodzaak tot snelle besluitvorming Tekorten mogelijk na 2020 door korting op rijksbijdrage Wsw en afbouw Wsw-doelgroep (5 % per jaar) Advies Kennis nemen; onzeker financieel perspectief na 2020

10 Uitbreidingsscenario (1) Ontwikkelopties a)Samenwerking /integratie Test en Training en B-flex b)Dagbesteding voor bredere doelgroep (niet alleen arbeidsmatig) c)Nieuwe doelgroepen (beschut werken, wajongers) d)Integrale werkgeversbenadering e)Participatietrajecten

11 Uitbreidingsscenario (2) Conclusie en advies per ontwikkeloptie a)Kiezen voor samenwerking/integratie Test en Training en B-flex op één locatie (binnen De Betho) b)De Betho vooralsnog alleen aanbieder van arbeidsmatige dagbesteding (kernactiviteit De Betho) c)Doorontwikkeling B-flex als voorziening voor bredere doelgroep (Wajongers, max. WW) d)Intensiveren en verbeteren Integrale werkgeversbenadering (Thoolse werkgeversbenadering als voorbeeld) e)Organisatie gemeentelijke participatietrajecten (klusjesdienst, boodschappendienst, e.d.)

12 Standpunt Algemeen Bestuur Voorgenomen standpunt Algemeen bestuur GR De Betho op 15 september 2015: Uitwerking van het uitbreidingsscenario met ontwikkelopties

13 Vervolgprocedure Raadpleging colleges van B.&W. en gemeenteraden Besluitvorming colleges van B.&W. en gemeenteraden uiterlijk december 2015. Uitwerking gekozen ontwikkelopties in business cases Vanaf januari 2016 besluitvorming diverse business cases

14 Vragen ?


Download ppt "Herstructurering De Betho Informatieve raad d.d. 12 november 2015 Participatiewet Afschaffen Wsw, beschut werken Doelgroep uitbreiding Re-integratie."

Verwante presentaties


Ads door Google