De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toelichting zienswijze van de fam. Van Hal en Haerkens Ontsluiting gebouw plan Elzenstraat 60 naar de Elzenstraat goed gepland? of is er een veiliger alternatief?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toelichting zienswijze van de fam. Van Hal en Haerkens Ontsluiting gebouw plan Elzenstraat 60 naar de Elzenstraat goed gepland? of is er een veiliger alternatief?"— Transcript van de presentatie:

1 Toelichting zienswijze van de fam. Van Hal en Haerkens Ontsluiting gebouw plan Elzenstraat 60 naar de Elzenstraat goed gepland? of is er een veiliger alternatief? 1

2 Kleine terugblik in de tijd van het project tot nu toe Inleiding informatie voorziening van initiatief nemer Oriënterende gesprekken met belanghebbenden zoals: Dhr. Ph. van Haeren Wethouder J. de Graaf Dhr. H. Verberkt ambtenaar afd. ruimtelijke ordening Bestuur van de wijkraad Oost Indienen van het plan en onze reactie d.m.v. zienswijze Na het indienen van de zienswijze mochten wij als burgers niets meer van de gemeente vernemen. Tot er een stuk in de krant van 20 12 2013 verscheen waarbij tussen de regels door onze zienswijze als onbelangrijk werd afgedaan, de weg moest er komen omdat anders de bewoners moesten omrijden. De huidige bewoners rijden al jaren om wegens het eenrichtingsverkeer in de Elzenstraat. 2

3 Acties om zienswijze van de juiste voorbeelden te voorzien. We hebben een gesprek aangevraagd met bestuur wijkraad Oost. Tot op heden hebben beide indieners van de zienswijze nog geen enkele reactie ontvangen of de situatie veilig wordt geacht door een verkeersdeskundige. Wij vragen ons af of er werkelijk door de gemeente samen met de politie een daadwerkelijke schouw is geweest? Of is het alleen een schouw vanachter het bureau geweest? Is er serieus gekeken maar een andere veiliger uitrijd mogelijkheid? Om de zienswijze nog wat extra toe te lichten hebben we een paar foto’s en opmerkingen gemaakt die aantonen dat er met een nieuwe uitrit in de elzenstraat veel onveilige situaties ontstaan. 3

4 Situatie Elzenstraat t.o.v. Inleg Breedte Elzenstraat 2 richtingen t.o.v. breedte inleg. Geen extra gescheiden voetpad. Geen extra gescheiden fietspad. Auto’s, fietsers en voetgangers moeten gezamenlijk gebruik maken van de smalle doorgaande weg de Elzenstraat.(6 meter) Auto’s vanuit uitrit kunnen onmogelijk richting Elzenstraat zonder de midden as van de straat te overschrijden. 4

5 Situatie Elzenstraat t.o.v. Inleg Breedte Elzenstraat waar de nieuwe uitrit is gepland bij 2 richting verkeer t.o.v. breedte inleg waarbij geen doorgaand verkeer is. De geplande weg doorkruist nu bestaande parkeerplaatsen. Op deze parkeerplaatsen staan altijd auto’s waardoor het zicht naar links en rechts wordt belemmerd. De kans is groot dat vooral fietsers en bromfietser te laat worden gezien. 5

6 Situatie Elzenstraat t.o.v. Inleg Een extra kruising (onoverzichtelijke in- en uitrit in de smalle Elzenstraat binnen 15 meter t.o.v. de veel bredere inleg. Hiertussen een extra uitrit?? Hoe breed?? Twee richting verkeer?? bereikbaar voor bijvoorbeeld vuilniswagen? 6

7 Situatie Elzenstraat t.o.v. Inleg Hoe smal en druk kan het af en toe zijn?? Onderweg van de Brakelstraat rechtsaf naar de volgende kruising veilig??? Voor voetgangers is er gelegenheid om aan te sluiten op de Elzenstraat. Binnen een afstand van 15 meter een volgende kruising. Ook hier kan men alleen richting de Karel Doormanstraat rijden door ruim de midden as van de straat te overschrijden. 7

8 Situatie Elzenstraat t.o.v. Inleg Waarom heeft men een andere uit en inrit niet overwogen? Een veiliger oplossing is toch simpel te realiseren! Als men vanuit de parkeerplaats tussen het complex en schilder Bos rijdt heeft men een uitstekend overzicht op de Elzenstraat zowel naar links als naar rechts. Men heeft overzicht op het verkeer uit de Brakel straat. Hierna heeft men geen belemmeringen meer in de straat tot aan de Karel Doormanstraat. 8

9 Ondersteuning van overige bewoners Zijn het alleen 2 heren die deze zienswijze naar voren brengen?? Nee!!!! Er zijn minimaal 45 mede bewoners die de zienswijze van de heren van Hal en Haerkens konden onderschrijven om de in- en uitrit op een veiliger locatie te brengen. 9

10 Situatie Elzenstraat t.o.v. Inleg Waarom de zienswijze? Wat is er tegen extra veiligheid voor de burger? Er is ondersteuning van zowel de wijkraad Oost als van 45 bewoners en gebruikers van de Elzenstraat om het bestemmingsplan met ID nummer NL.IMRO.00756.BP13Bmr Elzenstraat 60 –ON01 te heroverwegen in verband met de veiligheid in de Elzenstraat ter hoogte van het nieuw te bouwen project. Er ligt toch een andere reële oplossing binnen handbereik. Geachte commissie leden wij danken u voor de gelegenheid dat wij onze zienswijze hier bij U konden toelichten. 10


Download ppt "Toelichting zienswijze van de fam. Van Hal en Haerkens Ontsluiting gebouw plan Elzenstraat 60 naar de Elzenstraat goed gepland? of is er een veiliger alternatief?"

Verwante presentaties


Ads door Google