De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie Gz.99 Lz.Jes. 35 Ps.99: 1, 2, 4 Preek Ps.25: 1, 2 Collecte Gz.95: 1, 2 Gz.95: 3, 4.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie Gz.99 Lz.Jes. 35 Ps.99: 1, 2, 4 Preek Ps.25: 1, 2 Collecte Gz.95: 1, 2 Gz.95: 3, 4."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie Gz.99 Lz.Jes. 35 Ps.99: 1, 2, 4 Preek Ps.25: 1, 2 Collecte Gz.95: 1, 2 Gz.95: 3, 4

2 Liturgie Gz.99 Lz.Jes. 35 Ps.99: 1, 2, 4 Preek Ps.25: 1, 2 Collecte Gz.95: 1, 2 Gz.95: 3, 4 Avonden rond “Bevrijding” in De Bining

3 Liturgie Gz.99 Lz.Jes. 35 Ps.99: 1, 2, 4 Preek Ps.25: 1, 2 Collecte Gz.95: 1, 2 Gz.95: 3, 4 Vrijwilliger voor de S.I.R.O. Woonzorgcentrum Sinnehiem in Haulerwijk Sinnehiem Radio omroep is met spoed op zoek naar een vrijwilliger. Een vrijwilliger die verantwoordelijk wordt voor het technisch gedeelte van de SIRO. Het bijhouden van het computerprogramma en de uitzendinstallatie. Bent u technisch aangelegd en lijkt het u leuk om de SIRO te ondersteunen, meld u dan aan als vrijwilliger of neem vrijblijvend contact op. Vrijwilligerscoördinator Dineke Oenema. Tel: 0516-568770, Mail: dineke.oenema@liante.nl

4 Liturgie Gz.99 Lz.Jes. 35 Ps.99: 1, 2, 4 Preek Ps.25: 1, 2 Collecte Gz.95: 1, 2 Gz.95: 3, 4 Oppas zondag 27 maart

5 Liturgie Gz.99 Lz.Jes. 35 Ps.99: 1, 2, 4 Preek Ps.25: 1, 2 Collecte Gz.95: 1, 2 Gz.95: 3, 4 Deze informatie is overgenomen van de website gkv-haulerwijk.nl. Onjuistheden kunt u doorgeven via agenda.gkv.haulerwijk@gmail.com. Agenda aanstaande week 1/2 zondag 27 maart 09:15 Oppas: Martin en Hennie 09:30 Kerkdienst - Br. W. Schaaij 14:00 Kerkdienst/Avondmaal - Ds. J.D. van 't Zand (Sneek) 14:00 Kind in Kerk (Bovenbouw) 15:00 Bloemen bezorgen: Fam. E. Wagenaar dinsdag 29 maart 19:45 Ledenvergadering ChristenUnie Ooststellingwerf (in Sinnehiem)

6 Liturgie Gz.99 Lz.Jes. 35 Ps.99: 1, 2, 4 Preek Ps.25: 1, 2 Collecte Gz.95: 1, 2 Gz.95: 3, 4 Deze informatie is overgenomen van de website gkv-haulerwijk.nl. Onjuistheden kunt u doorgeven via agenda.gkv.haulerwijk@gmail.com. Agenda aanstaande week 2/2 donderdag 31 maart 19:45 Vergadering Kringenwerk (door de CKL) zondag 3 april 09:15 Oppas: Irene en Geertruida 09:30 Kerkdienst - Br. J. Meijer 14:00 Kerkdienst - Br. A. Smit 14:00 Kind in Kerk (Onderbouw) 15:00 Bloemen bezorgen: Br. G Reinders

7 Liturgie Gz.99 Lz.Jes. 35 Ps.99: 1, 2, 4 Preek Ps.25: 1, 2 Collecte Gz.95: 1, 2 Gz.95: 3, 4 Deze informatie is overgenomen uit de ledenlijst. Onjuistheden kunt u doorgeven via kerkgids@gkv-haulerwijk.nl. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben, kunt u dat doorgeven aan het BeamTeam. Jarigen aanstaande week Di 29-03Lars Hoekstra (4) Di 29-03Marije v/d Vaart (26) Wo 30-03H.J. Barelds - Sturing (54) Wo 30-03Karin Bijzitter (24) Vr 01-04H.M. de Boer - Das (43)

8 Liturgie Gz.99 Lz.Jes. 35 Ps.99: 1, 2, 4 Preek Ps.25: 1, 2 Collecte Gz.95: 1, 2 Gz.95: 3, 4 Uitleg bloemstuk Paasschikking Halleluja, lof zij het Lam, die onze zonden op Zich nam, wiens bloed ons heeft geheiligd, die dood geweest is, en Hij leeft, die 't volk, dat Hij ontzondigd heeft, in eeuwigheid beveiligt.

9 Liturgie Gz.99 Lz.Jes. 35 Ps.99: 1, 2, 4 Preek Ps.25: 1, 2 Collecte Gz.95: 1, 2 Gz.95: 3, 4 De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © 2004/2007, tenzij anders vermeld. Mededelingen op de beamer? Stuur voor vrijdag 18.00 uur een e-mail naar beamteam@gkv-haulerwijk.nl. Welkom Voorganger:ds. J.D. van ’t Zand Organist:br. M. Jansma Beamist:br. D.D. Rouwhorst

10 Liturgie Gz.99 Lz.Jes. 35 Ps.99: 1, 2, 4 Preek Ps.25: 1, 2 Collecte Gz.95: 1, 2 Gz.95: 3, 4

11 Liturgie Gz.99 Lz.Jes. 35 Ps.99: 1, 2, 4 Preek Ps.25: 1, 2 Collecte Gz.95: 1, 2 Gz.95: 3, 4 On-zehulpisindenaamvandeHE-RE, diehe-melenaar-dege-maaktheeft.A-men. Votum en zegengroet

12 Liturgie Gz.99 Lz.Jes. 35 Ps.99: 1, 2, 4 Preek Ps.25: 1, 2 Collecte Gz.95: 1, 2 Gz.95: 3, 4

13 Liturgie Gz.99 Lz.Jes. 35 Ps.99: 1, 2, 4 Preek Ps.25: 1, 2 Collecte Gz.95: 1, 2 Gz.95: 3, 4 Gezang 99: 1-3 1U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer. Uit een blinkend stromen daald' een engel af, heeft de steen genomen van 't verwonnen graf. U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer.

14 Liturgie Gz.99 Lz.Jes. 35 Ps.99: 1, 2, 4 Preek Ps.25: 1, 2 Collecte Gz.95: 1, 2 Gz.95: 3, 4 Gezang 99: 1-3 2Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer! Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. Weest dan volk des Heren, blijd' en welgezind, en zegt telken kere: "Christus overwint!" U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer.

15 Liturgie Gz.99 Lz.Jes. 35 Ps.99: 1, 2, 4 Preek Ps.25: 1, 2 Collecte Gz.95: 1, 2 Gz.95: 3, 4 Gezang 99: 1-3 3Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot, niets heb ik te vrezen in leven en in dood. U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer.

16 Liturgie Gz.99 Lz.Jes. 35 Ps.99: 1, 2, 4 Preek Ps.25: 1, 2 Collecte Gz.95: 1, 2 Gz.95: 3, 4

17 Liturgie Gz.99 Lz.Jes. 35 Ps.99: 1, 2, 4 Preek Ps.25: 1, 2 Collecte Gz.95: 1, 2 Gz.95: 3, 4 Lezen Jesaja 35 Bevrijding en terugkeer 1 De woestijn zal zich verheugen, de dorre vlakte vrolijk zijn, de wildernis zal jubelen en bloeien, 2 als een lelie welig bloeien, jubelen en juichen van vreugde. De woestijn tooit zich met de luister van de Libanon, met de schoonheid van de Karmel en de Saron. Men aanschouwt de luister van de HEER, de schoonheid van onze God.

18 Liturgie Gz.99 Lz.Jes. 35 Ps.99: 1, 2, 4 Preek Ps.25: 1, 2 Collecte Gz.95: 1, 2 Gz.95: 3, 4 Lezen Jesaja 35 3 Geef kracht aan trillende handen, maak knikkende knieën sterk. 4 Zeg tegen het moedeloze volk: ‘Wees sterk en vrees niet, want jullie God komt met zijn wraak. Gods vergelding zal komen, hijzelf zal jullie bevrijden.’ 5 Dan worden blinden de ogen geopend, de oren van doven worden ontsloten.

19 Liturgie Gz.99 Lz.Jes. 35 Ps.99: 1, 2, 4 Preek Ps.25: 1, 2 Collecte Gz.95: 1, 2 Gz.95: 3, 4 Lezen Jesaja 35 6 Verlamden zullen springen als herten, de mond van stommen zal jubelen: waterstromen zullen de woestijn splijten, beken de dorre vlakte doorsnijden. 7 Het verzengde land wordt een waterplas, dorstige grond wordt waterrijk gebied; waar eenmaal jakhalzen huisden, maakt dor gras plaats voor riet en biezen.

20 Liturgie Gz.99 Lz.Jes. 35 Ps.99: 1, 2, 4 Preek Ps.25: 1, 2 Collecte Gz.95: 1, 2 Gz.95: 3, 4 Lezen Jesaja 35 8 Daar zal een gebaande weg lopen, ‘Heilige weg’ genaamd, geen onreine zal die betreden. Over die weg zullen zij gaan, maar dwazen zijn er niet te vinden. 9 Geen leeuw of roofdier zal daar komen, geen enkel wild dier dwaalt er rond, ze blijven er allemaal weg, alleen zij die verlost zijn zullen daar gaan.

21 Liturgie Gz.99 Lz.Jes. 35 Ps.99: 1, 2, 4 Preek Ps.25: 1, 2 Collecte Gz.95: 1, 2 Gz.95: 3, 4 Lezen Jesaja 35 10 Wie door de HEER bevrijd zijn, keren terug. Jubelend komen zij naar Sion, gekroond met eeuwige vreugde. Gejuich en vreugde trekken de stad binnen, gejammer en verdriet vluchten eruit weg.

22 Liturgie Gz.99 Lz.Jes. 35 Ps.99: 1, 2, 4 Preek Ps.25: 1, 2 Collecte Gz.95: 1, 2 Gz.95: 3, 4

23 Liturgie Gz.99 Lz.Jes. 35 Ps.99: 1, 2, 4 Preek Ps.25: 1, 2 Collecte Gz.95: 1, 2 Gz.95: 3, 4 Psalm 99: 1, 2, 4 1God is Koning, Hij sticht zijn heerschappij. Volken, hoort zijn stem. Buigt u, beeft voor Hem, die met macht gekroond op de cherubs troont. Aarde, word bewogen, beef voor zijn vermogen.

24 Liturgie Gz.99 Lz.Jes. 35 Ps.99: 1, 2, 4 Preek Ps.25: 1, 2 Collecte Gz.95: 1, 2 Gz.95: 3, 4 Psalm 99: 1, 2, 4 2God, die recht gebood, is in Sion groot; van zijn troon belacht Hij der volken macht. Hoog en zeer geducht, heilig en doorlucht is uw naam, o HERE; laten zij die eren!

25 Liturgie Gz.99 Lz.Jes. 35 Ps.99: 1, 2, 4 Preek Ps.25: 1, 2 Collecte Gz.95: 1, 2 Gz.95: 3, 4 Psalm 99: 1, 2, 4 4Maakt Hem altezaam groot, verheft zijn naam. Buigt u voor Hem neer, knielt voor Isrels Heer. Aan zijn voeten reik Hem uw huldeblijk. Heilig, hoog in ere is de Heer der heren.

26 Liturgie Gz.99 Lz.Jes. 35 Ps.99: 1, 2, 4 Preek Ps.25: 1, 2 Collecte Gz.95: 1, 2 Gz.95: 3, 4

27 Liturgie Gz.99 Lz.Jes. 35 Ps.99: 1, 2, 4 Preek Ps.25: 1, 2 Collecte Gz.95: 1, 2 Gz.95: 3, 4 Preek Jesaja 35: 1-10 DE KONINKLIJKE WEG

28 Liturgie Gz.99 Lz.Jes. 35 Ps.99: 1, 2, 4 Preek Ps.25: 1, 2 Collecte Gz.95: 1, 2 Gz.95: 3, 4 Preek Vele koningswegen

29 Liturgie Gz.99 Lz.Jes. 35 Ps.99: 1, 2, 4 Preek Ps.25: 1, 2 Collecte Gz.95: 1, 2 Gz.95: 3, 4 Preek Een weg in de woestijn De woestijn zal zich verheugen, de dorre vlakte vrolijk zijn, de wildernis zal jubelen en bloeien, als een lelie welig bloeien, jubelen en juichen van vreugde. - Jesaja 35: 1-2

30 Liturgie Gz.99 Lz.Jes. 35 Ps.99: 1, 2, 4 Preek Ps.25: 1, 2 Collecte Gz.95: 1, 2 Gz.95: 3, 4 Preek Een heilige weg Daar zal een gebaande weg lopen, ‘Heilige weg’ genaamd (…) - Jesaja 35: 8

31 Liturgie Gz.99 Lz.Jes. 35 Ps.99: 1, 2, 4 Preek Ps.25: 1, 2 Collecte Gz.95: 1, 2 Gz.95: 3, 4 Preek Een veilige weg Geen leeuw of roofdier zal daar komen, geen enkel wild dier dwaalt er rond, ze blijven er allemaal weg (…) - Jesaja 35: 9

32 Liturgie Gz.99 Lz.Jes. 35 Ps.99: 1, 2, 4 Preek Ps.25: 1, 2 Collecte Gz.95: 1, 2 Gz.95: 3, 4 Preek Een vrije weg (…) alleen zij die verlost zijn zullen daar gaan. - Jesaja 35: 9

33 Liturgie Gz.99 Lz.Jes. 35 Ps.99: 1, 2, 4 Preek Ps.25: 1, 2 Collecte Gz.95: 1, 2 Gz.95: 3, 4 Preek Een vrolijke weg Wie door de HEER bevrijd zijn, keren terug. Jubelend komen zij naar Sion, gekroond met eeuwige vreugde. Gejuich en vreugde trekken de stad binnen, gejammer en verdriet vluchten eruit weg. - Jesaja 35: 10

34 Liturgie Gz.99 Lz.Jes. 35 Ps.99: 1, 2, 4 Preek Ps.25: 1, 2 Collecte Gz.95: 1, 2 Gz.95: 3, 4 Preek Een eeuwige weg (…) gekroond met eeuwige vreugde (…) - Jesaja 35: 10

35 Liturgie Gz.99 Lz.Jes. 35 Ps.99: 1, 2, 4 Preek Ps.25: 1, 2 Collecte Gz.95: 1, 2 Gz.95: 3, 4 Preek De Koningsweg (…) Men aanschouwt de luister van de HEER, de schoonheid van onze God. - Jesaja 35: 2b

36 Liturgie Gz.99 Lz.Jes. 35 Ps.99: 1, 2, 4 Preek Ps.25: 1, 2 Collecte Gz.95: 1, 2 Gz.95: 3, 4

37 Liturgie Gz.99 Lz.Jes. 35 Ps.99: 1, 2, 4 Preek Ps.25: 1, 2 Collecte Gz.95: 1, 2 Gz.95: 3, 4 Psalm 25: 1, 2 1'k Hef mijn ziel in vast vertrouwen tot U op, Gij zijt mijn God. Red mij van wie mij benauwen, nu de vijand mij bespot. Nooit maakt Gij beschaamd, o HEER, wie gelovig U verwachten, maar beschaamd staan keer op keer die U trouweloos verachten.

38 Liturgie Gz.99 Lz.Jes. 35 Ps.99: 1, 2, 4 Preek Ps.25: 1, 2 Collecte Gz.95: 1, 2 Gz.95: 3, 4 Psalm 25: 1, 2 2Heer, wijs mij toch zelf de wegen waar mijn voeten veilig gaan; maak mijn hart ertoe genegen, die blijmoedig in te slaan. God mijns heils, naar wie ik smacht, wil mij in uw waarheid leiden, leer mij, daar ik dag en nacht U gelovig blijf verbeiden.

39 Liturgie Gz.99 Lz.Jes. 35 Ps.99: 1, 2, 4 Preek Ps.25: 1, 2 Collecte Gz.95: 1, 2 Gz.95: 3, 4

40 Liturgie Gz.99 Lz.Jes. 35 Ps.99: 1, 2, 4 Preek Ps.25: 1, 2 Collecte Gz.95: 1, 2 Gz.95: 3, 4 Collecte 1e collecte:Diaconie 2e collecte:Verplichtingen Kerkverband

41 Liturgie Gz.99 Lz.Jes. 35 Ps.99: 1, 2, 4 Preek Ps.25: 1, 2 Collecte Gz.95: 1, 2 Gz.95: 3, 4 Deze informatie is overgenomen van de website gkv-haulerwijk.nl. Onjuistheden kunt u doorgeven via agenda.gkv.haulerwijk@gmail.com. Agenda aanstaande week 1/2 zondag 27 maart 09:15 Oppas: Martin en Hennie 09:30 Kerkdienst - Br. W. Schaaij 14:00 Kerkdienst/Avondmaal – Ds. J.D. van 't Zand (Sneek) 14:00 Kind in Kerk (Bovenbouw) 15:00 Bloemen bezorgen: Fam. E. Wagenaar donderdag 31 maart 19:45 Vergadering Kringenwerk (door de CKL)

42 Liturgie Gz.99 Lz.Jes. 35 Ps.99: 1, 2, 4 Preek Ps.25: 1, 2 Collecte Gz.95: 1, 2 Gz.95: 3, 4 Deze informatie is overgenomen van de website gkv-haulerwijk.nl. Onjuistheden kunt u doorgeven via agenda.gkv.haulerwijk@gmail.com. Agenda aanstaande week 2/2 zondag 3 april 09:15 Oppas: Irene en Geertruida 09:30 Kerkdienst - Br. J. Meijer 14:00 Kerkdienst - Br. A. Smit 14:00 Kind in Kerk (Onderbouw) 15:00 Bloemen bezorgen: Br. G Reinders

43 Liturgie Gz.99 Lz.Jes. 35 Ps.99: 1, 2, 4 Preek Ps.25: 1, 2 Collecte Gz.95: 1, 2 Gz.95: 3, 4 Deze informatie is overgenomen uit de ledenlijst. Onjuistheden kunt u doorgeven via kerkgids@gkv-haulerwijk.nl. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben, kunt u dat doorgeven aan het BeamTeam. Jarigen aanstaande week Di 29-03Lars Hoekstra (4) Di 29-03Marije v/d Vaart (26) Wo 30-03H.J. Barelds - Sturing (54) Wo 30-03Karin Bijzitter (24) Vr 01-04H.M. de Boer - Das (43)

44 Liturgie Gz.99 Lz.Jes. 35 Ps.99: 1, 2, 4 Preek Ps.25: 1, 2 Collecte Gz.95: 1, 2 Gz.95: 3, 4 Uitleg bloemstuk Paasschikking Halleluja, lof zij het Lam, die onze zonden op Zich nam, wiens bloed ons heeft geheiligd, die dood geweest is, en Hij leeft, die 't volk, dat Hij ontzondigd heeft, in eeuwigheid beveiligt.

45 Liturgie Gz.99 Lz.Jes. 35 Ps.99: 1, 2, 4 Preek Ps.25: 1, 2 Collecte Gz.95: 1, 2 Gz.95: 3, 4

46 Liturgie Gz.99 Lz.Jes. 35 Ps.99: 1, 2, 4 Preek Ps.25: 1, 2 Collecte Gz.95: 1, 2 Gz.95: 3, 4 Gezang 95: 1, 2 1Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans Jeruzalem; een heerlijk morgenlicht breekt aan: de Zoon van God is opgestaan! 2Geen graf hield Davids Zoon omkneld, Hij overwon, die sterke Held, Hij steeg uit 't graf door eigen kracht, want Hij is God, bekleed met macht!

47 Liturgie Gz.99 Lz.Jes. 35 Ps.99: 1, 2, 4 Preek Ps.25: 1, 2 Collecte Gz.95: 1, 2 Gz.95: 3, 4

48 Liturgie Gz.99 Lz.Jes. 35 Ps.99: 1, 2, 4 Preek Ps.25: 1, 2 Collecte Gz.95: 1, 2 Gz.95: 3, 4 Gezang 95: 1, 2 3Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan; wie in geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet. 4Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan, een leven door zijn dood bereid, een leven tot in eeuwigheid!

49 Liturgie Gz.99 Lz.Jes. 35 Ps.99: 1, 2, 4 Preek Ps.25: 1, 2 Collecte Gz.95: 1, 2 Gz.95: 3, 4

50 Liturgie Gz.99 Lz.Jes. 35 Ps.99: 1, 2, 4 Preek Ps.25: 1, 2 Collecte Gz.95: 1, 2 Gz.95: 3, 4 A-men, a-men, a-men. Amen

51 Liturgie Gz.99 Lz.Jes. 35 Ps.99: 1, 2, 4 Preek Ps.25: 1, 2 Collecte Gz.95: 1, 2 Gz.95: 3, 4

52 Liturgie Gz.99 Lz.Jes. 35 Ps.99: 1, 2, 4 Preek Ps.25: 1, 2 Collecte Gz.95: 1, 2 Gz.95: 3, 4 Tot ziens We hopen u de volgende dienst weer te zien.


Download ppt "Liturgie Gz.99 Lz.Jes. 35 Ps.99: 1, 2, 4 Preek Ps.25: 1, 2 Collecte Gz.95: 1, 2 Gz.95: 3, 4."

Verwante presentaties


Ads door Google