De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jorismavo Examenvoorlichting 2015 - 2016 Studie & Voorbereiding Examen Uitslag Diploma.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jorismavo Examenvoorlichting 2015 - 2016 Studie & Voorbereiding Examen Uitslag Diploma."— Transcript van de presentatie:

1 Jorismavo Examenvoorlichting 2015 - 2016 Studie & Voorbereiding Examen Uitslag Diploma

2 Programma Opening en welkom. Mededelingen mentoren. Van nu tot aan het examen. Van het examen tot aan het diploma.

3 Week 12 Het examen begint vanaf 21 maart met het C.P.E. voor de kandidaten handvaardigheid. Dhr. Verhelst en mw. Courbois zijn de examinatoren. Zij regelen de voorbereiding en uitvoering met de leerlingen Week 13 Dinsdag 29 maart Presentatie Sectorwerkstukken Week 15 11 t/m 15 april Schoolexamen 3 22 april Galafeest klas 4 (van 21.00 – 01.00 uur in het Wijnfort, Lent)

4 Week 16 18 aprilRapportvergadering 20 aprilRapport 3 mee naar huis »controle eindcijfers schoolexamen door ouders/verzorgers en leerlingen »aanvraag herkansingen schoolexamen-onderdelen (max. 2) 22 april Einddatum PTA-4 20-21 april Indien niet akkoord met rapport meteen contact opnemen met school 21-22 april Indien wel akkoord overzichten S.E.-cijfers + eventuele aanvraag herkansingen ondertekend op school afgeven bij administratie

5 Week 17 Maandag 25 en dinsdag 26 april Herkansingen S.E. Leerlingen die op 22 april het PTA nog niet helemaal afgerond hadden maken op maandag 25 en/of dinsdag 26 april verplicht op school de ontbrekende onderdelen, totdat het PTA wel volledig afgerond is. Op deze 2 dagen zijn er geen reguliere lessen. Vergeet niet om het ondertekende cijferoverzicht mee te geven naar school of te komen brengen! Wij bellen niet achter leerlingen aan! Meivakantie = van woensdag 27 april t/m vrijdag 6 mei

6 Week 19 Week 19 = laatste reguliere lesweek en examentraining voor alle leerlingen Maandag 9 mei: Opgave definitieve SE-cijfers aan BRON/DUO Woensdag 11 mei: Instructies Centraal Examen per post naar huis Vrijdag 13 mei = laatste lesdag

7 De “examenbundels” en boekjes “samengevat” (uitgeverij thieme-meulenhoff) zijn voor alle vakken te koop via de (internet)boekhandel. En er zijn diverse goede online mogelijkheden om examens te oefenen, zoals www.examenblad.nl www.examen.nl e.d. www.examen.nl

8 Week 20 + 21 16 t/m 27 mei Centraal Examen Onze leerlingen beginnen op dinsdag 17 mei om 9.00 uur met beeldende vorming / handvaardigheid en Nederlands om 13.30 uur Onze leerlingen eindigen op dinsdag 24 mei met biologie om 13.30 uur

9 De zak/slaagregeling Een kandidaat is geslaagd als ……… rekent u mee met meneer Hofstra! Speciale aandacht voor deze regels in de zak/slaag regeling: –het gemiddelde van de CE cijfers moet 5,5 of hoger zijn. –het eindcijfer van het vak Nederlands moet 5 of hoger zijn. Wat gebeurt als een kandidaat niet is geslaagd? De rekentoets en het ROC.

10 Week 24 + 25 16 juniUitslag examen. Alle kandidaten worden door de mentor thuis gebeld tussen 17.00 en 19.00 uur. Alleen officieel bekende nummers worden gebeld. Controle graag! 17 juniHerexamen- en gezakte kandidaten zijn verplicht (met ouders/verzorgers) naar school te komen om de vervolg- procedure vast te stellen 17 juniUiterste datum aanvraag herexamen 20+21 juniHerexamen (2e tijdvak)

11 2 e Tijdvak / Herexamens Let op: het Ministerie van Onderwijs / de Commissie van Examens (CvE) levert in het 2 e tijdvak alleen auditieve ondersteuning aan voor de vakken Nederlands en Engels.

12 Week 27 1 juliUitslag herexamen. Elke kandidaat wordt door de mentor thuis gebeld 1 juliGezakte kandidaten (met ouders / verzorgers) zijn verplicht naar school te komen om de vervolgprocedure vast te stellen 7 juliDiploma-uitreiking (18.00 - 21.00 uur)

13 Einde Exit Sint Joris Begin Nieuwe school/opleiding Nieuwe uitdaging Veel succes!


Download ppt "Jorismavo Examenvoorlichting 2015 - 2016 Studie & Voorbereiding Examen Uitslag Diploma."

Verwante presentaties


Ads door Google