De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Conflicthantering Drie dagdelen van 120 minuten. Doelstellingen: -Kennis over conflicthantering (een theoretisch kader) -Inzicht in eigen conflictstijlen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Conflicthantering Drie dagdelen van 120 minuten. Doelstellingen: -Kennis over conflicthantering (een theoretisch kader) -Inzicht in eigen conflictstijlen."— Transcript van de presentatie:

1 Conflicthantering Drie dagdelen van 120 minuten

2 Doelstellingen: -Kennis over conflicthantering (een theoretisch kader) -Inzicht in eigen conflictstijlen -Reflectie op eigen handelen in conflictsituaties -Kunnen kiezen voor conflictstijlen en bijbehorend gedrag, passend in de situatie

3 Definitie conflict  We spreken van een conflict wanneer er sprake is van onenigheid over visie, bejegening, behandeling, samenwerking, belangen, opvattingen, kwesties, gevoelens of ethische normen tussen twee of meer personen.  Tenminste een van beiden ergert zich of voelt zich gehinderd door de ander.

4 Conflicthantering op drie niveaus  Persoonlijke stijl: een stabiel patroon van reageren in allerlei conflictsituaties.  Strategische keuze: voor welke stijl kies je in een concrete situatie (vraagt grote mate van reflectie).  Concreet conflictgedrag: het specifieke handelen, de manieren waarop we onze strategie uitvoeren (bv metacommuniceren, gevoelsreflecties).

5 Dual concern model conflicthantering  1. Zorg voor eigen en andermans belang  2. Vijf conflicthanteringsstijlen te weten:  - Forceren (doordrukken)  - Vermijden (ontlopen)  -Toegeven (meegaan)  -Compromis zoeken  -Probleem oplossen

6 Forceren  Overtuigd van eigen gelijk  Voor eigen winst gaan (of eigen doel, of visie)  Geen rekening houden met belangen ander  (Situatie: opleider vraagt je een dienst over te nemen, maar jij wilt naar verjaardag van broer)  “Ik ga die dienst niet doen!”

7 Vermijden  Streven om buiten het conflict te blijven  Ontlopen confrontatie  Geen rekening houden met eigen en andermans belang  “Dat is goed”

8 Toegeven  Motief is veelal investeren in de relatie met de ander  Rekening houden met andermans belang  “Het komt me niet zo goed uit omdat mijn broer zijn verjaardag viert, maar ik wil het wel voor je doen”

9 Compromis zoeken  Tot een gezamenlijke regeling komen  Verdelen van zowel opbrengsten als lasten  “Dit komt me slecht uit omdat mijn broer zijn verjaardag viert, maar ik vind het ook vervelend voor jou. Hoe kunnen we dit nu samen oplossen?”

10 Probleem oplossen  Rekening houden met eigen en andermans belang  Open benadering en zoekt gezamenlijk oplossing  Kost vaak tijd, moeite en creativiteit  “Dan hebben we nu een probleem, ik wil die dienst niet doen, maar wil de relatie goed houden”

11  Invullen vragenlijst conflicthantering

12 Bespreken uitkomsten vragenlijst - Wat is typerend voor je stijl(en)?  - Wat zijn sterke en zwakke kanten van je stijl(en)?  - Heb je voorbeelden van het gebruik van je stijl(en) in de (huisartsen)praktijk? Wat zijn de effecten?  - Zien anderen deze stijl(en) bij jou terug?  - Zijn er verschillen tussen werk en prive?  - Gebruik je veelal dezelfde stijl (persoonlijke stijl) of afhankelijk van de situatie (strategie)

13  Evaluatie eerste bijeenkomst  Huiswerkopdracht


Download ppt "Conflicthantering Drie dagdelen van 120 minuten. Doelstellingen: -Kennis over conflicthantering (een theoretisch kader) -Inzicht in eigen conflictstijlen."

Verwante presentaties


Ads door Google