De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Professionele nieuwsgierigheid Coaching en gesprekstechnieken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Professionele nieuwsgierigheid Coaching en gesprekstechnieken"— Transcript van de presentatie:

1 Professionele nieuwsgierigheid Coaching en gesprekstechnieken
Bijeenkomst 5 21 maart 2016

2 To do: Gast voorstellen Doelen bijeenkomst
Voortgang leertaak bespreken Oefenen met luisteren Hoe ziet aankomende periode er uit? Evalueren op het thema

3 Doelen bijeenkomst Studenten hebben aan het eind van de bijeenkomst een korte presentatie gehouden m.b.t. hun onderzoek. Studenten hebben aan het eind van de bijeenkomst geoefend met vaardigheden m.b.t. ‘actief luisteren’. Studenten hebben aan het eind van de bijeenkomst hun vragen m.b.t. de voortgang van hun onderzoek kunnen stellen.

4 (actief) luisteren

5 Actief luisteren, belangrijk omdat:

6 Aan de slag Groepen van drie vordering van leertaak bespreken
Rollen verdelen: De verteller De luisteraar De observant Vijf minuten gesprek, vijf minuten nabespreken. Daarna: rolwisselen en uiteindelijk plenaire terugkoppeling Wij bewaken de tijd.

7 Aan de slag Verteller Luisteraar Observant
Vertelt hoe de leertaak er voor staat. Waar sta je, welke stappen ga je zetten, wat is je opgevallen? etc. Luisteraar Formuleert vragen a.d.h.v. LSD; ‘Ik hoorde je …. zeggen, wat bedoel je daar mee?’ ‘Ik dacht … in je expressie te zien, klopt dat? Waar komt dit door?’ Observant Observeert de luisteraar m.b.t. het toepassen van LSD. Noteer wat je ziet en geef hier achteraf (coachend?) feedback op.

8 Groepen

9 Aan de slag Verteller Luisteraar Observant
Vertelt hoe de leertaak er voor staat. Waar sta je, welke stappen ga je zetten, wat is je opgevallen? etc. Luisteraar Formuleert vragen a.d.h.v. LSD; ‘Ik hoorde je …. zeggen, wat bedoel je daar mee?’ ‘Ik dacht … in je expressie te zien, klopt dat? Waar komt dit door?’ Observant Observeert de luisteraar m.b.t. het toepassen van LSD. Noteer wat je ziet en geef hier achteraf (coachend?) feedback op.

10 Plenaire terugkoppeling
Wat is je opgevallen m.b.t. de leertaken (inhoud gesprek)? Wat is je opgevallen m.b.t. het toepassen van LSD?

11 28/04/2017 Pauze Tot 11.30

12 Hoe ziet de aankomende tijd eruit?
Literatuuronderzoek & data verzamelen Interventie kiezen Gebruik de dia op de Wiki Gebruik het boek Let op! Het gaat er om dat jij je vaardigheden traint. Interventie uitvoeren Data verzamelen Onderzoeksverslag incl. reflectie schrijven

13 Tips voor het onderzoeksverslag
Lees je vraag en conclusie door. Geeft je conclusie écht antwoord op je vraag? Zorg dat er in je conclusie geen nieuwe informatie behandeld wordt. Check de ontvankelijkheidscriteria. Houd de structuur van het beoordelingsformulier aan. Denk in de reflectie aan het proces, de leertaak maar ook aan persoonlijke leeropbrengsten. Maak evt. gebruik van je nulmeting.

14 Evaluatie thema (tot nu toe)
28/04/2017 Evaluatie thema (tot nu toe) Vragenlijst invullen Individueel Mag anoniem 13.45

15 Voor de volgende bijeenkomst:
Deadline: 18 april 2016, in de Dropbox.

16 Luisteren - sponsopdracht
28/04/2017 Luisteren - sponsopdracht Vorm twee kringen: één binnenkring en één buitenkring. Drie rondes Denk aan: LSD, ANNA, NIVEA, OMA (thuislaten) https://www.youtube.com/watch?v=xhxuxYZKhqA Goed luisteren is zeer belangrijk. Door goed te luisteren kun je goede vragen stellen en aansluiten bij je gesprekspartner. Door goed te luisteren kun je je gesprekspartner ook erkennen. Hierdoor kan iemand zich gerespecteerd, gehoord en waardevol voelen. Belangrijke eigenschappen om veiligheid te creëren in een gesprek waardoor mensen opener durven te zijn.

17 Luisteren - sponsopdracht
Ronde 1 Student A noemt, onderbouwt eigen coachvaardigheid aan de hand van de nulmeting waar hij/zij goed in is en geeft voorbeelden hierbij. Student B luistert alleen en geeft non-verbale feedback. Ronde 2 Student B vat samen en geeft terug. Ronde 3 Student A reageert op samenvatting. Student B kan eventueel coachende vragen stellen om student A in reflectie te krijgen over eigen coachkwaliteiten.


Download ppt "Professionele nieuwsgierigheid Coaching en gesprekstechnieken"

Verwante presentaties


Ads door Google