De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verbeteringen kwaliteitskader gehandicaptenzorg Voorlichtingsbijeenkomst Zichtbare Zorg Utrecht, Eindhoven en Zwolle 26 en 28 oktober, 2 november 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verbeteringen kwaliteitskader gehandicaptenzorg Voorlichtingsbijeenkomst Zichtbare Zorg Utrecht, Eindhoven en Zwolle 26 en 28 oktober, 2 november 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Verbeteringen kwaliteitskader gehandicaptenzorg Voorlichtingsbijeenkomst Zichtbare Zorg Utrecht, Eindhoven en Zwolle 26 en 28 oktober, 2 november 2010 Jannie Oskam, senior consultant

2 Onderzoek tijdens de eerste ZI meting Tijdens de eerste zorginhoudelijke meting is onderzoek gedaan naar ervaringen van deelnemers in het meetproces. Dit onderzoek is uitgevoerd door PwC en TNO Management Consultants in opdracht van Zichtbare Zorg (Continue Kwaliteitsmonitor). Voor dit onderzoek zijn werkbezoeken uitgevoerd, telefonische interviews gehouden en is een webenquête uitgezet. Daarnaast zijn data geanalyseerd.

3 Aanleiding Continue Kwaliteitsmonitor Er zijn een aantal bekende risico’s voor de betrouwbaarheid van de meetgegevens, zoals: professionals zien het nut van de meting niet in de administratieve last is te hoog vragen zijn op verschillende manieren uit te leggen informatie is niet ingebed in het reguliere werkproces. Deze risico’s zijn onderzocht.

4 Bevindingen Continue Kwaliteitsmonitor De Continue Kwaliteitsmonitor heeft de onderstaande problemen zichtbaar gemaakt: het taalgebruik van de vragenlijst is soms te ingewikkeld de routing in de vragenlijst is niet altijd duidelijk deelnemers zagen het nut van een aantal vragen niet in de administratieve last was bij een aantal vragen hoog een aantal vragen was relatief ovaak niet ingevuld werden (“missings”) opositief scoorden (windowdressing?) ovaak niet van toepassing

5 Opdracht 1: verbeter de VG vragenlijst De bevindingen van de Continue Kwaliteitsmonitor zijn in een werkgroep besproken. Ook de ervaringen van ZiZo (helpdesk) bij deel 1 en 2 van de vragenlijst zijn benut (o.a. ziekteverzuim en privacy). Dit heeft tot een verbeterde vragenlijst (VG) geleid. Deelnemers werkgroep: VGN (bureau en instellingen) Cliëntenorganisaties Beroepsgroepen (artsen en gedragsdeskundigen) Inspectie voor de Gezondheidszorg Werkwijze: vergaderingen en mailconsult. De stuurgroep heeft de verbeterde VG lijst vastgesteld na advisering door de projectgroep.

6 Opdracht 2: verbeter de overige vragenlijsten en harmoniseer waar mogelijk en wenselijk Andere verbeterde vragenlijsten zijn: LG / Lichamelijk Gehandicapten ZG / Zintuiglijk Gehandicapten (volwassenen en kinderen) LVG met behandeling / Licht verstandelijk gehandicapt Voor deze verbeteringen zijn per vragenlijst werkgroepen ingesteld door de VGN (instellingen en bureau). Zichtbare Zorg nam als waarnemer deel om het handboek te kunnen aanpassen.

7 Werkwijze overige vragenlijsten  Werkgroep -Bijeenkomsten en mailconsultaties -Input: verbeterde vragenlijst VG en eigen ervaringen  Projectgroep -Voortgangsverslag -Adviesronde per mail  Bilateraal -IGZ (ziekteverzuim en verantwoordelijkheid) -beroepsgroep artsen (verantwoordelijkheid) De harmonisatie is “back office” uitgevoerd door TNO Management Consultants. Daarbij is ook de VG lijst betrokken. Alle verbeterde vragenlijsten zijn door de Stuurgroep vastgesteld.

8

9 Verbeteringen vragenlijsten deel 1 en 2 Medezeggenschap: vraag toegevoegd over behoefte aan ondersteuning Ziekteverzuim verplaatst naar deel 2, wordt nu op locatieniveau uitgevraagd Naar “voordeur” gevraagd vanwege IGZ en Kies Beter (kwaliteitsgegevens moeten aan locatie gekoppeld kunnen worden) BSN en AZR nummer vervallen Doelgroepen en grondslag/zorgzwaarte: overig toegevoegd

10 Voorbeelden verbeteringen vragenlijst deel 3 Meer “body”: aandacht voor het sociale netwerk gewijzigd in: Netwerk vastgelegd, behoefte aan ondersteuning, zo ja doelen vastgelegd? Verantwoordelijkheidsvraag bij HbA1C en actualiteit medicatie opgelost door keuze voor verblijfszorg vanaf ZZP 3 met behandeling Aanpassing aan wetgeving: vrijheidsbeperking niet meer gebonden aan BOPZ (vooruitlopend op wetswijziging) Sterke vereenvoudiging in taalgebruik en routing bijvoorbeeld bij domeinen (vraag 2) Onderscheid tussen dader en slachtoffer bij incidenten vervallen Termijn verlengd bij incidenten veiligheid en medicijnen om betrouwbaarheid van de meetgegevens te verhogen

11 Aanpassingen indicatoren Logisch voortvloeiend uit aanpassingen vragen Nieuwe indicator bij al bestaande vragen: % cliënten waarbij relevante deskundigen betrokken zijn bij de behandeling

12 Overwegingen voor toekomst Uitkomsten van evaluatie betrekken bij verdere verbetering van de vragen/ indicatoren Lege domeinen vullen / uit de sfeer van tekort en risico Deelname aan de samenleving (LVG met behandeling voorbeeld) Persoonlijke ontwikkeling (LVG met behandeling voorbeeld) Materieel welzijn (LVG met behandeling voorbeeld) Zelfbepaling (LG voorbeeld)

13


Download ppt "Verbeteringen kwaliteitskader gehandicaptenzorg Voorlichtingsbijeenkomst Zichtbare Zorg Utrecht, Eindhoven en Zwolle 26 en 28 oktober, 2 november 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google