De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop door Emmy van Brakel en Petra van der Horst d.d. 9 december 2010 Project de Kanteling CG-Raad, CSO en Programma VCP.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop door Emmy van Brakel en Petra van der Horst d.d. 9 december 2010 Project de Kanteling CG-Raad, CSO en Programma VCP."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop door Emmy van Brakel en Petra van der Horst d.d. 9 december 2010 Project de Kanteling CG-Raad, CSO en Programma VCP

2 juni ’162 22 Kanteling ► Doorvoeren oorspronkelijke bedoeling van de Wmo: - individuele zelfredzaamheid en zelfstandigheid. - meedoen aan de samenleving (participatie). ► Geen voorzieningen verstrekken, maar de effecten van beperkingen oplossen.

3 Compensatieplicht juni ’163 ► De compensatieplicht: de effecten van de beperkingen die burgers ervaren bij zelfredzaamheid en participatie moeten worden gecompenseerd. ► Doelgroep: - alle burgers met een beperking - mantelzorgers zodat ze familie kunnen blijven ondersteunen - vrijwilligers bij het uitoefenen van het vrijwilligerswerk

4 juni ’164 4 Het keukentafelgesprek ► Het keukentafelgesprek: Zorgvuldig onderzoek, wat wilt u, wat kunt u, samen onderzoeken van bij uw situatie passende oplossingen. ► Wat kunt u betekenen voor een ander (wederkerigheid)? ► Dit onderdeel van het gesprek wordt bij voorkeur niet door de gemeente uitgevoerd. ► Scheiden van gesprek en aanvraag van een individuele voorziening (wettelijke taak gemeente).

5 Soorten oplossingen ► Eigen kracht. ► Wettelijke voorliggende voorzieningen. ► Sociale omgeving (mantelzorg en vrijwilligers). ► Algemene gebruikelijke voorzieningen. ► Collectieve en algemene voorzieningen. ► Individuele voorzieningen. juni ’165

6 6 6 Ingrijpend veranderingsproces op diverse niveaus! ► Het “kantelen” gaat niet vanzelf: gemeente moet informeren, stimuleren en faciliteren! ► Burgers, gemeente en maatschappelijke organisaties moeten kantelen! 6

7 juni ’167 Aandachtspunten gemeentelijk beleid Integrale samenwerking ► Doorontwikkelen loket in samenhang met andere partijen in het veld. Wie is geschikt om het gesprek te voeren? Moeten diverse maatschappelijke partijen het gesprek voeren? Is het gemeentehuis de juiste plek voor het gesprek? Kunnen zelforganisaties (gehandicapten/ouderen/migranten /vakorganisaties) een rol spelen in de voorbereiding op het gesprek, en waar deze rol op? ► Integrale vraag van burger staat centraal, dit vraagt integraliteit tussen gemeentelijke organisatie en het maatschappelijke veld. Wat is de huidige stand van zaken in uw gemeente? Hoe kan de gemeente stimuleren tot samenwerken? Is er ervaring met integraal werken en ketensamenwerking?

8 juni ’168 Aandachtspunten gemeentelijk beleid afstemmen informele en formele zorg ► Stimuleren samenwerking en afstemming tussen professionele en informele zorgactiviteiten. Wat gebeurt er op dit terrein door uw gemeente? Welke rol kan de gemeente vervullen? Wat kunnen maatschappelijke organisaties en vrijwillige organisaties doen? ► Doorontwikkelen beleid mantelzorg en informele zorgvrijwilligers. Waar hebben mantelzorgers behoefte aan? Waar is een vindplaats van mantelzorgers? Waar liggen de grenzen aan mantelzorg? Welke taken kunnen in handen van vrijwilligers worden gelegd? Waar liggen de grenzen aan de inzet van vrijwilligers?

9 juni ’169 9 Versterken eigen kracht van burgers ► Beleid ontwikkelen en faciliteren om burgers te activeren eigen netwerken te organiseren. Hoe krijgt de gemeente dit proces op gang? Wat kunnen maatschappelijke organisaties in dit proces betekenen? ► Burgers goed informeren over de algemeen gebruikelijke en voorliggende voorzieningen. Hoe kan de gemeente dit bewerkstelligen? Wat kunnen maatschappelijke organisaties in dit proces betekenen? ► Betrekken van kwetsbare doelgroepen bij beleidsontwikkeling en gebruik maken van ervaringsdeskundigheid. Wat doet uw gemeente op dit terrein? Wat kunnen maatschappelijke organisaties in dit proces betekenen?

10 juni ’1610juni ’1610 Informatie en handreikingen op de websites ► CG-Raadwww.cg-raad.nlwww.cg-raad.nl ► Programma VCPwww.programmavcp.nlwww.programmavcp.nl ► CSOwww.ouderenorganisaties.nlwww.ouderenorganisaties.nl ► Unie KBOwww.uniekbo.nlwww.uniekbo.nl ► PCOBwww.pcob.nlwww.pcob.nl ► NVOGwww.gepensioneerden.nlwww.gepensioneerden.nl ► NOOMwww.netwerknoom.nlwww.netwerknoom.nl Interessante websites: ► VNGwww.vng.nlwww.vng.nl ► Ministerie VWSwww.invoeringwmo.nlwww.invoeringwmo.nl 10

11 Meer informatie: Project de Kanteling Postbus 1038 3500 BA Utrecht T.: 030 2823140 E.: projectdekanteling@cg-raad.nlprojectdekanteling@cg-raad.nl Het secretariaat is aanwezig op woensdag, donderdag en vrijdag. Handreikingen en onze nieuwsbrief verstrekken wij digitaal en kunt u aanvragen per mail via het secretariaat projectdekanteling@cg-raad.nlprojectdekanteling@cg-raad.nl


Download ppt "Workshop door Emmy van Brakel en Petra van der Horst d.d. 9 december 2010 Project de Kanteling CG-Raad, CSO en Programma VCP."

Verwante presentaties


Ads door Google