De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. Z. van Hijum Collecte: Open Doors Psalm125:1, 2 Gezang121:1, 2, 4, 5, 8 Efeziërs1:17 - 23 Efeziërs6:10 - 20 Opwekking520: LvdK442:1 - 4 Psalm139:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. Z. van Hijum Collecte: Open Doors Psalm125:1, 2 Gezang121:1, 2, 4, 5, 8 Efeziërs1:17 - 23 Efeziërs6:10 - 20 Opwekking520: LvdK442:1 - 4 Psalm139:"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. Z. van Hijum Collecte: Open Doors Psalm125:1, 2 Gezang121:1, 2, 4, 5, 8 Efeziërs1:17 - 23 Efeziërs6:10 - 20 Opwekking520: LvdK442:1 - 4 Psalm139: 8, 11 Opwekking575: Gezang182E:Amen

2 Voorganger: ds. Z. van Hijum Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. Z. van Hijum 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

4 Agenda 27/28 mei 20 00 -04 00 nacht van gebed 29 mei 09 30 kinderclub

5 Deze week zijn jarig: 23 mei:zr Hettie Beere-Oosterveld zr Sandra Pielman-de Raad 24 mei:br Auke Joosse br Richard de Kruijff 27 mei:zr Svintha Krol 28 mei:Frank Wols

6 Liturgieds. Z. van Hijum Collecte: Open Doors Psalm125:1, 2 Gezang121:1, 2, 4, 5, 8 Efeziërs1:17 - 23 Efeziërs6:10 - 20 Opwekking520: LvdK442:1 - 4 Psalm139: 8, 11 Opwekking575: Gezang182E:Amen

7 Liturgieds. Z. van Hijum Collecte: Open Doors Psalm125:1, 2 Gezang121:1, 2, 4, 5, 8 Efeziërs1:17 - 23 Efeziërs6:10 - 20 Opwekking520: LvdK442:1 - 4 Psalm139: 8, 11 Opwekking575: Gezang182E:Amen

8 Liturgieds. Z. van Hijum Collecte: Open Doors Psalm125:1, 2 Gezang121:1, 2, 4, 5, 8 Efeziërs1:17 - 23 Efeziërs6:10 - 20 Opwekking520: LvdK442:1 - 4 Psalm139: 8, 11 Opwekking575: Gezang182E:Amen

9 Psalm 125: 1, 2 1 Wie op den HERE God vertrouwen staan als de Sion vast. Hoe hoog het onheil wast, zij wanklen niet die op Hem bouwen. Zij zullen als de berg des Heren de tijd trotseren.

10 Psalm 125: 1, 2 2 Hoog is Jeruzalem omgeven door bergen sterk en steil, - een stad van vrede en heil. Zo is de HERE heel hun leven rondom hen die zijn woord bewaarden, zijn volk op aarde.

11 Psalm 125: 3, 4 3 De scepter van den goddeloze rust niet voorgoed op 't land waar Hij hen heeft geplant, opdat zij niet de hand naar 't boze uitstrekken en hun hart afkeren van Hem, den HERE.

12 Psalm 125: 3, 4 4 Wie op de dwaalweg zet zijn voeten en wie in eigenwaan kwaad doet, zal 't kwaad vergaan. Maar laat wie goed doet goed ontmoeten, wie vraagt naar U, HEER, richt zijn schreden! Schenk Israël vrede!

13 Liturgieds. Z. van Hijum Collecte: Open Doors Psalm125:1, 2 Gezang121:1, 2, 4, 5, 8 Efeziërs1:17 - 23 Efeziërs6:10 - 20 Opwekking520: LvdK442:1 - 4 Psalm139: 8, 11 Opwekking575: Gezang182E:Amen

14 Gezang 121, NG62: 1, 2, 4, 5, 8 1 God, die was en i-s en komt, leg een lied in o-nze mond, dat de hele wereld hoort, want nabij ons is uw woord. Ontferm U, Heer. 2 Licht uit Licht, U roe-pen wij, wees voor ons 'God va-n nabij'. Kom, verdrijf de duisternis, waarin licht noch leven is. Ontferm U, Heer.

15 Gezang 121, NG62: 1, 2, 4, 5, 8 4 Al wie aan U toe-behoort, wacht op uw verlo-ssend woord. Kom, o kom, God van nabij, sta uw kinderen terzij. Verlos ons, Heer. 5 Gij, die licht zendt e-n ons hoort, spreekt: „Nabij u i-s het woord in uw hart en in uw mond. Ga daarmee de wereld rond.” Verlos ons, Heer.

16 Gezang 121, NG62: 1, 2, 4, 5, 8 8 Door de wereld gaa-t Gods Woord, klinkt tot aan het ei-nde voort. Maak het wijd en zijd bekend: 't Woord volbrengt waartoe Hij 't zendt. Wees met ons, Heer.

17 Liturgieds. Z. van Hijum Collecte: Open Doors Psalm125:1, 2 Gezang121:1, 2, 4, 5, 8 Efeziërs1:17 - 23 Efeziërs6:10 - 20 Opwekking520: LvdK442:1 - 4 Psalm139: 8, 11 Opwekking575: Gezang182E:Amen

18 Liturgieds. Z. van Hijum Collecte: Open Doors Psalm125:1, 2 Gezang121:1, 2, 4, 5, 8 Efeziërs1:17 - 23 Efeziërs6:10 - 20 Opwekking520: LvdK442:1 - 4 Psalm139: 8, 11 Opwekking575: Gezang182E:Amen

19 Liturgieds. Z. van Hijum Collecte: Open Doors Psalm125:1, 2 Gezang121:1, 2, 4, 5, 8 Efeziërs1:17 - 23 Efeziërs6:10 - 20 Opwekking520: LvdK442:1 - 4 Psalm139: 8, 11 Opwekking575: Gezang182E:Amen

20 Liturgieds. Z. van Hijum Collecte: Open Doors Psalm125:1, 2 Gezang121:1, 2, 4, 5, 8 Efeziërs1:17 - 23 Efeziërs6:10 - 20 Opwekking520: LvdK442:1 - 4 Psalm139: 8, 11 Opwekking575: Gezang182E:Amen

21

22

23

24

25 Liturgieds. Z. van Hijum Collecte: Open Doors Psalm125:1, 2 Gezang121:1, 2, 4, 5, 8 Efeziërs1:17 - 23 Efeziërs6:10 - 20 Opwekking520: LvdK442:1 - 4 Psalm139: 8, 11 Opwekking575: Gezang182E:Amen

26 Opwekking 520 Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart, leer mij U kennen in vreugde en smart. Laat mijn gedachten op U zijn gericht; wakend of slapend, vervuld van uw licht. Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer, dat ik in U blijf en U in mij Heer, U als mijn Vader en ik als uw kind dat in uw armen geborgenheid vindt,

27 Opwekking 520 Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd, maak mij tot machtige daden bereid. Wees als een burcht, als een toren van kracht, wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht. Wat baat mij rijkdom of eer van een mens: bij U te wonen is al wat ik wens, met als beloning dat ik op U lijk; Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.

28 Opwekking 520 Hemelse Koning, die het kwaad overwon, als ik daar kom in het licht van uw zon, stralend van vreugde, getooid als een bruid, gaat mijn verlangen nog meer naar U uit. Stralend van vreugde, getooid als een bruid, gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.

29 Liturgieds. Z. van Hijum Collecte: Open Doors Psalm125:1, 2 Gezang121:1, 2, 4, 5, 8 Efeziërs1:17 - 23 Efeziërs6:10 - 20 Opwekking520: LvdK442:1 - 4 Psalm139: 8, 11 Opwekking575: Gezang182E:Amen

30 In de frontlinie…

31 De vijand waartegen we strijden

32 In de frontlinie… De vijand waartegen we strijden De wapenrusting waarin we strijden

33 In de frontlinie… De vijand waartegen we strijden De wapenrusting waarin we strijden De instelling waarmee we strijden

34 Liturgieds. Z. van Hijum Collecte: Open Doors Psalm125:1, 2 Gezang121:1, 2, 4, 5, 8 Efeziërs1:17 - 23 Efeziërs6:10 - 20 Opwekking520: LvdK442:1 - 4 Psalm139: 8, 11 Opwekking575: Gezang182E:Amen

35 LvdK 442: 1, 2, 3, 4 1 Jezus, ga ons voor deze wereld door, en U volgend op uw schreden gaan wij moedig met U mede. Leid ons aan uw hand naar het vaderland.

36 LvdK 442: 1, 2, 3, 4 2 Valt de weg ons lang, zijn wij klein en bang, sterk ons, Heer, om zonder klagen achter U ons kruis te dragen. Waar Gij voor ons tradt, is het rechte pad.

37 LvdK 442: 1, 2, 3, 4 3 Krimpt ons angstig hart onder eigen smart, moet het met de ander lijden, Jezus, geef ons kracht tot beide. Wees Gij zelf het Licht dat ons troost en richt.

38 LvdK 442: 1, 2, 3, 4 4 In de woestenij, Heer, blijf ons nabij met uw troost en met uw zegen tot aan 't eind van onze wegen. Leid ons op uw tijd in uw heerlijkheid.

39 Liturgieds. Z. van Hijum Collecte: Open Doors Psalm125:1, 2 Gezang121:1, 2, 4, 5, 8 Efeziërs1:17 - 23 Efeziërs6:10 - 20 Opwekking520: LvdK442:1 - 4 Psalm139: 8, 11 Opwekking575: Gezang182E:Amen

40 Liturgieds. Z. van Hijum Collecte: Open Doors Psalm125:1, 2 Gezang121:1, 2, 4, 5, 8 Efeziërs1:17 - 23 Efeziërs6:10 - 20 Opwekking520: LvdK442:1 - 4 Psalm139: 8, 11 Opwekking575: Gezang182E:Amen

41 Psalm 139: 8, 11 8 Hoe rijk zijn uw gedachten, Heer! Het overweldigt mij steeds weer: Nog meer dan zand in de woestijn, zó machtig moet hun aantal zijn. Wanneer ik, HERE, zal ontwaken mag ik nog uw nabijheid smaken.

42 Psalm 139: 8, 11 11 Doorgrond mij, ken mijn hart, o Heer. Zijn mijn gedachten tot uw eer? Zie of mijn wegen heilig zijn, mijn paden recht, mijn daden rein. En doe mij toch met vaste schreden de weg van eeuwig heil betreden.

43 Liturgieds. Z. van Hijum Collecte: Open Doors Psalm125:1, 2 Gezang121:1, 2, 4, 5, 8 Efeziërs1:17 - 23 Efeziërs6:10 - 20 Opwekking520: LvdK442:1 - 4 Psalm139: 8, 11 Opwekking575: Gezang182E:Amen

44 Liturgieds. Z. van Hijum Collecte: Open Doors Psalm125:1, 2 Gezang121:1, 2, 4, 5, 8 Efeziërs1:17 - 23 Efeziërs6:10 - 20 Opwekking520: LvdK442:1 - 4 Psalm139: 8, 11 Opwekking575: Gezang182E:Amen

45

46 Liturgieds. Z. van Hijum Collecte: Open Doors Psalm125:1, 2 Gezang121:1, 2, 4, 5, 8 Efeziërs1:17 - 23 Efeziërs6:10 - 20 Opwekking520: LvdK442:1 - 4 Psalm139: 8, 11 Opwekking575: Gezang182E:Amen

47 Opwekking 575 Jezus alleen, ik bouw op Hem Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. Door stormen heen hoor ik zijn stem, dwars door het duister van de nacht. Zijn woord van liefde dat mij sust verdrijft mijn angst; nu vind ik rust! Mijn vaste grond, mijn fundament; dankzij zijn liefde leef ik nu.

48 Opwekking 575 Jezus alleen werd mens als wij; klein als een kind, in kwetsbaarheid. Oneindig veel hield Hij van mij, leed om mijn ongerechtigheid. En door zijn offer werd ik vrij, Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij, ontnam de dood zijn heerschappij; dankzij zijn sterven leef ik nu.

49 Opwekking 575 Daar in het graf, in dood gehuld, leek al zijn macht tenietgedaan. Maar, o die dag, dat werd vervuld: Jezus, de Heer is opgestaan! Sinds Hij verrees in heerlijkheid ben ik van vloek en schuld bevrijd. Ik leef in Hem en Hij in mij; dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.

50 Opwekking 575 Geen levensangst, geen stervensnood; dat is de kracht, waar ik in sta. Van eerste stap tot aan de dood leidt Hij de weg waarop ik ga. Geen duivels plan of aards bestaan kan mij ooit roven uit zijn hand. Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam; in die verwachting houd ik stand. In Hem alleen, in Hem alleen!

51 Liturgieds. Z. van Hijum Collecte: Open Doors Psalm125:1, 2 Gezang121:1, 2, 4, 5, 8 Efeziërs1:17 - 23 Efeziërs6:10 - 20 Opwekking520: LvdK442:1 - 4 Psalm139: 8, 11 Opwekking575: Gezang182E:Amen

52 Gezang 182E 4-stemmig

53 Liturgieds. Z. van Hijum Collecte: Open Doors Psalm125:1, 2 Gezang121:1, 2, 4, 5, 8 Efeziërs1:17 - 23 Efeziërs6:10 - 20 Opwekking520: LvdK442:1 - 4 Psalm139: 8, 11 Opwekking575: Gezang182E:Amen

54 CAR-WASH WAAR: Emmaüskerk Jan van der Wegestraat 2 Eindhoven WANNEER:Zaterdag 28 mei 2016* TIJD: 10:00 -15:00 PRIJS:Buiten: € 10,- Binnen: € 7,50 Samen: € 15,- WAAROM:Ondersteun het goede doel, namelijk de Oekraïne reis Dus, mocht uw auto een flinke poetsbeurt nodig hebben, Wees welkom! Tot ziens!!! * Mocht het nou heel hard regenen, dan zullen we het helaas moeten af lassen Oekraïne groep Zomerreis 2

55


Download ppt "Liturgieds. Z. van Hijum Collecte: Open Doors Psalm125:1, 2 Gezang121:1, 2, 4, 5, 8 Efeziërs1:17 - 23 Efeziërs6:10 - 20 Opwekking520: LvdK442:1 - 4 Psalm139:"

Verwante presentaties


Ads door Google