De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat is ecologie Relaties Wat is het milieu Leefomgeving Levende natuur Biotische factoren Abiotische factoren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat is ecologie Relaties Wat is het milieu Leefomgeving Levende natuur Biotische factoren Abiotische factoren."— Transcript van de presentatie:

1

2 Wat is ecologie Relaties Wat is het milieu Leefomgeving Levende natuur Biotische factoren Abiotische factoren

3 Temperatuur Water/vocht Nutriënten/bodem Lucht / Zuurstofgehalte Wind Zonlicht

4 Individu Een enkeling Populatie Een groep op zelfde locatie Levensgemeenschap Meerdere populaties Ecosysteem Abiotisch en biotisch Biotoop De aarde

5 LICHT

6 WATER

7 GOLFSTROMEN

8 INVLOED WIND + REGEN

9

10 Voedselketens Plant aan het begin, waarom? Voedselwebben Plant aan het begin, waarom?

11 Producent Consument 1 ste orde 2 de orde Reducenten Afval (Detrius) Afvaleter (Detrivoor) Autotroof Heterotroof

12 Piramide van: Aantallen Biomassa Energie Dissimilatie (warmte)

13 Populatiedichtheid Hoeveel organisme op een bepaald oppervlak? Populatiedichtheid bepalen Kwadranten Meten en vermenigvuldigen Regelmatige begroeiing vereist. Lijntransect Lijn door het ecosysteem Merken en terugvangen

14 Vallen uitzetten Vangen Merken Terugvangen Hoeveel % is nog een keer gevangen? Daarop baseer je de schatting Terugvangst Terugvangst --------------------- x Eerste vangst = Totale pop. --------------------- x Eerste vangst = Totale pop. Gemerkte terugvangst

15 Beperkende factoren Voedsel Temperatuur Etc. Biologisch evenwicht Equilibrium Geboortecijfer Steftecijfer

16

17 Groeicurves J- curve S- curve Draagkracht K

18 Voedselaanbod Plagen Ziekten Emigratie immigratie Sterfte geboortecijfer

19

20

21

22

23 Het proces waarbij een gebied in soortencomplexiteit/biodiversiteit toeneemt. Verwering Pioniersecosysteem Humus Bodemvorming Climaxecosysteem Gelaagdheid Biodiversiteit Ecologie 15 min Ecologie 15 min

24 Gesloten of open kringloop van stoffen Erosie Primaire successie Secundaire successie

25 Duinen Loofbossen Heide Plassen

26 Vasthouden van het zand Helmgras Biestarwegras Bescherming van de laaglanden Dijken

27 Natuurlijk climaxecosysteem Temperatuur Neerslag Bodemsamenstelling Lagen Strooisel Moslaag Kruidlaag Struiklaag Boomlaag

28 Heidevelden Kunstmatige vastzetting van successie Schapen en andere grazers. Volg de gids

29 Verlanding Waterplanten Oeverplanten Moerasplanten

30 Relaties binnen soorten Competitie Voedsel Voortplanting Leefruimte Territorium Coöperatie Samen ben je sterker Het individu is veiliger Paren Groepen Staten Spreeuw Territorium

31 Competitie lijd tot specialisatie Niche vorming Symbiose Langdurig samenleven van de individuen van verschillende soorten. Mutualisme (+/+) Commensalisme (+/0) Parasitisme (+/-) Gastheer Parasiet Soortenspecifiek Symbiose Muggen Mutualisme Commensalisme

32 Is de mug de boosdoener? Tussengastheer

33 Overzicht Temperatuur Licht Water Lucht Bodemgesteldheid Tolerantie Tolerantiegrens Verspreidingsgebied Beperkende factor MicroklimaatMacroklimaat

34 Vegetatiezones in de Andes In het Andesgebergte in Colombia vind je verschillende vegetatiezones. Van laag naar hoog: tropisch bos, bergbos, struikpáramo (een zone met voornamelijk struikgewas) en ten slotte páramo (een soort alpenweide zonder bomen en struiken). Daarboven is geen vegetatie meer, maar bevindt zich eeuwige sneeuw

35 Abiotische milieufactoren zijn water, licht, bodem, temperatuur, wind en lucht. Welke abiotische factor is vooral verantwoordelijk voor het opschuiven van de verschillende vegetatiezones in de Andes? A bodem B licht C lucht D temperatuur E water F wind


Download ppt "Wat is ecologie Relaties Wat is het milieu Leefomgeving Levende natuur Biotische factoren Abiotische factoren."

Verwante presentaties


Ads door Google