De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ECOLOGIE.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ECOLOGIE."— Transcript van de presentatie:

1 ECOLOGIE

2 Introductie Wat is ecologie Wat is het milieu Levende natuur Relaties
Leefomgeving Levende natuur Biotische factoren Abiotische factoren

3 Biotoop bepaalt door abiotische factoren
Temperatuur Water/vocht Nutriënten/bodem Lucht / Zuurstofgehalte Wind Zonlicht

4 Niveaus Individu Populatie Levensgemeenschap Ecosysteem Biotoop
Een enkeling Populatie Een groep op zelfde locatie Levensgemeenschap Meerdere populaties Ecosysteem Abiotisch en biotisch Biotoop De aarde

5 Biomen (= wereldwijd ecosysteem) worden bepaald door abiotische condities
LICHT

6 Biomen worden bepaald door abiotische condities
WATER

7 Biomen worden bepaald door abiotische condities
GOLFSTROMEN

8 Biomen worden bepaald door abiotische condities
INVLOED WIND + REGEN

9 Biomen worden bepaald door abiotische condities

10 Voedselrelaties Voedselketens Voedselwebben
Plant aan het begin, waarom? Voedselwebben

11 Terminologie Producent Consument Reducenten Autotroof Heterotroof
1ste orde 2de orde Reducenten Afval (Detrius) Afvaleter (Detrivoor) Autotroof Heterotroof

12 Ecologische piramides
Piramide van: Aantallen Biomassa Energie Dissimilatie (warmte)

13 Populaties Populatiedichtheid
Hoeveel organisme op een bepaald oppervlak? Populatiedichtheid bepalen Kwadranten Meten en vermenigvuldigen Regelmatige begroeiing vereist. Lijntransect Lijn door het ecosysteem Merken en terugvangen

14 Merken en terugvangen Vallen uitzetten Vangen Merken Terugvangen
Hoeveel % is nog een keer gevangen? Daarop baseer je de schatting Terugvangst x Eerste vangst = Totale pop. Gemerkte terugvangst

15 Populatie evenwicht Beperkende factoren Biologisch evenwicht
Voedsel Temperatuur Etc. Biologisch evenwicht Equilibrium Geboortecijfer Steftecijfer

16

17 Populatiegroei Groeicurves J- curve S- curve Draagkracht K

18 Invloed op populatiegrootte
Voedselaanbod Plagen Ziekten Emigratie immigratie Sterfte geboortecijfer

19 Populatiegrootte: groei

20 Populatiegrootte: afname

21 Populatiegrootte: afname

22 Populatie en draagkracht

23 Successie Ecologie 15 min Het proces waarbij een gebied in soortencomplexiteit/biodiversiteit toeneemt. Verwering Pioniersecosysteem Humus Bodemvorming Climaxecosysteem Gelaagdheid Biodiversiteit

24 Successie Gesloten of open kringloop van stoffen Erosie
Primaire successie Secundaire successie

25 Nederland Duinen Loofbossen Heide Plassen

26 Duinen Vasthouden van het zand Bescherming van de laaglanden Dijken
Helmgras Biestarwegras Bescherming van de laaglanden Dijken

27 Loofbossen Natuurlijk climaxecosysteem Lagen Temperatuur Neerslag
Bodemsamenstelling Lagen Strooisel Moslaag Kruidlaag Struiklaag Boomlaag

28 Heide Heidevelden Kunstmatige vastzetting van successie
Volg de gids Heidevelden Kunstmatige vastzetting van successie Schapen en andere grazers.

29 Plassen Verlanding Waterplanten Oeverplanten Moerasplanten

30 Competitie en coöperatie
Relaties binnen soorten Competitie Voedsel Voortplanting Leefruimte Territorium Coöperatie Samen ben je sterker Het individu is veiliger Paren Groepen Staten Territorium Spreeuw

31 Relaties tussen soorten
Symbiose Muggen Competitie lijd tot specialisatie Niche vorming Symbiose Langdurig samenleven van de individuen van verschillende soorten. Mutualisme (+/+) Commensalisme (+/0) Parasitisme (+/-) Gastheer Parasiet Soortenspecifiek Mutualisme Commensalisme

32 Malaria Is de mug de boosdoener? Tussengastheer

33 Abiotische factoren Overzicht Tolerantie Tolerantiegrens
Temperatuur Licht Water Lucht Bodemgesteldheid Tolerantie Tolerantiegrens Verspreidingsgebied Beperkende factor Microklimaat Macroklimaat

34 Vegetatie in de Andes Vegetatiezones in de Andes In het Andesgebergte in Colombia vind je verschillende vegetatiezones. Van laag naar hoog: tropisch bos, bergbos, struikpáramo (een zone met voornamelijk struikgewas) en ten slotte páramo (een soort alpenweide zonder bomen en struiken). Daarboven is geen vegetatie meer, maar bevindt zich eeuwige sneeuw

35 Vraag Abiotische milieufactoren zijn water, licht, bodem, temperatuur, wind en lucht. Welke abiotische factor is vooral verantwoordelijk voor het opschuiven van de verschillende vegetatiezones in de Andes? A bodem B licht C lucht D temperatuur E water F wind


Download ppt "ECOLOGIE."

Verwante presentaties


Ads door Google