De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkelingen Dordrecht West op weg naar nieuwe doelstellingen Adviescommissie 15 november 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkelingen Dordrecht West op weg naar nieuwe doelstellingen Adviescommissie 15 november 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkelingen Dordrecht West op weg naar nieuwe doelstellingen Adviescommissie 15 november 2011

2 Aanleiding Advies Visitatie commissie BZK-WWI Advies over effectiviteit Sociale Programma’s Arcadis Crisis op de woningmarkt Financiële situatie: Stopzetten Vogelaarheffing Geen ISV-IV (7,9 miljoen nog nodig) Nieuwe Europese regelgeving voor corporaties

3 Uitgangspunten n.a.v. Bestuurlijke werksessie 1.Van Top down naar Bottom up 2.Van op stoom naar in balans 3.Onderscheid op 3 doelgroepen Mensen die het in de juiste omstandigheden wel redden in de wijk: de middengroep Mensen die het wel redden, maar op de juiste momenten een steuntje in de rug nodig hebben Mensen die het zonder adequate ondersteuning zeker niet redden 4.Participatie en communicatie is geen doel maar een rode draad in ons handelen

4 Vertaling naar 2 centrale doelstellingen Fysiek-Economisch: In Dordrecht West ontstaan verschillende wijken die fysiek en economisch goed in balans zijn en van toegevoegde waarde voor de stad, door een afgewogen mix van: Woningvoorraad Niveau van de openbare ruimte Voorzieningenniveau Economische ontwikkeling Sociaal-Cultureel-Economisch: In Dordrecht West ontstaan verschillende wijken waarin de sociaal- culturele en sociaaleconomische positie van diverse groepen meer in balans wordt gebracht, door in te zetten op de volgende thema’s: Gezondheid Zelfredzaamheid Werk en inkomen Veiligheid

5 Proces van vaststelling Basis vormen de volgende documenten: Wijkvisie Wielwijk en SOK Wielwijk Wijkvisie Kansen voor Crabbehof (in herijking) Raamwerk Oud Krispijn 2013 Woontypologieën Nieuw Krispijn Voor het sociale deel bieden deze documenten onvoldoende richting en focus. Hiervoor is op wijkniveau een aanvullend proces uitgevoerd in het afgelopen half jaar op basis van: Feiten en cijfers Een generieke en een specifieke sessie per wijk om met de wijk deskundigen te bepalen wat de focus punten in het sociale domein zouden moeten zijn

6 Voorbeeld zelfredzaamheid in Wielwijk en in Nieuw Krispijn Wielwijk Alleenstaande mensen en gezinnen met problemen in meerdere levensdomeinen Kinderen die niet zelfredzaam worden opgevoed Tienermoeders Nieuw Krispijn Eenoudergezinnen met problemen op meerdere levensdomeinen Allochtone gezinnen met opvoedproblemen

7 Voorbeeld 2 Werk en inkomen Dominante problematiek Wielwijk Aantal mensen met schulden Aantal werklozen Nieuw Krispijn speelt deze problematiek niet als een dominant probleem

8 Proces van besluitvorming Doelstellingen per wijk bepalen op basis van visie en aanvullend onderzoek (11-2011) bestuurlijke werksessie waarin doelstellingen worden geborgd en de targets worden vastgesteld (01-2012) Vervolgens besluitvorming in college en raad en de raden van bestuur corporaties (>01-2012) Op basis van de nieuw vastgestelde doelstellingen volgt een herijking van de sociale programma’s voor na 2012.

9 Vragen?


Download ppt "Ontwikkelingen Dordrecht West op weg naar nieuwe doelstellingen Adviescommissie 15 november 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google