De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zicht op elke druppel Arjan Budding Marije Stronks Waterschap Vallei en Veluwe.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zicht op elke druppel Arjan Budding Marije Stronks Waterschap Vallei en Veluwe."— Transcript van de presentatie:

1 Zicht op elke druppel Arjan Budding Marije Stronks Waterschap Vallei en Veluwe

2 Zicht op elke druppel Arjan Budding Marije Stronks

3 Vanuit visie beschouwen wat er nodig is aan informatiebeheer en hoe dat georganiseerd wordt (centrale regie) -Visie -> Arjan -Informatiebehoefte / centrale regie -> Marije presentatie

4 Toekomstbeelden 1.We sturen de waterhuishouding aan als één systeem 2.We focussen meer op stedelijk gebied 3.De risicobenadering is ons uitgangspunt voor veiligheid 4.De huidige zuiveringscapaciteit is voldoende 5.We winnen grondstoffen en energie 6.We zijn integraal grondwaterbeheerder

5 Ontwikkelingen Het klimaat verandert – Hittestress – Droogte – Wateroverlast Circulaire economie – Vraag naar grondstoffen – Sluiten van ketens – Kansen voor het waterschap Complexe verontreinigingen – Monitoringsopgave – Toenemende kosten

6 Ontwikkelingen Krimp en Groei – Regionale verschillen – Flexibiliteit vereist Kennisschaarste – Vergrijzing – Tekort aan aanwas technici – Taakverbreding bij gemeenten Veranderende houding in de maatschappij – Individualisering – Vraag naar transparantie

7 1. We sturen de waterhuishouding aan als 1 systeem Waterketen, watersysteem, grondwater Vele partners Optimalisatie Delen van informatie Ons aanspreken op: Integrale afwegingen Initiatief gezamenlijke regie waterbeheer

8 2. We focussen meer op stedelijk gebied Programma’s afgerond Overgang beheersituatie Klimaatverandering Afkoppelen en gebruik regenwater Sparen, aanvoeren, accepteren Ons aanspreken op: Partner water in RO Kennis delen klimaatadaptieve stad

9 3. De risicobenadering is ons uitgangspunt voor veiligheid Meerlaagsveiligheid Van overschrijdingskans naar overstromingskans Multifunctioneel gebruik dijken Ons aanspreken op: Dijken voldoen aan Deltanormen Proactief adviseren laag 2 en 3

10 4. De huidige zuiveringscapaciteit is voldoende Lokaal benutten Bevolkingskrimp Complexe verontreinigingen Ons aanspreken op: Initiatief tot afkoppelen Bewustwording en bronaanpak

11 5. We winnen grondstoffen en energie Kerntaak Bronaanpak Waardecreatie Ons aanspreken op: Landelijk niveau juiste kaders Implementeren innovaties

12 6. We zijn integraal grondwaterbeheerder Efficiëntie Kaderstellend / operationele uitwerking Nauwe samenwerking Ons aanspreken op: Initiëren samenwerking Grondwaterloket

13 Visie -> WBP -> doelen en maatregelen

14 Van Toekomstbeelden naar visie PA en CR Beelden Eén systeem Risico gestuurd Integraal maximaal gebruik van mogelijkheden Voorwaarde Zicht op elke druppel, kwantitatief en kwalitatief Maar hoe????

15 Van Toekomstbeelden naar visie PA en CR Veranderingen van ‘buitenaf’ Mondige/meedenkende inwoners Verplichting tot open data Kortere reactietermijnen IoT, drones, Citizen science

16 Visie Centrale Regie Systematisch verbeteren van de primaire processen (analyse, monitoring, advisering) Koppeling strategische doelen en operationele taken Ontmoetingsplek partners calamiteiten/innovatie/educatie

17 Informatiebehoefte Gegevens op orde Organisatie Centrale regie “Zicht op elke druppel” ICT Bestuur Partners

18 Van visie naar concrete aanpak Opstellen houtskoolschets Aanhaken lopende projecten Continu betrekken partners, bestuurders, directie, management en ambtenaren.

19 Zicht op elke druppel Inzicht locatie Locatie niveau Individueel Inzicht kwantiteit Bemalingsgebied Gemeente en waterschap Inzicht kwaliteit Zuiveringskring Gemeente(n) en waterschap binnen zuiveringskring Inzicht gehele stelsel Stroomgebiedsschaal Gemeente(n) en waterschap (+....)

20 ......

21 Verwachtingsmanagement....

22 Alles helder?


Download ppt "Zicht op elke druppel Arjan Budding Marije Stronks Waterschap Vallei en Veluwe."

Verwante presentaties


Ads door Google