De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 In de gemeente Westerveld waren er signalen dat jongeren in de leeftijd 13 t/m 16 jaar experimenteren met soft en hard drugs. Merendeel van deze jongeren.

Verwante presentaties


Presentatie over: " In de gemeente Westerveld waren er signalen dat jongeren in de leeftijd 13 t/m 16 jaar experimenteren met soft en hard drugs. Merendeel van deze jongeren."— Transcript van de presentatie:

1

2  In de gemeente Westerveld waren er signalen dat jongeren in de leeftijd 13 t/m 16 jaar experimenteren met soft en hard drugs. Merendeel van deze jongeren gaan in Steenwijkerland naar school. Het zou gaan om een groep van ongeveer 30 jongeren. Ook was er het vermoeden van dealen door enkele van deze jongeren. Er waren verbanden met jongeren uit Steenwijk en de regio.

3  Ouders ontdekten berichten in de WhatsApp.  Ouders zochten contact met elkaar.  Dorpsvereniging werd betrokken en nam initiatief voor een ouderavond.  Vanuit het jongerenwerk netwerk uitgenodigd voor deze avond.  Tijdens de ouderavond vragen en behoeften geïnventariseerd.  Welzijn MensenWerk heeft formele en informele partners verbonden.  Afspraken zijn gemaakt om de eerste behoeften direct op te pakken.

4  Wat zijn de vragen, feiten en om welke jongeren gaat het?  Zijn er achterliggende problematieken en waar bestaan die uit?  Welke tijd en middelen hebben wij nodig?

5 Uitvoering  Bijeenkomst met de jongeren.  Analyse problematiek jongeren.  Samenwerking met Politie, scholen, CJG (provincie overstijgend).  Omvang beter in beeld brengen.  Plan van aanpak maken. Randvoorwaarden  Wie hebben we nodig? (Intern)  Tijdsinvestering (wat laten we vallen? Of extra uren.)  Provincie en gemeente overstijgend, hoe pakken we dit aan?

6  Gemeente zag noodzaak en heeft extra middelen beschikbaar gesteld voor extra inzet van uren.  Gemeente heeft initiatief genomen om samenwerking te zoeken met omliggende gemeenten. Initiatief genomen voor bestuurlijk overleg.  Verbinding gelegd met uitvoerende organisaties in Steenwijkerland namelijk: uitvoerende op straat(jongerenwerk, politie en Boa’s) en beleidsmakers preventie samenwerking(AOV’er en CJG).  Het jongerenwerk heeft contact gelegd met onder andere, gemeentelijk bestuur en politiek. Door deze overleggen is het netwerk verbreed waardoor er korte lijnen zijn(Gemeente en Provincie overstijgend).

7  Vier sociaal werkers met verschillende specialisaties (maatschappelijk werk en jongerenwerk). Stappenplan:  Jongeren en gezinnen in beeld brengen (eerste analyse van jongeren en ouders) jongerenwerk + aanvulling informatie collega’s en netwerkpartners.  Plan van aanpak bepalen per gezin (afstemming met collega’s /netwerkpartners).  Sociaal werker haalt de vragen op binnen het gezin en geeft hier invulling aan door collega’s en netwerkpartners in stelling te brengen.  Evaluatie en plannen bijstellen daar waar nodig.

8  Contact leggen met de groep en een vertrouwens band opbouwen.  Samen met de jongeren/groep naar hun groepsproces kijken en positief beïnvloeden.  We plegen interventies op de leefgebieden van de jongeren zoals de omgeving, school, ouders, en systeem.  Ze kunnen gebruik maken van ons als coach.  Signaleren van individuele problematiek, hierin optrekken met AMW/JMW.

9  AMW legt contact met ouders.  Samen met ouder(s) wordt ingeschat welke interventie nodig is voor: ouder, jongere en het gezin.  Ondersteuning geven aan ouders.  Er worden systeemgesprekken aangeboden waar nodig.

10  Gericht op individuele ondersteuning van jongeren die hulp nodig hebben.  Vanuit de vraag van ouder(s) word er contact gelegd met jongere om individuele ondersteuning te bieden.  Ondersteuning geven aan jongere.  Er worden systeemgesprekken aangeboden waar nodig.  Outreachende interventie gepleegd i.s.m. school en jongerenwerk.

11  Gezamenlijke visie bepalen.  Signalen delen.  Signalen onderzoeken.  Plan van aanpak opstellen per jongere.  Plan van aanpak opstellen voor het groepsproces.  Inventariseren nieuwe signalen.  Plan van aanpak evalueren en bijstellen samen met ouders, jongere en interventieteam.

12  Vanuit het jongerenwerk blijven wij de groep volgen.  Nieuwe signalen blijven wij oppakken.  Jongeren hebben last van de stempel die zij gekregen hebben.  Oud nieuws wordt opnieuw gepubliceerd!!!!!  Enquête gehouden onder jongeren en ouders. Drugsgebruik onder pubers is hoog

13 Welzijn MensenWerk Dennis Donker en Jan Bomers Anneke Vreeburg en Rozemarijn Koers

14 Steenwijk/Vledder – Veel pubers (13 tot 16 jaar) uit Steenwijkerland en Westerveld experimenteren met drugs of gebruiken regelmatig. ‘Er wordt zelfs GHB gebruikt’, zegt een geschrokken wethouder Dieke Frantzen. De scholen voor voortgezet onderwijs, politie, jongerenwerk, verslavingszorg, het Centrum voor Jeugd en Gezin, de GGD en de gemeenten Steenwijkerland en Westerveld hebben gekozen voor een gezamenlijke aanpak tegen drugsgebruik door jongeren. Aanleiding waren de signalen dat meerdere jongeren in de leeftijd van 13 tot 16 jaar met drugs experimenteren of deze met enige regelmaat gebruiken. Het gaat om 27 jongeren, van wie tweederde jonger is dan 15 jaar. Opvallend is dat een groot deel uit het noorden van de gemeente Westerveld komt (Wilhelminaoord, Frederiksoord, Vledder, Havelte). Drugs wordt thuis bezorgd Wethouder Frantzen is ook geschrokken over hoe eenvoudig de jongeren aan drugs kunnen komen. ‘Niet alleen wiet, maar ook xtc en ghb. Je kunt het gewoon op internet bestellen en het wordt nota bene thuis bezorgd, zo ben ik achter gekomen tijdens een gesprek met jongeren. Ook het gebruik van alcohol onder jongeren ligt in deze regio hoger dan landelijk gemiddeld.’ Schrikbarend Het zijn schrikbarende cijfers. ‘Drugsgebruik is altijd zorgelijk en al helemaal als het om jongeren van die leeftijd gaat. We zijn ook met jongeren zelf in gesprek gegaan. Het beeld dat drugs en alcohol al op jonge leeftijd een rol spelen, werd daarin bevestigd. Dezelfde conclusie werd getrokken in het GGD-onderzoek in de 2e en 4e klas op de scholen voor voortgezet onderwijs.’ Aanpak ‘We maken ons daar ernstige zorgen over. We hebben deze signalen zeer serieus genomen. Daarom zijn we met elkaar om tafel gegaan om afspraken te maken over een aanpak op de korte én lange termijn.’ De partijen kiezen voor een brede aanpak. De politie doet onderzoek naar de herkomst van de drugs. Er zijn controles op scholen waarbij drugshonden worden ingezet. ‘Daarnaast is er preventie: hoe zorgen we er met elkaar voor dat jongeren niet aan drugs beginnen. De betrokkenheid van ouders hierbij is ontzettend belangrijk.’


Download ppt " In de gemeente Westerveld waren er signalen dat jongeren in de leeftijd 13 t/m 16 jaar experimenteren met soft en hard drugs. Merendeel van deze jongeren."

Verwante presentaties


Ads door Google